Нормативно-правова база

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX

 

Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

 


Закон “Про відпустки” Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

 

Закон України  “Про вищу освіту ” від 01.07.2014 року

 

Закон “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та […]

Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240- III

 

Закон “Про наукову і науково-технічну діяльн ість”

 

Закон “Про захист персональних даних” Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297- VI

 

Закон “Про охорону праці”
Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-
XII

 

Закон України «Про професійний  розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI

 

Наказ  Міністерства освіти та науки України  від 05.10.2015 р.  № 1005 Про затвердження рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів ( контрактів)

 

Основи Законодавства України про охорону здоров’я,  ВР України,  від 19.11.1992 р. № 2801-12

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затведжений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261