НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Загальна інформація про співробітників

 

ПОЛОВА ЖАННА МИКОЛАЇВНА,  доктор фармацевтичних наук, доцент

Загальна інформація.

Полова Жанна Миколаївна, 1996 року закінчила Українську фармацевтичну академію (м. Харків) за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію «Провізор».

З 1996 по 1997 рр. – інтернатура на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Української фармацевтичної академії зі спеціальності «провізор загального профілю».

З 1996 по 2001 рр. – очна аспірантура на кафедрі заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація на тему: «Розробка складу та технології лікувально-профілактичного стоматологічного лаку».

З 2006 року працювала на посаді асистента кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З вересня 2010 року працює на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2014 році присвоєно звання доцента. З 2015 по 2017 рр. відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. З 2017 року виконувала обов’язки завідувача кафедри.

У 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії».

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Наукові інтереси стосуються фармацевтичної розробки лікарських препаратів з активних фармацевтичних інгредієнтів біотехнологічного, рослинного та нанотехнологічного походження для застосування в косметології, ветеринарній та гуманній медицині.

 

Публікації: 110 друкованих праць, співавтор монографії «Нанонаука, нанобіологія, нанофармація», є автором 2 монографій «Розробка протимаститних ветеринарних препаратів в епоху антибіотикорезистентності: сучасний стан проблеми та перспективи», «Впровадження принципів GMP у промислове виробництво ветеринарних препаратів в Україні», 3 патентів на корисну модель, 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

 
Глущенко Олена Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Глущенко Олена Миколаївна, 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

В 1999-2000 рр. – інтернатура в КМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Провізор загального профілю», в 2015 р. – стажування з фаху «Загальна фармація».

2007 р. – аспірантура без відриву від виробництва Національного фармацевтичного університету за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

2009 року захистила дисертацію на тему: «Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що  виготовляються аптеками» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи, науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор Немченко Алла Семенівна.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Основний напрямок науко-практичної роботи – «Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів екстемпорального виготовлення».

В 2018-2019 рр. була виконавцем НТР «Розроблення пробіотиків для профілактики та лікування інфекційно-запальних захворювань».

 

Публікації: 94, у т.ч. 1 навчальний посібник «Технологія виготовлення порошків», 2016 р., 14 методичних рекомендацій.

 

Громадська діяльність.

Є автором тестових запитань для підготовки до «Крок 2» та «Крок 3. Фармація».

 

Нагороди.

Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я (2008).

 
Козіко Наталія Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Козіко Наталія Олександрівна, закінчила Українську фармацевтичну академію у 2000 році.

З 2000 по 2002 рр. – старший лаборант кафедри організації та економіки фармації, технології ліків та фармакогнозії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2003 по 2016 рр. – асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків. З 2016 р. – доцент кафедри.

У 2010 захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка складу та технології лікувально-профілактичного засобу у формі капсул на основі грибів Шиїтаке» і отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Пріоритетний напрямок наукових досліджень – розробка складу та технології лікарських та косметичних засобів з різними активними фармацевтичними інгредієнтами природного походження на основі біотехнології.

 

Публікації: понад 82 друковані праці, 5 патентів, 6 технічних умов.

 

Громадська діяльність.

Відповідальна за наукову роботу  кафедри.

Член Вченої ради фармацевтичного факультету.

Негода Тетяна Степанівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Негода Тетяна Степанівна, закінчила 2005 р. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю – провізор.

2012 р. захистила дисертацію на тему: «Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів для лікування гіпертонічної хвороби».

Кандидат фармацевтичних наук (з 2012 року), доцент (з 2018 року).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

– Вивчення та обґрунтування на законодавчому рівні України шляхів оптимізації фармакотерапії гіпертонічної хвороби.

– Розроблення алгоритму комплексної клініко-економічної оцінки довгострокової терапії артеріальної гіпертензії.

 

Громадська діяльність.

З  2013 р. виконувала обов’язки куратора університету з впровадження кредитно-трансферної системи (ECTS) НМУ імені О.О. Богомольця.

З вересня 2015 р. – заступник начальника навчально-методичного відділу за сумісництвом.

З 2019 р. – завуч кафедри.

 

Публікації: більше 60 друкованих робіт, у тому числі навчальний посібник для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету з дисципліни: «Вступ у фармацію», методичні рекомендації.

