НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №1

Співробітники кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Шипулін Вадим Петрович

Шипулін Вадим Петрович у 1992 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Внесений до Золотої Книги Пошани КМІ. З 1992 до 1994 рр. – навчався в клінічній ординатурі за фахом «внутрішні хвороби» при кафедрі факультетської терапії №1 УДМУ. В 1994-1997 році – лікар терапевтичного відділення ТМО Радянського району м.Києва. В  1996 році захистив кандидатську дисертацію. З 1997 року працював на посаді асистента, а з 2000 року – доцента кафедри факультетської терапії №1 НМУ. В 2002 році присвоєно вчене звання «доцент».  З червня 2005 року призначений директором Національного музею медицини України. В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Хронічні дифузні захворювання печінки- поліорганна патологія: діагностика, лікування, прогноз”. З 2007 року працював за сумісництвом на кафедрі терапії Національної медичної академії ім. П.Л.Шупика (з вересня 2012 до серпня 2014 року- на посаді професора). З вересня 2014 – професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О.Богомольця (на 0,25 ст.). В 2015 році присвоєно вчене звання «професор». Заслужений лікар України (2007). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України,  відзначений подяками Прем’єр-міністра України, Голови КМДА, церковними нагородами.

Досвідчений лікар і популяризатор науки. З 2005 року лікар-консультант Державного Управління справами. Є автором більше 100 наукових праць, в тому числі монографії і навчального посібника. Протягом 1998-2012-відповідальний секретар Українського товариства терапевтів. Член Вченої Ради МОЗ України. Є членом Президії  Асоціації по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні.

 

ПРОФЕСОРИ:

Чернявський Володимир Володимирович

 • Доктор медичних наук, професор кафедри
 • Автор  та  співавтор більше 100 наукових та навчально – методичних праць, 3 монографій, 6 патентів.
 • Міжнародні відзнаки:   National Scholar Award – 2013 (XX  United European Gastroenterology Week)
 • Терапевт вищої категорії, гастроентеролог вищої категорії.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кліменко Сергій Вікторович

 • Доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»,
 • Магістр радіобіології з відзнакою, Лондонський Університет, Велика Британія, 2003 р.
 • Старший науковий співробітник зі спеціальності генетика, 2009 р.
 • Членство в товариствах, радах, інший досвід та діяльність:

З 2006 – член Вченої ради Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Вченої та Експертної рад ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

З 2010 – заступник голови Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 03.00.15 – «Генетика».

З 2010 – член Національної комісії радіаційного захисту населення України Верховної Ради України.

З 2010 – заступник голови Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гематологія та трансфузіологія».

З 2013 – експерт Державного експертного центру МОЗ України.

З 2014 – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія»

 • Нагороди, відзнаки:нагороджено відзнакою «20 років НКРЗУ», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Наукові праці: автор та співавтор понад 170 наукових праць

 

 

Радченко Ганна Дмитрівна

 • доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 1, провідний науковий співробітник відділення симптоматичних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д.Стражеска» НАМН України
 • У 2008 році захистила докторську дисертацію на тему «Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження».
 • Автор 290 опублікованих наукових праць, в тому числі за кордоном, 7 патентів на корисну модель. Під її керівництвом виконані та захищені 2 кандидатські дисертації. Приймала участь в розробці та проведенні Національної Програми з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії, яка була затверджена Указом Президента України у 1999 році, Настанови та стандартів діагностики і лікування легеневої гіпертензії (2016), перегляду Настанови та стандартів діагностики і лікування артеріальної гіпертензії (2016). Є членом Європейського товариства кардіологів, Європейського товариства гіпертензії, Асоціації кардіологів України, Всеукраїнського громадського об’єднання «Проти гіпертензії», секретар журналу «Артеріальна гіпертензія».

