СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

СТАНОМ НА 01.01.2023

Штатна чисельність працівників 3160 осіб, з них

  • штатна чисельність працівників основної діяльності 2485
  • штатна чисельність працівників Університетської клініки 344
  • штатна чисельність працівників Стоматологічного медичного центру 331

Кількість наукових та науково-педагогічних працівників, з них:

  • загальна 1595
  • зовнішні сумісники 185
  • штатні працівники 1409

 

Кількість докторів наук, кандидатів наук, професорів, доцентів:

  • загальна 1210
  • сумісники 89
  • штатні 1121

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1594/362
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1409/340
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
 

235/118

  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 885/202
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 205/110
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 511/154
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 289/21
Чисельність науково-педагогічних працівників – сумісників / в т.ч. пенсійн. віку 185/22
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
 

28/9

  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 54/3
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 18/10
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 16/1
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 94/7
Число кафедр, які очолюють кандидати наук 7
Число кафедр, які очолюють особи без наукового ступеня
Число кафедр, на яких є кадровий резерв (кандидат наук, що виконує докторську дисертацію або доктор наук) на посаду завідувача 85