Колекція анатомічних препаратів

Гордістю Університету є колекція анатомічних препаратів, препарати якого настільки унікальні і виготовлені так давно, що, окрім наукової і навчальної значимості, набули великої історичної цінності.

Історія музею кафедри описової та клінічної анатомії тісно пов’язана з історією нашого Університету. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця бере свій початок від найстарішого в Російській імперії вищого медичного навчального закладу – Віленської медико-хірургічної академії, яка була заснована в 1579 році. Рескриптом імператора Миколи І 29 квітня (за старим стилем) 1840 року вона переведена в Київ і приєднана до Університету св. Володимира та перетворена на медичний факультет. Сюди саме під особистим наглядом першого декана медичного факультету професора В. О. Караваєва були перевезені препарати Віленського анатомічного музею.

Стараннями блискучої плеяди вчених київської анатомічної школи професорів О. П. Вальтера, В. О. Беца, М. А. Тихомирова, Ф. А. Стефаніса, М. С. Спірова були створені фундаментальний та навчальний анатомічні музеї кафедри, виготовлені унікальні анатомічні препарати, що, разом із препаратами Віленської академії, вражають наших сучасників досконалістю та технікою обробки, і свідчать про високий європейський рівень вітчизняної анатомічної науки.

Символом колекції анатомічних препаратів став «Кат міста Вільно» (препарат 1770 року), а однією з окрас – унікальна колекція забарвлених карміном, гістологічних препаратів з різних відділів головного і спинного мозку людини, виготовлених професором В. О. Бецем. На цих препаратах київський анатом описав відомі в усьому світі «гігантські пірамідні клітини Беца». За цю колекцію (оцінену у свій час в 7 тисяч австрійських гульденів) В. О. Бец одержав «Медаль преуспєянія» на Всесвітній міжнародній виставці у Відні в 1873 році

Нині колекція анатомічних препаратів є найважливішою базою для навчання студентів і викладачів ВМНЗ України, які проходять стажування на факультеті підвищення кваліфікації в НМУ імені О. О. Богомольця. Колекція відкрита для відвідувачів за попередньою заявкою.