 

 

ДОЦЕНТИ:

Мартинчук Олександр Аркадійович

 • кандидат медичних наук , доцент кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ ім.О.О.Богомольця
 • У 2007 році – захист кандидатської дисертації на тему “Роль і місце 13-С дихальних тестів в діагностиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози”. У 2010 році – затвердження теми докторської дисертації “імунотермістометрія – новий напрямок в діагностиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози”
 • статус: лікар терапевт, гастроентеролог, дієтолог .
 • вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.00

 

 

 

 

 

 

Купчік Лариса Максимівна

 • Кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №1,
 • Тема кандидатської дисертації: «Діагностичне і прогностичне значення сироваткових Р-білків при виразковій хворобі».
 • Секретар кафедри, секретар Правління Українського товариства терапевтів. Завідуюча лабораторією Українсько-німецького гастроентерологічного Центру « BYK-Київ», відповідальна за лабораторну частину наукової роботи кафедри. Працює над докторською дисертацією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліневська Кіра Юріївна к.м.н., доцент.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хронічного рецидивуючого панкреатиту». Вчене звання доцент отримала у 2007 році. Ліневська К.Ю. є автором 182 наукових праць, у тому числі 6 навчальних посібників і монографій (у співавторстві), серед них методичний посібник «Збірник завдань для підготовки для тестового екзамену за професійно-орієнтованих дисциплін Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина Перша» з грифом МОН України, навчального посібника «Збірник тестових завдань з факультетської терапії для студентів вищого медичного навчального закладу», учбового посібника для лікарів та студентів «Актуальные вопросы внутренних болезней», учбового посібника «Дагностика и лечение заболеваний пищеварительного тракта», учбового посібника для лікарів та студентів «Руководство по пульмонологии». Має 3 свідоцтва на винаходи.

Активно займається науковою діяльністю, бере участь у з’їздах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, публікує наукові та педагогічні статті. Після захисту дисертації опублікувала 86 друкованих робіт, в т.ч. у спеціалізованих виданнях України і 3 роботи за кордоном.

На кафедрі внутрішньої медицини №1 НМУ виконує обов’ язки відповідальної за роботу з інтернами.

 

 

 

Руденко Микола Миколайович

 • к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за фахом “кардіологія”. З 1993 почав працювати, доцентом кафедри внутрішніх хвороб №2 ДонДМУ. У 1994 році отримав вчене звання доцента. Педагогічний стаж складає 28 років
 • Є співавтором 12 учбових посібників по терапії та гастроентерології та руководство для лікарів «Заболевания кишечника» .
 • А ктивно бере участь у виконанні науково-дослідної роботи. Він є автором понад 240 наукових праць, 1 з яких опублікована за кордоном.
 • Руденко М.М. проводить велику лікувально-діагностичну роботу. Консультує хворих гастроентерологічного, терапевтичного, ендокрінологічного та кардіологічного профілю.

 

 

 

 

 

Нечипуренко Тетяна Борисівна

 • к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
 • захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-імунологічна характеристика та засоби корекції артеріальної гіпертензії на фоні патології гепатобіліарної системи».
 • автор 179 наукових праць, у тому числі 5 навчальних посібників і монографій (у співавторстві), серед них методичний посібник «Збірник завдань для підготовки для тестового екзамену за професійно-орієнтованих дисциплін Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина Перша»з грифом МОН України, навчального посібника «Збірник тестових завдань з факультетської терапії для студентів вищого медичного навчального закладу», учбового посібника для лікарів та студентів «Актуальные вопросы внутренних болезней», учбового посібника для лікарів та студентів «Руководство по пульмонологии»з грифом МОН України. Автор більш 50 учбових фільмів, в т.ч. англійскою мовою.
 • Активно займається науковою діяльністю, бере участь у з’їздах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, публікує наукові та педагогічні статті. Після захисту дисертації опублікувала 57 друкованих робіт , в т.ч. у спеціалізованих виданнях України і 7 робот за кордоном. Володар “Золотої нагороди” Польского респіраторного суспільства за орігінальне наукове дослідження в 2014 р

 

 

