Кафедра ендокринології

Видавнича діяльність

Матеріальне забезпечення  навчального процесу завжди було в центрі уваги кафедри. З метою задоволення потреб студентів, що виникають в процесі навчання кафедра старалась максимально активізувати їх пізнавальну діяльність.  Перш за все ми підготували понад 30 навчальних  посібників. Деякі з них жартома називали серією «сьогодні на завтра». Але особливою гордістю кафедри є наші підручники:

Тронько М.Д., Боднар П.М., Ю.І. Комісаренко / Історія розвитку ендокринології в Україні. – К.: Здоров’я, 2004. – 68 с. Посібник з ендокринології/Боднар П.М., Комісаренко Ю.І., Михальчишин Г.П. та ін.: За ред. П.М. Боднара і С.Д. Максименка. – К.: Здоров’я, 2004. – 184с.
Ендокринологія/ П.М. Боднар, О.М. Приступюк, О.В. Щербак та ін.: За ред. проф. П.М. Боднара. – К.: Здоров’я, 2002. – 512с. Ендокринологія. Підручник За ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця. Нова Книга. 2010. – 464 с.
Endocrinology. Textbook/ Study Guide for the Practical Classes. Ed. by Petro M. Bodnar:  Vinnytsya:- Nova Knyha Publishers. – 2008. – 496p.

 

Співробітники кафедри ендокринології опублікували понад 60 науково-методичних праць, присвячених цій проблемі, виступали з доповідями на Всеукраїнських та університетських навчально-методичних конференціях.
Колектив кафедри видав 11 підручників для студентів трьома мовами.

 

Перелік навчально-методичної літератури, яка видана співробітниками кафедри за останні десять років:

 

 • Endocrinology: textbook. Ed. by prof. Petro M. Bodnar.- 2th updated – Vinnitsa: Nova Knyha, 2012. – 328р.
 • Ендокринологія: підручник (П. М. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко та ін.) За ред. професора П. М. Боднара, – Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 480с.
 • Endocrinology: textbook /Ed. by prof. Petro M. Bodnar.- 3th updated – Vinnitsa: Nova Knyha, 2016. – 328р.
 • Ендокринологія: підручник (П. М. Боднар, Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин та ін.) За ред. професора П. М. Боднара, – Вид. 4, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 456с.
 • Endocrinology: textbook. by prof. Petro M. Bodnar.- 4th ed. updated – Vinnitsa: Nova Knyha, 2017. – 328р.
 • Ендокринологія: підручник (Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин,  П. М. Боднар та ін.) За ред. професора Ю.І. Комісаренко, – Вид. 5, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 536с.

Колектив кафедри видав 27 навчальних посібників, серед них:

 

 • М.Д. Тронько, П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко. Історія розвитку ендокринології в Україні.- К.: Здоров’я, 2004.-68с.
 • Ендокринологія. Навчальний посібник. За ред. проф. П. М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360с.
 • Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник. (А. С. Свінціцький, О. О. Абрагамович, П. М. Боднар та ін.). За ред. проф. А. С. Свінціцького. – ВСВ «Медицина», 2014. – 1272 с. +16с. кольоров. вкл.
 • Endocrinology: textbook. by prof. Petro M. Bodnar.- 3th ed. updated – Vinnitsa: Nova Knyha, 2016. – 328р.
 • Endocrinology: textbook. by prof. Petro M. Bodnar.- 3th ed. updated – Vinnitsa: Nova Knyha, 2017. – 328р.

 

Авторський колектив підручника з ендокринології нагороджено премією Президії НАН України в галузі «Клінічна медицина».

 

Авторський колектив монографії «Історія розвитку ендокринології в Україні» є лауреатом премії імені В.П. Комісаренка Президії НАН України.

 

Кафедра ендокринології рекомендує

В 2020 році наша кафедра випустила п’яте видання переробленого та доповненого україномовного підручника з ендокринології за редакцією професора Ю.І Комісаренко та доцента Г.П. Михальчишин.

 

Ендокринологія: підручник (Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, П.М. Боднар та ін.) За ред. професора Ю.І. Комісаренко, – Вид. 5, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 536с. ISBN 9789663828213

 

В його підготовці взяли участь 30 співавторів з 6 вищих медичних навчальних закладів та чотирьох Інститутів НАМН України. В першу чергу це наш Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Вінницький ім. М.І. Пирогова, Івано-Франківський, Львівський ім. Данила Галицького національні медичні університети, Буковинський державний  медичний університет, Дніпровська державна медична академія МОЗ України та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, науковці Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка, Інституту нефрології НАМН України, Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромаданова НАМН України, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України.

 

Серед авторів підручника 4 академіки НАМН України та 7 членів-кореспондентів НАН, НАМН, і НАПН України,  15 заслужених діячів науки і техніки, лікарів, заслужених працівників народної освіти України, 11 лауреатів Державних та іменних премій, сім президентів Асоціацій різного рівня. Передмова до п’ятого видання підготовлена академіком НАМН України, ректором Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, проф. В.М. Морозом.

 

Рецензентами підручника є віце-президент НАМН України, академік НАМН, член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України» М.Д. Тронько та член-кореспондент НАМН України, заслужений працівник народної освіти України, ректор Дніпровської державної медичної академії, проф. Т.О. Перцева.

 

В підручнику описані основні захворювання ендокринних органів, особливо детально цукровий діабет та хвороби щитоподібної залози. Підручник добре ілюстровано власними і запозиченими рисунками, таблицями та творами живопису.

 

Згідно наказу МОЗ України від 22.06.2010 року № 502 підручник визнано базовим, державним національним і видано в україномовному, російськомовному та англомовному варіантах. Авторський колектив підручника нагороджено премією Президії НАН України в галузі «Клінічна медицина», а за цикл наукових праць з «Історії розвитку ендокринології в Україні»- премією імені В.П. Комісаренка НАН України.

 

Ми рекомендуємо ознайомитись з нашими підручниками з метою вивчення основ ендокринології. Вони відповідають сучасним вимогам і кращим світовим зразкам.