 

Шумейко Микола Володимирович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Шумейко Микола Володимирович, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

2003 р. – інтернатура, яку проходив у аптеці № 17 КП «Фармація» та Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (нині НМАПО ім. П.Л. Шупика). Підтвердив фах у 2008, 2013 та 2018 роках на базі Української військово-медичної академії. Пройшов функціональне навчання у сфері цивільного захисту у 2007 році у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та 2014 р. у Навчально-методичному центрі захисту та безпеки життєдіяльності при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. На базі Української військово-медичної академії пройшов стажування у 2013 році «Актуальні питання фармації», 2014 році «Фармацевтична опіка та технологія ліків для виробничих аптек» та «Актуальні питання контролю якості лікарських засобів», у 2015 році «Методичні засади організації навчального процесу у вищому навчальному закладі»,  у 2016 році «Ліцензування фармацевтичної діяльності»,  у 2017 році «Біофармацевтичні аспекти, взаємодія та побічна дія сучасних лікарських засобів»,  у 2018 році «Ліцензування фармацевтичної діяльності».

У 2017 році пройшов передатестаційний цикл за фахом «Організація та управління фармацією» та отримав «Вищу» кваліфікаційну категорію (попередньо одержував «Першу» та «Другу»). У 2018 році одержав «Другу» кваліфікаційну категорію за фахом «Загальна фармація».

У 2019 році пройшов стажування у Варшаві, Польща «Healthcare management».

Тема дисертації: «Розробка та дослідження властивостей супозиторіїв Ліварекс».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Розробка лікарських, косметичних, гігієнічних та профілактичних засобів.

Наукові інтереси: розробка сучасних засобів протидії інтоксикації; розробка сучасних сорбційних препаратів; розробка засобів протипухлинної терапії; розробка урологічних профілактичних засобів та засобів терапії урологічних захворювань різної етіології; методи утилізації токсичних лікарських та ветеринарних засобів й продуктів ведення фермерської та інших видів діяльності.

 

Публікації: близько 50

Методичні рекомендації – 10 (базові) та перевидання

Монографії – 5

Винаходи підкріплені патентами – 3

 

Громадська діяльність.

Голова профспілкової організації кафедри аптечної та промислової технології ліків.

 

Нагороди.

Почесна Грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, Подяка Київського міського Голови.

Роїк Олена Миколаївна,  кандидат фармацевтичних наук, асистент.

Загальна інформація.

Роїк Олена Миколаівна, 1998 р. закінчила Запорізький державний медичний університет, спеціальність фармація.

В 1999 році закінчила інтернатуру в КМАПО ім. П.Л. Шупика.

В 2007 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та здобула кваліфікацію провізор-косметолог.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології детоксикуючого гелю» та отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

З 1999 по 2001 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації в Національному медичному  університеті  імені О.О. Богомольця.

З 2002 по 2013 роки працювала на посаді наукового співробітника лабораторії парфумерно-косметичних, антисептичних та дезінфекційних засобів  в Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя.

З 2013 по 2017 роки працювала заступником директора з наукової роботи ТОВ «Зентекс».

З 2017 року – асистент кафедри.

В 2019 році пройшла медичне стажування «Менеджмент охорони здоров’я» у місті Варшава, Польща.

 

Публікації: понад 60 друкованих робіт, серед яких 5 патентів, 6 технічних умов, співавтор 24 галузевих Стандартів Мінагрополітики України.

Саханда Іванна Василівна, асистент, магістр фармації, кандидат фармацевтичних наук.

 1. Загальна інформація.
 • Саханда Іванна Василівна, 2013 року закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію «Провізор». Занесена до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • Інтернатура за фахом «Загальна фармація» на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2013-2014 рр.); магістратура на кафедрі аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Загальна фармація» (10.10.2013 р.-31.07.2014 р.), отримала звання «магістр фармації» (диплом з відзнакою).
 • 2019 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація на тему: «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження» (науковий керівник – д.фарм.н., професор Косяченко К.Л.).
 • З 2013 по 2014 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри аптечної та промислової технології ліків.
 • З вересня 2015 року працює на посаді асистента кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця.
 1. Основні напрямки науково-практичної роботи.
 • Наукові інтереси: дослідження та удосконалення забезпечення населення лікарськими засобами рослинного походження для фармакотерапії серцево-судинних захворювань та хвороб шлунково-кишкового тракту; маркетинговий аналіз; розробка складу та технології лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини.

 

 1. Впровадження в практичну діяльність.

