НОВИНИ

Студентський гурток в лабораторіях НДІ ЕКМ

Одним з основних напрямків діяльності Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини (НДІ ЕКМ) є надання співробітникам кафедр НМУ імені О.О.Богомольця та молодим вченим консультаційної допомоги щодо планування наукової діяльності з урахуванням найбільш актуальних напрямків медицини, біології та можливостей сучасної експериментально-лабораторної бази НМУ.

Сьогодні на базі лабораторій НДІ ЕКМ виконують фрагменти наукових робіт понад 17 кафедральних колективів, в тому числі 3 очних аспіранта, 2 пошукувача магістерського ступеня та молоді науковці  –  студенти.

При проведенні наукового експерименту в НДІ ЕКМ активну участь беруть члени студентського наукового гуртка кафедри біологічної та біоорганічної хімії (зав. каф. проф. Л.В.Гайова). Тісна взаємодія НДІ ЕКМ з кафедрою відбувається ще тому, що в НДІ ЕКМ є базою для викладання студентам 5 та 6 ріку навчання дисципліни елективного курсу «Клінічна біохімія та лабораторна діагностика». Студенти розбирають теоретичний матеріал у вигляді інтерактивних лекцій та знайомляться з роботою лабораторій при самостійному виконанні діагностичних досліджень.

А для студентів молодших курсів знайомство з діяльністю НДІ ЕКМ відбувається у вигляді спостеріганням за ходом наукових досліджень. Найбільшу зацікавленість для них має сам хід експериментальної частини. Так гуртківці відвідують віварій, спостерігають за ходом створення моделі, спостерігають за формуванням контрольної групи інтактних (здорових) щурів, які утримаються в аналогічних умовах, уважно вникають в принцип розподілу тварин на групи.

На всіх етапах виконання роботи ми активно залучаємо наших студентів. Такий підхід надає можливість підвищити у них рівень дослідницьких навичок та знань, зацікавленість в науці, виховати повагу до методичної наукової  діяльності.

n2
Студентка 2 курсу засвоює роботу із електронним дозатором

n3

студент вводить щуру тіопентал натрію

n4

n5

демонстрація щурів різних експериментальних груп

n6

директор НДІ ЕКМ Лариса Натрус розповідає про етапи організації наукового експерименту

 

НДІ ЕКМ – як реальна база для студентської науки

Одним з основних напрямків діяльності Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини (НДІ ЕКМ) є надання співробітникам кафедр НМУ імені О.О.Богомольця та молодим вченим консультаційної допомоги щодо планування наукової діяльності з урахуванням найбільш актуальних напрямків медицини, біології та можливостей сучасної експериментально-лабораторної бази НМУ.

Сьогодні на базі лабораторій НДІ ЕКМ виконують фрагменти наукових робіт понад 17 кафедральних колективів, в тому числі 3 очних аспіранта, 2 пошукувача магістерського ступеня та молоді науковці  –  студенти.

Так, студентка 4 курсу медичного факультету №2 Фоменко Ксенія (науковий керівник, доцент кафедри дерматології і венерології К.В. Коляденко), ініціювала виконання дослідження про вплив фізичного навантаження на особливості проявів акне у молодих жінок. Участь у дослідженні приймали її колеги студентки НМУ, добровольці у яких вимірювався рівень прогестерону до і після комплексу фізичних навантажень. Весь процес дослідження Фоменко Ксенія організувала і проводила власноруч: відбір учасниць, контроль їх стану здоров’я, режим фізичного навантаження у вигляді фітнес тренувань і т.д. Безпосереднє виконання вимірів рівня гормону в сироватці методом твердофазного імуно-ферментного аналізу (ІФА) виконувала Ірина Солонько – молодший науковий співробітник НДІ ЕКМ, але Ксенія уважно спостерігала процес і повністю ознайомилася з методикою. Результати дослідження із аналізом та обговоренням студентка 4 курсу НМУ імені О.О.Богомольця буде презентувати на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Ми бажаємо Ксенії успіхів і впевнені, що такі результати власних досліджень на базі НДІ ЕКМ вона зможе достойно представити і бездоганно відповість на всі методичні питання.

n1

Ксенія Фоменко під керівництвом молодшого наукового співробітника НДІ ЕКМ Ірини Солонько засвоює методику імуно-ферментного аналізу.

 

З метою професійної орієнтації школярів, популяризації наукових досліджень та інтересу до вищої медичної освіти, за ініціативою кафедри біоорганічної та біологічної хімії (зав.кафедрою проф.Л.В.Гайова) та керівництва Українського медичного ліцею НМУ імені О.О.Богомольця відбулася екскурсія учнів 9-х класів ліцею та 9-х і 10-х класів медичної гімназії № 33 у Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О.Богомольця.

Співробітники інституту, які за сумісництвом є викладачами кафедри, показали учням експериментальні та діагностичні лабораторії, популярно і зрозуміло розповіли про наукові можливості НДІ, дослідницькі та вимірювальні методики. Розмова відбувалася у вигляді інтерактивної взаємодії і діти з задоволенням підтримували діалог, висловлювали свої думки.

Для молодих відвідувачів було дуже несподівано побачити процес фіксації тканини у парафінові блоки, виготовлення гістологічних зрізів за допомогою мікротома у кріостаті для патоморфологічних досліджень. Значне захоплення виявилось при спостереженні за роботою електронного мікроскопа. Юнаки побачили, що для збільшення зображення у 15-20 тис разів матеріал потребує іншої фіксації у спеціальних смолах в капсулах, розміщення на тонесеньких мікросітках.

При знайомстві з клінічною лабораторною діагностикою слухачі спостерігали за роботою центрифуги, побачили як кров поділяється на шари і змогли розглянути під мікроскопом клітини крові. А деякі юні дослідники спробували працювати із сучасними дозаторами, автоматичним гематологічним аналізатором та системами збору крові для дослідження гемостазу.

Особливе враження призвела на ліцеїстів лабораторія молекулярно-біологічних досліджень. Вони с задоволенням послухали розповідь про можливості сучасної генетики, її клінічне значення для пацієнта. Були вражені тим, що в НМУ ім. О.О.Богомольця такі наукові горизонти вже є реальними і відкритими для молодих науковців.

Більшість відвідувачів запевнила співробітників НДІ ЕКМ, що ця екскурсія зробила їх професійний вибір у медицину ще більш свідомим і вони прикладуть максимум зусиль для вступу саме в наш медичний університет!

ndi_30 ndi_31 ndi_32

 

28 жовтня 2016 року в рамках «Міжнародної конференції молодих науковців 2016» було проведено 11 майстер-класів із різних галузей медицини:

 

Майстер-клас «Техніка ПЛР» був організований Науково-дослідним інститутом експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. Науковим консультантом майстер-класу була директор НДІ, професор Лариса Натрус. Кількість слухачів МК: 19 студентів. Протягом заходу учасники отримали унікальну змогу поглибити знання про один із найсучасніших, найточніших методів лабораторних досліджень – проведення полімеразної ланцюгової реакції. І що набагато важливіше, після вступної лекції студенти змогли відточити свої навички з цієї методики: вони здійснили підготовку ДНК та проведення кількісної ПЛР в реальному часі. Наприкінці МК учасникам пояснили способи аналізу результатів проведеного дослідження.

ndi_33 ndi_34 ndi_35