Парунян Луіза Маісовна

 • доцент кафедри
 • Закінчила Луганський медичний інститут в 1991 році. Пройшла інтернатуру за фахом «терапія».
 • З 1996 по 1998 навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика.
 • З 2002 року працювала старшим лаборантом на кафедрі факультетської терапії №1 НМУ ім.. О.О.Богомольця.
 • В 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Ефективність визначення фекальної еластази 1 в діагностиці зовнішньо-секреторної недостатності підшлункової залози».
 • З 2004 по 2013 роки працювала на посаді асистента кафедри факультетської терапії №1 (з 2008 року кафедра внутрішньої медицини №1).
 • З 2013 по 2016 рр працювала на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини.
 • В грудні 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №1.
 • Має вищу кваліфікаційну категорію з терапії та гастроентерології, спеціалізацію з ультразвукової діагностики.
 • Автор 32 друкованих наукових праць.

 

 

 

 

 

Гвоздецька Леся Сергіївна  

 • Кандидат медичних наук, доцент кафедри.
 • Автор  та співавтор 30 наукових та навчально – методичних праць.
 • Сімейний лікар, гастроентеролог.
 • Відповідає за навально-методичну роботу кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова Земфіра Валер’янівна к.м.н., доцент.

 • 1982 році з відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова.
 • З вересня 1993 р. працювала асистентом, а з 1998-2002р. працювала доцентом кафедри факультетської терапії  №1  НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2002 р. доцент кафедри госпітальної  терапії №2. З 2005 р. по серпень 2017р. доцент кафедри внутрішньої медицини №3.
 • З першого вересня 2017р доцент кафедри внутрішньої медицини №1.
 • з 2010 р. по теперішній час виконує обов’язки заступника декана зі старших курсів.
 • З 1994 р. кандидат медичних наук, з 2000 р. має вчене звання доцент, автор 57 друкованих наукових робіт та винаходу. Тема кандидатської  дисертації «Клінічні особливості перебігу виразкової хвороби у хворих, що зазнали радіаційного впливу та можливості їх корекції»
 • Є членом Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

Міхньова Наталія Миколаївна, к.м.н., доцент

Міхньова Наталія Миколаївна закінчила НМУ ім. О.О.Богомольця в 1998 році з червоним дипломом. В цьому ж році вступила до магістратури на кафедру факультетської терапії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця, яку закінчила з відзнакою в 1999 році. Після чого вступила до аспірантури на цю ж кафедру, а в 2004 році захистила дисертаційну роботу “Роль і місце 13С-метацітінового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки”. Захистивши дисертацію, продовжила працювати асистентом кафедри внутрішньої медицини №1. А в 2011 році отримала звання доцента і продовжила роботу на кафедрі внутрішньої медицини №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

АСИСТЕНТИ:

Тіщенко Вікторія Вікторівна

 • Кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця
 • У 2003 році – захист кандидатської дисертації «Удосконалення антихелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу»
 • Лікар – терапевт вищої категорії, гастроентеролог
 • Профорг кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

Онищук Людмила Олександрівна

В грудні 2014р. затверджено тему дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Диференційовані патогенетичні підходи до профілактики та лікування гастропатій, індукованих прийомом нестероїдних протизапальних препаратів».

Онищук Л.О. має 13 опублікованих статей у фахових наукових журналах та збірниках, що входять до переліку наукових періодичних видань України та зарубіжних виданнях. Онищук Л.О. має спеціалізацію з внутрішніх хвороб та ендоскопії.

З вересня 2016 року проходить спеціалізацію по гастроентерології.

в грудні 2016 року пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів, очну-заочну форму.