Результати, отримані в процесі дисертаційного дослідження, сприяють підвищенню ефективності роздрібної реалізації лікарських засобів (ЛЗ) рослинного походження, призначених для фармакотерапії хворих на серцево-судинні захворювання (ССЗ). Запропоновано методичний підхід до визначення потреби в ЛЗ рослинного походження, що дозволяє розрахувати необхідну їх мінімальну кількість з урахуванням віку населення і тяжкості перебігу ССЗ. Визначено ефективний асортимент ЛЗ рослинного походження для фармакотерапії хворих на ССЗ на амбулаторному, стаціонарному етапах лікування та під час виписування зі стаціонару. Обґрунтовано і розроблено модель функціонування в сучасних умовах реформування охорони здоров’я спеціалізованої аптеки кардіологічного профілю. Розроблено та апробовано інформаційно-пошукову систему «Гіпертонічна хвороба та супутні патологічні стани серцево-судинної системи (Herbacor)». За результатами проведених досліджень розроблено і впроваджено в роботу закладів охорони здоров’я, а також у навчальний процес закладів вищої освіти, методичні рекомендації: «Експертна оцінка терапевтичної ефективності лікарських засобів рослинного походження, які застосовують у разі серцево-судинних захворюваннях», «Прогнозування потреби в лікарських засобах рослинного походження для лікування захворювань серцево-судинної системи для лікувальних закладів охорони здоров’я», «Вивчення стану ринку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань серцево-судинної системи», «Оптимізація асортименту лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань серцево-судинної системи у закладах охорони здоров’я та аптечних закладах», що впроваджені у практичну діяльність.

 1. Публікації – 85 наукових праць:
 • Підручники – 1
 • Монографії – 1
 • Методичні рекомендації – 4
 • Винаходи (свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір) – 4
 • Раціональні пропозиції (інформаційні листи) – 1
 1. Громадська діяльність.

2012-2014 рр. – член ради студентського наукового товариства імені О.А. Киселя.

2013-2014 рр. – технічний секретар Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2013 по 2017 рр. – секретар Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2014 р. – Член Ради Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2015 р. – секретар методичних засідань кафедри; голова студентського наукового гуртка  кафедри; відповідальна за інформаційні ресурси офіційного веб-сайту сторінки кафедри Університету, документообіг кафедри, англомовну форму навчання студентів та АСУ «Електронний деканат».

З 2015 року по теперішній час – вiдповiдальний секретар Державної екзаменаційної комісії №6 фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання.

З 2016 р. – відповідальна за міжнародну діяльність на фармацевтичному факультеті НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2017 по 2018 рр. – куратор ECTS фармацевтичного факультету денної форми навчання.

З 2017 р. – заступник начальника навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 1. Членство в професійних асоціаціях.

З 2019 р. – член Регіональної ради Житомирської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

З 2019 р. – офіс-менеджер Української медичної Експертної Спільноти.

З 2019 р. – член Асоціації «Фармацевтична спільнота України «Всеукраїнська фармацевтична палата» (FIP).

 

 1. Нагороди.

Орден «Науковець року – 2019», Почесна Грамота за вагомі здобутки і особистий внесок у розвиток науки України, внесена до Книги Пошани (2019 р.).

Алейник Світлана Леонідівна, магістр фармації, асистент

 1. Загальна інформація про співробітника

Алейник Світлана Леонідівна, закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2014 році. Занесена до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 по 2015 рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Загальна фармація» на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2014 по 2015 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015 році захистила на «відмінно» магістерську роботу на тему: «Обґрунтування складу ветеринарного спрею антимікробної дії» та отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2020 р. планується вступ в аспірантуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця для отримання ступеня доктора філософіїї за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

 

 1. Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси полягають у дослідженні лікарських препаратів, що мають пробіотичні властивості, а саме розробці складу та технології лікарських форм для вагінального застосування.

 

 1. Публікації: понад 30 тез, 6 статей, 1 патент на корисну модель.
Кривоцюк Марія Юріївна, лаборант.

Загальна інформація.

У 2005 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю учитель молодших класів.

Працювала методистом методкабінету курсів цивільної оборони МНС України в м. Києві.

З 2009 р. – лаборант кафедри.

З 2018 року – студентка заочного відділення НМУ.

 

Громадська діяльність.

Відповідальна за технічний супровід документації кафедри, лекцій та практичних занять, підготовку матеріалів та технічну допомогу у звітах кафедри.

Бере участь у студентському гуртку кафедри.