Оформлення на роботу

Перелік документів необхідних для оформлення:

1. Паспорт
2. Ідентифікаційний  код
3. Диплом  про освіту з додатком
4. Сертифікат  лікаря-спеціаліста
5. Диплом  про присудження наукового ступеню (за умови  наявності)
6. Атестат  про присвоєння вченого звання  (за умови  наявності)
7. Посвідчення про лікарську категорію (для лікарів)
8. Трудова книжка або її завірена копія   (для сумісників)
9 . Посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чоробильці, інваліди)
1 0 . Посвідчення про курси підвищення кваліфікації
12. Фото 3х4 – 2 шт. (для сумісників 1 шт.)
13. Свідоцтво про одруження
14. Свідоцтво про народження дитини (до 15 – ти  років)
15. Документи про державні нагороди, почесні звання.
16. Довідка з основного місця роботи з графіком робочого часу (для сумісників)
17. Особовий листок з обліку кадрів

18.Особова картка
1 9 . Автобіографія
20. Посадові інструкції – готуються на кафедрі