 

 

 

 

 

 

Мельник Наталія Григорівна

 • асистент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
 • пройшла курси спеціалізації по дієтології в 2015 році та  гастроентерології  в 2016 році на базі кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії в Національній  медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
 • Сфера інтересів: метаболічний синдром, кишкова мікробіота, генетика

 

 

 

 

 

 

 

 

Павловський Леонід Леонідович

 • асистент, аспірант кафедри
 • Закінчив Перший Медичний коледж в 2008 році за спеціальністю фельдшерська справа. В 2014 році закінчив НМУ ім. О.О.Богомольця за спеціальністю Лікувальна справа. В 2016 році пройшов інтернатуру та успішно вступив до клінічної ординатури.
 • Навідмінно здав КРОК 2 та 3. Вільно володіє англійською мовою.
 • У майбутньому планує написання кандидатської роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казнодій Аліна Володимирівна

 • Асистент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 • В 2014 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою, в тому ж році розподілена на кафедру внутрішньої медицини № 1 НМУ імені О.О. Богомольця на посаду старшого лаборанта. При кафедрі пройшла  інтернатуру  та  магістратуру,  які  закінчила на «відмінно».  З  2016 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини № 1, працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:  «Клінічне обґрунтування комбінованого застосування 13С-метацетинового дихального тесту та сучасних ультразвукових методів у діагностиці та оцінці ефективності лікування неалкогольної жирової хвороби печінки».
 • Казнодій А.В. має спеціалізацію з внутрішніх хвороб та ультразвукової діагностики.
 • Має 13 опублікованих статей у фахових наукових журналах та збірниках, що входять до переліку наукових періодичних видань України.

 

 

 

 

 

 

Нагієва Севіль Алінагіївна

 • Асистент кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування».
 • Має спеціалізацію з внутрішніх хвороб та гастроентерології.
 • Приймає участь у науково-практичних конференціях, займається науковою діяльністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук Сергій Петрович

 • асистент кафедри, лікар-ендоскопіст
 • З липня 2018р. – лікар-ендоскопіст ГастроЦентру «OLYMED».

 

Неверовський Артем Валерійович

 • Аспірант,асистент кафедри внутрішньої медицини №1.
 • У 2017 році закінчив НМУ імені О. О. Богомольця з відзнакою.
 • Переможець Всеукраїнських студентських олімпіад та Конкурсу студентських наукових робіт.

Автор 15 наукових праць, в тому числі у фахових та іноземних виданнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумейко Олександр Олександрович

 • Аспірант, асистент кафедри внутрішньої медицини №1
 • В 2016 році закінчив НМУ імені О.О.Богомольця з відзнакою.
 • Лауреат стипендії ім. П.Куліша, А.П. Ромоданова, фіналіст конкурсу Falling Walls Lab Kyiv Дворазовий стипендіат програми Фонду Віктора Пінчука Zavtra.UA (2015,2016).

 

 

 

Байло Аліна Євгенівна

 • Аспірант, асистент кафедри внутрішньої медицини №1
 • Закінчила медичний факультет №1 НМУ ім. О.О. Богомольця  в 2016 році з відзнакою
 • в 2018 році закінчила інтернатуру за спеціальністю ” внутрішні хвороби”.

 

 

 

 

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ:

Ситников Андрій Сергійович.

 • Старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №1
 • Закінчує роботу над написанням кандидатської дисертації на тему «Причини, діагностика і лікування Нр – негативних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки».
 • Автор і співавтор понад 10 наукових робіт, публікацій, методичних посібників для студентів. Проходив стажування з гастроентерології та гепатології в клініці Крельвіц Віттенберг (Халле, Німеччина). Учасник і доповідач багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, гастроентерологічних шкіл. Спеціаліст з проведення 13С і Н2 дихальних тестів і лабораторної діагностики вірусних гепатитів В і С.

 

 

 

 

 

 

 

Палій Світлана Юріївна

 • Старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №1
 • Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця у 2018 році.
 • Призер XIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку”.

 

 

 

Дідик Ольга Костянтинівна

 • Старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №1
 • Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
 • Має 10 наукових робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарьов Олександр Миколайович

 • Старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №1
 • Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2018 році