Портретна галерея видатних вчених

Галерея містить портрети, які написані видатними художника ми України маслом на полотні, серед яких:

  • декани медичного факультету Університету св. Володими ра (1841–1920 рр.): Караваєв В. О., Цицурін Ф. С., Алфер’єв С. П., Мірам Е. Е., Матвєєв О. П., Ергардт Ф. Ф., Мацон Ю. І., Хржон щевський Н. А., Перемежко П. І., Томса В. Б., Субботін В. А., Гей бель Е. Г., Тихомиров М. А., Оболонський М. О., Садовень О. А., Морозов П. І., Корчак-Чепурківський А. В.;
  • ректори НМУ (1920 – 2003 рр.): Черняхівський Є. Г., Левит ський Л. М., Стрільчук Й. В., Волковий М. Є., Музиченко А. П., Кабанник О. Й., Кондрашов І. С., Сапронов С. І., Шашко П. І., Дудко М. О., Баранник П. І., Медвєдь Л. І., Кефелі Є. І., Калінічен ко Т. Я., Алєксєєнко І. П., Шамрай Є. Ф., Братусь В. Д., Мілько В. І., Лаврик С. С., Гончарук Є. Г.;
  • видатні вчені і випускники Університету: Войно-Ясе нецький В. Ф., Булгаков М. А., Пирогов М. І., Вальтер О. П., Мерінг Ф. Ф., Шимановський Ю. К., Мінх Г. М., Скліфосовсь кий М. В., Покровський В. Т., Бец В. О., Образцов В. П., За болотний Д. К., Стражеско М. Д., Троїцький І. В., Кисіль О. А., Яновський Ф. Г., Підгаєцький В. Я., Буйко П. М., Іванов В. М., Петров Ф. М., Костюк П. Г., Щербак Ю. М., Коро тич В. О., Комісаренко С. В., Зайко М. Н., Коломійчен ко М. І., Черкес О. І., Чернов В. Є., Хохол О. М., Коломійченко О. І., Чайка А. А., Зазибін М. І., Чеботарьова В. Д., Тома шевський С. П., Нікольський П. В., Чайка Є. І., Громашевсь кий Л. В., Сасим А. І., Ленгауер Н. А., Федун А. Л., Комісарен ко В. П., Богомолець О. О., Амосов М. М., Ромоданов А. П., Воронков Г. Л., Сідельников В. М., Лазаревич І. П., Мань ковський Б. М., Губергріц М. М., Зюков А. М., Фольборт Г. В., Дітеріхс М. М., Іщенко І. М., Потоцький І. І., Дяченко С. С., Ка люжний Д. М., Курілін І. А., Фомін С. В., Пучковська Н. О., Та таринов Є. О., Спіров М. С., Сиротинін М. М., Шахбазян Г. Х., Лур’є О. Ю., Габович Р. Д., Бакшеєв М. С., Кульчицький К. І., Грицюк О. Й., Фролькіс В. В., Ковалевський О. О., Леш Ф. О., Коломнін С. П., Стуковенков М. І., Сущинський П. П., Пав ловський О. Д., Волкович М. М., Реформатський С. М., Сі корський І. О., Чир’єв С. І., Високович В. К., Ломинський Ф. І., Підвисоцький В. В., Писемський Г. Ф., Лапинський М. М., Ко соногов Й. Й., Нещадименко М. П., Соколов Ф. О., Кри мов О. П., Удінцев Ф. А., Зав’ялов І. О., Радченко С. І., Мос кальов М. М., Чаговець В. Ю., Удовенко В. В., Пучковський О. М., Марзєєв О. М. та інші видатні вчені-медики та осві тяни.

Представлені експозиції з історії медицини та становлен ня медичної освіти в Україні.

gallery