ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ndi_3

Завідувач лабораторії експериментальних досліджень, к.біол.н.

Клись Юлія Григорівна

e-mail: yulya.klys@ukr.net

Тел.: (093) 513-50-14

 

 

 

 

 

 

У складі лабораторії працюють: 

 

СЕКТОР МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Керівник – Клись Юлія Григорівна

Основні напрямки дослідження:

  • Виділення та кількісне вимірювання ДНК, РНК
  • Визначення ступеню експресії генів через визначення кількості мРНК
  • Вимірювання відносної кількості регуляторної мікроРНК
  • Скринінг SNP-(Single nucleotide polymorphism), однонуклеотидних поліморфізмів

 

 

 

СЕКТОР ВЕСТЕРН-БЛОТТ АНАЛІЗУ

Керівник – старший науковий співробітник, к.біол.н. Лісаковська Ольга Олександрівна

 

Телефон: +38 (050) 7289034 (мобільний)

Email: o.lisakovskaya@gmail.com

 

Scopus Author ID: 56461344900

ORCID: 0000-0002-5844-1453

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=-oTRR2EAAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olha_Lisakovska

Результати наукових досліджень опубліковані у 17 статтях, 3 монографіях (розділах) та представлені у вигляді усних доповідей та постерів на числених українських та міжнародних конгресах та форумах (35 тез). Отримані результати розширюють уявлення про клітинні та молекулярні механізми дії вітамінів D та E, а також бісфосфонатів на стан сигнальних систем, задіяних у патогенезі цукрового діабету та вторинного остеопорозу, що обгрунтовує доцільність використання даних сполук для профілактики і лікування цих захворювань, а також створення нових препаратів на їх основі.

 


 

СЕКТОР ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

 

Керівник: доцент Танасійчук Ірина Сергіївна  is.tanasiichuk@gmail.com

Науковий напрям: ультраструктурний аналіз органів і тканин у нормі та при патології.

Основні методики дослідження:

  • Електронномікроскопічні експериментальні
  • Морфометричні

 

СЕКТОР газової хроматографії

 Керівник – провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук Брюзгіна Тетяна Семенівна,.

Телефон: 454-49-18

 

Наукові напрямки: Вивчення порушень ліпідного метаболізму при різній патології.

Методики дослідження: Вивчення жирнокислотного спектру ліпідів методом газоворідинної хроматографії.

 

 ndi_9

ndi_10