НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-науковий центр-Український тренінговий центр сімейної медицини

СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРУ

 

Висоцька Ольга Іванівна, директор навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент.

 

Закінчила в 1978 р. з відзнакою та занесенням до Золотої книги пошани Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа», в 1979 р. – інтернатуру за спеціалізацією «неврологія». Трудову діяльність розпочала з практичної охорони здоров’я лікарем-невропатологом Тернопільської міської поліклініки, лікарем обласного центру здоров’я. Закінчила очну аспірантуру та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук в 1986 р. Тему дисертації присвячено вивченню особливостей остеогенезу в умовах вживання штучно мінералізованих рідин. Науково-педагогічну та лікувально-консультативну роботу здійснювала у ЗВМО України різних регіонів. Вчене звання доцента кафедри факультетської та госпітальної терапії  отримала у 2002 році.

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», спеціалізації з терапії, організації і управління охороною здоров’я, друга вища освіта за спеціальністю «Фармація», кваліфікація провізора. Отримала підготовку за кордоном в США, Канаді, Австрії, Франції, Німеччині, Чеській республіці з питань практики сімейної медицини, технологій безперервної медичної освіти (1996, 1999, 2003, 2004, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 рр.). Працювала консультантом-експертом Постійної комісії Київської міської Ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, радником Міністра охорони здоров’я України (2005), національним консультантом проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Експерт Спеціальної групи експертів з питань охорони здоров’я проекту з надання практичних рекомендацій Комісії ЄС щодо співпраці з країнами Східного партнерства (2016-2017), радник освітнього проекту Британського медичного журналу в Україні (2016 – 2017). Голова консультативно-експертної групи з первинної медичної допомоги  МОЗ України (2015 – до теперішнього часу). Є керівником ряду міжнародних проектів з питань розробок та впровадження сучасних навчальних програм для українських лікарів, відповідальний виконавець та керівник 4-х науково-дослідних робіт за держзамовленням МОЗ України з питань розвитку та клінічної практики первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Член правління Української асоціації сімейної медицини. Під керівництвом Висоцької О.І. успішно розроблено 25 навчальних програм системи безперервної медичної освіти лікарів та проведено понад 300 навчальних курсів з актуальних питань практики сімейної медицини, в тому числі з міжнародною участю, для близько 6 тисяч лікарів закладів охорони здоров’я та викладачів ЗВМО України, які беруть участь в підготовці лікарів та медичних сестер за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Автор понад 130 наукових друкованих праць у зарубіжних та вітчизняних виданнях, є співавтором 4 навчальних та навчально-методичних посібників, 3 підручників, у тому числі 1 англомовного підручника, 7 методичних рекомендацій, 5 патентів.

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначена Почесною грамотою Верховної ради України (2016 р.), Почесною грамотою МОЗ України (2015 р.),  Подякою Київського міського голови (2004 р.). Рекомендована до присвоєння Почесного звання «Заслужений лікар України».

 

 

 

Виноградова Галина Миколаївна – доцент ННЦ  УТЦСМ.

 

Закінчила Смоленський державний медичний інститут у 1973 році. З 1973 по 1974 роки навчалася в інтернатурі за фахом «Інфекційні хвороби» на кафедрі інфекційних хвороб Смоленського державного медичного університету. З 1979 по 1981 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб Київського інституту удосконалення лікарів. Із 1981 по 1983 роки навчалася в аспірантурі НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського. У 1985 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Рассеянное внутрисосудистое свертывание крови и методы его коррекции».

Має вищу кваліфікаційну категорію з загальної практики – сімейної медицини,  спеціалізації з інфекційних хвороб, анестезіології та реанімації. Викладач низки навчальних курсів із різних аспектів сімейної медицини для співробітників первинної ланки та викладачів вищих навчальних закладів. Науковий керівник першого в Україні клінічного відділення з ВІЛ/СНІД, де вивчала клінічні прояви хвороби та опрацьовувала стратегії менеджменту випадків ВІЛ/СНІД в Україні. Працювала на посаді старшого наукового співробітника відділу  інтенсивної терапії та детоксикації Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України.

Виноградова Г.М. вивчала наукові аспекти діагностики та лікування десимінованого внутрішньосудинного згортання у пацієнтів з лептоспірозом та захистила свою дисертацію у цій сфері. Працювала доцентом на кафедрі інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та у медичному коледжі. Відповідає за навчально-методичну роботу в ННЦ УТЦСМ. Є співавтором 4 навчальних посібників, 72 наукових праць,  1 авторського свідоцтва про винахід. Цікавиться сімейною медициною та поглиблює свої знання із різних сфер первинної медичної допомоги.

 

 

 

Мешкова Олена Михайлівна – доцент ННЦ  УТЦСМ.

