НДІ ЕКМ – ЯК МЕТОДИЧНА БАЗА ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

З 2015 року для студентів 5 та 6 року навчання на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії пропонований елективний курс «Клінічна  біохімія  та  лабораторна  діагностика»

ndi_27

ndi_28

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета:

засвоєння принципів і навичок раціонального використання лабораторних алгоритмів при різних формах патології, формування у студентів стійких навичок застосування методів лабораторної діагностики в лiкувально-діагностичному процесі, уміння інтерпретувати отримані результати лабораторних досліджень на основі цілісного уявлення про фізіологічні процеси в організмі.

 

Завдання:

 

 • ознайомлення стyдентiв iз можливостями сучасних лабораторних методiв дослiджень з урахуванням чутливості, специфічності, допустимої варiацiї методів;
 • вивчення показань i протипоказань до проведення лабораторних досліджень;
 • навчання навичкам складання плану лабораторного обстеження;
 • вивчення клінічної інтерпретації результатів лабораторного обстеження;
 • аналіз можливих причин хибних результатів, спотворень, пов’язаних, в тому числі iз наслiдкaми фармакотерапії та неправильної підготовкою хворого до дослідження (забезпечення доаналiтичного етапу);
 • знайомство з проблемою стандартизацiї лабораторних досліджень.

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 1. Мати уявлення про реальний внесок лабораторноiї iнформацiї в результати лікування пацієнтів про діагностичну чутливість i специфiчнiсть лабораторної інформації при обстеженні та лiкуваннi пацієнтів; моніторинг, скринiнг, диспансерне обстеження, дiагностичний комплекс.

 

 1. Знати:
 • сучасні діагностичні можливості лабораторних досліджень
 • особливості преаналiтичного етапу лабораторних досліджень
 • принципи лабораторних методів дослідження
 • принципи підготовки пацієнтів до лабораторного обстеження,
 • причини помилок в лабораторній дiагностицi
 • правила одержання зразків крові, сечі, синовіальної рідини, безбілкового фільтрату сироватки крові
 • правила зберігання i транспортування зразки для дослідження в лабораторії
 • теоретичні засади інтерпретації отриманих результатів
 • склад комплексів лабораторних показників при захворюваннях основних систем організму.

 

 1. Вміти інтерпретувати отримані результати лабораторних дослiджень до рiзних нозологічних форм, вибудовувати дiагностичнi алгоритми лабораторних , досліджень,

 

 1. Оволодіти навичками:
 • розробки діагностичних алгоритмів проведення лабораторних досліджень при захворюваннях основних органів i систем
 • отримання та підготовки бiологiчного матеріалу для досліджень
 • визначення хімічного складу крові сечі тест-дiагностикумами «сухої хімії»
 • інтерпретацiї показників гематологiчних, загальноклiнiчних, бioхімiчних, iмунологiчних дослiджень