ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОЛОГІЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ

Керівник: к.мед.наук, лікар-імунолог вищої категорії Мальцев Дмитро Валерійович

 

Регулярно бере участь в міжнародних конгресах із проблем нейроімунології, так в 2018 році з усними доповідями виступав в США в 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018), (Los Angeles), та Европі 10th International Virology Summit & 4th International  Conference on Influensa & Zoonotic Diseases, (Vienna, Austria),  в 2019 році усну доповідь надав на 5 th Congress of the European Academy of Neurology (Oslo, Norway), 11th International Conference on HHV-6&7, (Quebec City, Canada).

Є автором понад 20 монографій з імунології та нейроімунології, в тому числі – підручника для студентів медичних вузів і атласу за радіологічними проявами герпесвірусних інфекцій.

 

Основні напрями наукових досліджень:

Удосконалення діагностики імунодефіцитних захворювань і розробка сучасних методів лікування

 

З 2020 року виконується Науково-дослідна робота «Розробка нової концепції діагностичного алгоритму психічних розладів спектру аутизму у дітей для патогенетичного обґрунтування корекції стану шляхом імунотерапії»

Метою дослідження є вивчення імуногенетичних, біохімічних, імунологічних та нейроімунологічних аспектів патогенезу енцефалопатії у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу, для обґрунтування в клінічній практиці нейропротекторного лікування у вигляді імунотерапії.

 

Основні методики дослідження:

  • Імуноферментний аналіз
  • Проточна цитофлуориметрія
  • Полімеразно-ланцюгова реакція

 

ndi_15

 

Лабораторія імунології та молекулярної біології була оснащена комплексом для імуноферментного аналізу (аналізатор RT-2100C) та проточним  цитофлуориметром COULTER EPICS XL. Три співробітника пройшли курси для роботи з проточним цитофлуориметром і типування лімфоцитів та отримали відповідні сертифікати.

 

Сортування клітин методом проточної цитометрії – ідентифікація груп лімфоцитів, визначення типу імунодефіциту

ndi_16 ndi_17

 

Сектор Молекулярно-генетичних досліджень

 

У грудні 2015 року почалась робота у відділі молекулярної біології. В НДІ ЕКМ був придбаний та інстальований повний комплект обладнання на основі ПЛР- ампліфікатора в режимі реального часу Applied Biosystems 7500 RealTime PCR System (США). Випробувана методика дослідження однонуклеотидних поліморфізмів, що дозволяє визначати спадкову схильність до різних мультифакторних захворювань, а також прогнозувати індивідуальну чутливість до фармакологічних препаратів. Співробітники НДІ ЕКМ пройшли навчання на курсі спеціалізації з «Лабораторної генетики» в НМАПО ім. Щупіка.

Комісією Головного управління Держсанепідслужби у м.Києві був виданий дозвіл на дослідження збудників 3-4 групи патогенності методом ПЛР та проведення молекулярно-генетичних досліджень. Комісія підкреслила, що за всіма критеріями (організація потоку, обладнання, санітарні норми тощо), молекулярно-генетична лабораторія НДІ ЕКМ є зразковою.

 

 ndi_18

ndi_19