 

Закінчила у 1980 р. Сімферопольське медичне училище з відзнакою за спеціальністю «Акушерство», в 1989 р. –  Кримський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». Закінчила Кримський медичний інститут у 1989 році за фахом «Педіатрія». Після закінчення інституту працювала черговим та дільничним педіатром, зав. педіатричного відділення багатопрофільної лікарні, з 1998 по 2004 рік зав. дитячої поліклініки №3  м. Сімферополя. Із вересня 2004 по вересень 2018 року працювала на посаді заступника головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» з організаційно-методичної роботи. Має цінний досвід взаємодії із закладами охорони здоров’я України щодо забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги дітям та з питань впровадження проектів з проблем охорони здоров’я дітей та матерів (в рамках програм Дитячого фонду ООН/ЮНІСЕФ, ФНН, ВООЗ, а також забезпечення взаємозв’язків із МОЗ України з організаційно-методичних питань та організації роботи та контролю за діяльністю методично-організаційного моніторингового Центру в рамках міжнародних проектів (перинатальних технологій, медико-соціальних послуг для підлітків та молоді, з питань ВІЛ/СНІДу), Центру інфекційних хвороб  «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД», Центру радіології та ін. Була координатором від МОЗ України з питань організації медико-соціальних послуг підліткам та молоді, в т.ч. для груп ризику з розробки та впровадження проекту інноваційної інтегрованої моделі профілактики ВІЛ-інфекції, медичної допомоги та підтримки жінкам, що належать до груп ризику. Із 2009 року в рамках програм Дитячого фонду ООН/ЮНІСЕФ, ФНН, ВООЗ працює як спеціаліст з питань оцінки/переоцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини» та «Клініка дружня до молоді». З 2011р. – національний тренер з питань надання медичної допомоги підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» до молоді, з питань профілактики ВІЛ-інфекції, проведення ДКТ (добровільного консультування та тестування) та ін. Брала активну участь у низці міжнародних проектів, а саме Проектах Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), Центру глобального громадського здоров’я Університету Манітоби, Міжнародного центру інфекційних захворювань (Канада), Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, USAID та ін.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Ризикова поведінка підлітків: критерії прогнозування та її профілактика в умовах підліткових відділень, створених  на принципах «дружнього підходу» до молоді», 14.01.10 – Педіатрія. Кандидат медичних наук, вища категорія педіатр, за спеціальністю «Педіатрія», «Управління та організація охорони здоров’я». Заслужений лікар України.

Із 2018 року працює в Навчально-науковому центрі – Українському тренінговому центрі сімейної медицини на посаді доцента. Кількість друкованих робіт – 29, у тому числі є співавтором 2-х методичних рекомендацій, 4-х навчальних посібників, 4-х керівництв та 1 патенту на корисну модель.

 

 

 

Головчанський Олександр Миколайович – доцент ННЦ  УТЦСМ, кандидат медичних наук.

 

У 1985 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Кваліфікаційні компетенції – лікар-рефлексотерапевт вищої категорії (2011), лікар загальної практики-сімейної медицини (2015), лікар-фізіотерапевт (2004), лікар-невролог (2001), лікар анестезіолог-реаніматолог (1988). Працював анестезіологом-реаніматологом в НДІ травматології та ортопедії. Із 1993 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. До 2014 р. на кафедрі неврології та реабілітаційної медицини викладав елективні курси “Основи гомеопатії”, “Основи рефлексотерапії”. Із 2014 р. на базі ННЦ УТЦСМ проводить тематичне удосконалення лікарів із питань використання методів традиційної китайської медицини, рефлексотерапії в загальній лікарській практиці. Є куратором Українсько-китайського проекту  ТКМ “QIHUANG”. В УТЦСМ відповідає за лікувальну роботу. Має великий практичний досвід в галузі комплементарних методів лікування (стажування по ТКМ в 2014, 2015-16 рр., КНР, Ланьчжоу, Університет ТКМ провінції Ганьсу), китайської імідж-медицини (2008 р. КНР, Пекін, інститут “Кундавел”), класичної гомеопатії (1990-1991 рр., Київ, Центр гомеопатії МОЗ УРСР), краніо-сакральної терапії (2002-2004 рр., Київ, КМАПО імені П.Л.Шупика і Interessen gemeinschaft kranio Ukraine/Schweiz); інструктор чжун юань цигун.

Є автором і співавтором 57 наукових праць.

 

 

 

Думенко Тетяна Михайлівна – доцент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Спеціалізації з терапії, організації і управління охороною здоров’я, кандидат медичних наук. Директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Має досвід лікарської практики та державного управління в сфері охорони здоров’я, науково-педагогічної роботи. Є Уповноваженим представником України у центрі співпраці ВООЗ з питань ціноутворення та реімбурсації. Тренер міжнародного Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» за напрямком «Розробка сертифікованої навчальної програми у галузі охорони громадського здоров’я», який виконували в Україні компанія Deloitte Consulting Overseas Projects, LLС, у співпраці з НМУ імені О.О. Богомольця, Університетом Каліфорнії, Сан-Франциско (США) та за підтримки ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Має всебічну підготовку з питань організації охорони здоров’я та регулювання фармацевтичного ринку на багатьох українських, міжнародних та закордонних навчальних заходах. Автор понад 30 наукових публікацій за профільною тематикою. Співавтор 1 монографії, 2 посібників, 4 авторських свідоцтвa.

