Кафедра ендокринології

Історія кафедри

Кафедрі ендокринології – 30 років

Витоки наукових досліджень з ендокринології у нашому університеті започатковані ще в другій половині ХІХ ст. на медичному факультеті університету св. Володимира роботами Н.А. Хржонщевського (1859), В.А. Беца (1867), В.В. Підвисоцького (1886) та інших видатних вчених. Київський хірург і перший декан медичного факультету університету св. Володимира В.А. Караваєв у 1842 р. успішно провів свою першу струмектомію. Вагомий внесок у вивчення фізіології та патології надниркових залоз вніс акад. АН УРСР В.П. Комісаренко, який у 1950 – 1954 р.р. очолював кафедру патологічної фізіології КМІ. Пізніше інтенсивно розвивалася хірургічна ендокринологія (О.К. Горчаков, І.В. Комісарнко, М.П. Черенько, М.М. Ковальов та інші). Систематизоване викладання ендокринології розпочалося у 1973 році при кафедрі госпітальної терапії №2, а в 1978 році в медичному інституті організували курс ендокринології, який очолив доктор медичних наук, доцент П.М. Боднар. У витоків створення кафедри ендокринології в нашому університеті стояли акад. В.П. Комісаренко, проф. А.П. Пелещук, акад. А.С. Єфімов, а її організатором та першим завідувачем став проф. П.М. Боднар. Кафедру ендокринології, як окремий структурний підрозділ університету, було засновано в 1992 році.

 

 

 

 

З 2016 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Юлія Комісаренко – випускниця Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (нині – НМУ). Вона є автором понад 250 наукових праць в тому числі 3 монографій. За її участю видано 25 підручників і навчальних посібників. Разом з співавторами у 2007 році удостоєна Премії НАМН України за кращий підручник в галузі «Клінічна медицина», а підручник з ендокринології 2013 року видання отримав статус Національного.

Сьогодні кафедра ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця є опорною серед вищих медичних навчальних закладів з викладання ендокринології.

 

 

Співробітники кафедри брали участь у видані тринадцяти підручників з ендокринології для додипломного та післядипломного навчання українською та англійською мовами. Також вони розробили навчальні програми з дисципліни «Ендокринологія» за спеціальністю лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, медична психологія та брали участь у підготовці програми з дисципліни «Внутрішня медицина» українською та англійською мовами.

На кафедрі працюють: завідувач д.мед.н., професор Ю.І. Комісаренко, доценти: д.мед.н. Г.П. Михальчишин, д.мед.н. Н.М. Кобиляк, к.м.н. М.І. Бобрик, к.м.н. Л.В.Шуляренко, к.м.н. К.О.Кондратюк, асистенти: к.м.н. В.М. Конах,  Л.О.Приступюк, В.М.Єрохович та 5 викладачів-сумісників, два клінічних ординатори із числа зарубіжних країн. Колектив кафедри бере активну участь в роботі міжнародних і Європейських конгресів та міжнародних багато центрових дослідженнях фармацевтичних препаратів. Наші викладачі підвищували свою професійну майстерність у США, КНР, Італії, ОАЕ. Ми підготували понад 30 фахівців-ендокринологів для Китаю, Росії, Грузії, Туркменістану, Польщі, Греції, Сирії, Ірану, Перу, Палестини, Йорданії та Кіпру, Тунісу, а чотири з них стали кандидатами медичних наук, 1 отримав ступінь доктора філософії PhD.

 

 

Наразі кафедра ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця є флагманом навчально-методичної роботи з викладання ендокринології в Україні. Вона є опорною серед вищих медичних навчальних закладів України, співробітники кафедри приймають активну участь у післядипломній освіті лікарів – на кафедрі розгорнуті курси ТУ та спеціалізації з ендокринології. Створено навчально-методичну основу для викладання ендокринології: програми з ендокринології для студентів 4 та 6 курсів медичного, педіатричного, медико-психологічного факультетів, Збройних сил України та 3 програми з вибіркових дисциплін для студентів 4 та 5 курсів. З часу оформлення ендокринології в якості окремої самостійної дисципліни вищих медичних навчальних закладів ми завжди відчували необхідність постійного удосконалення навчально-методичної роботи, підвищення пізнавальної діяльності, а зрештою і якості навчання студентів. Колектив кафедри видав 11 підручників для студентів українською та англійською мовами.

Співробітники кафедри ендокринології проводять значну лікувальну, діагностичну та консультативну роботу на клінічних базах кафедри. За останні 2 роки співробітники кафедри проконсультували понад 3000 хворих. Особливо ми пишаємось щомісячними науково-практичними конференціями ендокринологів м. Києва, які проводимо уже понад 30 років. На них виступають наші співробітники, а також запрошені науковці та практики.  Викладачі кафедри нерідко виступають експертами МОЗ України в підготовці документів для ендокринологічної служби.
Кафедра ендокринології протягом багатьох років проводить щорічні курси підвищення кваліфікації медичних сестер ендокринологічних кабінетів м. Києва.

 

 

З моменту створення курсу ендокринології (1978 рік), а невдовзі і кафедри  працює студентський науковий гурток. Перші гуртківці на сьогодні вже є науковцями і працюють на кафедрі ендокринології університету, науково-дослідних та лікувальних установах міста. Серед останніх необхідно відмітити Кирієнка Д.В., який був гуртківцем, клінічним ординатором кафедри, захистив кандидатську дисертацію з використання внутрішньовенозного лазерного опромінення крові в лікуванні розладів вегетативної іннервації серця у хворих на цукровий діабет. Він уже понад 30 років очолює відділення загальної ендокринної патології Київського міського клінічного ендокринологічного центру.

Навички наукової роботи здобувала у гуртку Сердюк В.О. ЇЇ захопила проблема ультразвукової діагностики ендокринних хворих, захоплення перейшло у поглиблене вивчення ультразвукової семіотики  стану печінки за цукрового діабету залежно від стану компенсації  вуглеводного та ліпідного обміну. Захищена кандидатська дисертація  з цієї теми. Вікторія Олександрівна очолила відділення діагностики Київського міського клінічного ендокринологічного центру. Староста студентського наукового гуртка, в минулому, Єрохович Вікторія Миколаївна сьогодні працює на кафедрі викладачем та виконує наукову роботу по проблемі діабетичної хронічної хвороби нирок та вітаміну Д. Гуртківцями були професор Ю.І.Комісаренко та доценти кафедри: Г.П.Михальчишин,  М.І.Бобрик, асистент В.М.Конах.