НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота на кафедрі поєднана з навчально-методичною, науково-дослідною і спрямована  на формування особистості лікаря-професіонала, моральних та духовних якостей студента-медика, активної громадянської позиції.

На лекціях професорів та доцентів кафедри регулярно висвітлюються питання лікарської моралі, медичної деонтології, традиції Київської терапевтичної школи.

Знайомство студентів з клінікою починається на ІІ курсі з вивчення медичної етики, естетики, деонтології, основних питань про моральну та судову  відповідальність, норм поведінки, правил особистої гігієни медичного працівника.

На практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини, які проводяться в палаті біля ліжка хворого, викладачі власним прикладом навчають спілкуванню з хворим, методам фізикального обстеження.
Під час самостійної роботи студентів з хворими викладач контролює поведінку, зовнішній вигляд студента і тактовно вказує на помилки студента. На засіданнях студентського наукового гуртка виховується культура роботи з  літературними джерелами при проведенні науково-дослідної роботи, написання рефератів і доповідей на студентські наукові  конференції. Щорічно студенти-гуртківці беруть участь у наукових конференціях і конкурсі студентських наукових робіт та  отримують призові місця. Професорами кафедри  виховні, професійні, мовні проблеми висвітлюються на сторінках преси, на радіо та телебаченні.

У студентів виховується  здоровий спосіб життя шляхом обговорення шкідливого впливу алкоголю, тютюну, наркотиків на організм. Ці питання регулярно розглядаються на лекціях та практичних заняттях, де при розборі етіології виразкової хвороби, цирозу печінки, раку легень, хронічного обструктивного захворювання легень вказуються саме ці чинники як одні з головних.

Співробітники кафедри разом зі студентами беруть участь у виховних, волонтерських та громадських  заходах НМУ, МОЗ (донорство, вимірювання артеріального тиску, вимірювання глюкози крові). З 2016 р. на кафедрі в рамках квітневої студентської наукової сесії проводиться студентська наукова конференція “Актуальні питання нефрології“. У 2017 р. в конференції взяли участь 23 студенти 2-3 курсу  медичних факультетів №1,4 та факультету по роботі з іноземними студентами. Перше місце здобула студентка 3 курсу медичного факультету №4 Данюк Марина з доповіддю “Вовчаковий нефрит“. У 2018 р. в конференції взяли участь 17 студентів 3 курсу медичних факультетів №1,4. Перше місце посіла студентка 3 курсу медичного факультету №1 Карпів Ірина з доповіддю “Реноваскулярна артеріальна гіпертензія“. У 2018, 2019 рр. співробітники кафедри були співорганізаторами Всеукраїнської наукової студентської конференції англійською мовою. У 2018 р. 2 місце посіла студентка медичного факультету №1 Ганна Федоришин з науковою роботою «Modern diagnostic of gastroesophageal reflux in the patients with bronchial asthma». У 2019 р. у конференції взяли участь 17 студентів.

Студенти разом з відповідальним за виховну роботу доцентом Кармазіною О.М. відвідують музеї, театри, наукову медичну бібліотеку.

Професор Мойсеєнко В.О. за підтримки депутата Верховної Ради Гаврилюка М.В. опікується спеціалізованим дитячим будинком м.Боярка: до дня Святого Миколая дарують новорічні подарунки малюкам.