 

 

 

 

 

Висоцький Володимир Ігорович – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчив в 2005 році з відзнакою медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 1999 році – Український медичний ліцей НМУ імені О.О. Богомольця. Після закінчення НМУ навчався в інтернатурі та магістратурі (2005–2007 рр.), клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» (2007–2009 рр.), працював на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішніх хвороб №3 НМУ імені О.О. Богомольця та лікаря загальної практики-сімейного лікаря в поліклініці (2009–2010). Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України (2010–2012 рр.) з відзнакою та отримав диплом магістра з державного управління охороною здоров’я, в 2014 році – фармацевтичний факультет заочної форми навчання НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», кваліфікація провізора. Висоцький В.І. працює з 2012 року на посаді асистента Українського тренінгового центру сімейної медицини (УТЦСМ) НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за напрямок міжнародної співпраці, дистанційних форм навчання, впровадження медичних інформаційних систем в центрі. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю загальної практики-сімейної медицини. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном (США, Австрія, Чеська республіка, Канада).

 

 

 

 

 

Бакуліна Анна Андріївна – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2015 році.

Із 2015 по 2017 рік навчалася в інтернатурі за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Проходила практичну підготовку на базі Київської міської клінічної лікарні №15  (терапевтичне відділення) та на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва. Із 2017 по 2019 рік навчалася в клінічній ординатурі на базі Навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. Із 2017 року працювала лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва.
З 2019 року працює в ННЦ УТЦСМ на посаді асистента.  Виконує науково-дослідну роботу, має 4 наукових публікації. Є дійсним членом Української асоціації сімейної медицини.

 

 

 

 

 

Бик Віталій Іванович – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчив у 2014 році медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Після закінчення НМУ навчався в інтернатурі (2014–2016 рр.), клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» (2016–2018 рр.), працював на посаді старшого лаборанта Навчально-наукового центру Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця (2018–2019 рр). Із 2019 року працює на посаді асистента Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за впровадження дистанційних форм навчання та медичних інформаційних систем в центрі. Проводить заняття зі слухачами та студентами. Є кваліфікованим лікарем загальної практики-сімейної медицини. Має високий рівень володіння навичками роботи з персональним комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями.

 

 

 

 

 

Сорока Ірина Зіновіївна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Завідувач відділом вікових особливостей здоров’я ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Працювала на посаді керівника Центру моніторингу та оцінки ДУ ЦГЗ МОЗ України. Має вищу категорію зі спеціальностей «Акушерство і гінекологія» та «Організація і управління охороною здоров’я». Із 2002 року займалася проблематикою ВІЛ/СНІДу. Загальний медичний стаж більше 30 років, 8-річний досвід керівництва закладом охорони здоров’я. Підготовлена в якості тренера міжнародного Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» за напрямком «Розробка сертифікованої навчальної програми у галузі охорони громадського здоров’я». Брала участь як викладач у плановому проведенні на базі УТЦСМ НМУ імені О.О. Богомольця циклів тематичного удосконалення з міжнародною участю. Є національним експертом-тренером, сертифікованим Міжнародним центром підготовки та освіти з питань охорони здоров’я (I-TECH) Університету штату Вашингтон «Clinical Assessment for Systems Strengthening» (CLASS) з оцінки закладів охорони здоров’я для подальшого посилення протидії ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні. Сертифікований учасник багатьох міжнародних семінарів-тренінгів. Автор 10 наукових публікацій.

 

 

 

Вагалюк Людмила Миколаївна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 році. Має вищу атестаційну категорію за спеціальностями «Терапія» та «Організація і управління охороною здоров’я». Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського району м. Києва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенко Наталія Миколаївна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2003 році. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Закінчила клінічну ординатуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2008-2010 рр.) за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №4 КНП  «Центр ПМСД №1 Дарницького району м. Києва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завертнєва Світлана Едуардівна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

Закінчила Донецький державний медичний інститут у 1989 році. Неодноразово проходила курси ПАЦ, ТУ на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика, НМУ імені О.О. Богомольця. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Терапія». Завідувач філії №5 КНП «Консультативно-діагностичний центр»  Дніпровського району м. Києва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривонос Неоніла Василівна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1984 році. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія». Завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №6 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеніков Генадій Миколайович – інженер ННЦ УТЦСМ.

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини, мережі та системи». Досвід роботи на посадах директора, інженера-системотехніка з питань технічного обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, периферійних пристроїв ЄС-ЕОМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийменко Валентина Василівна – лаборант ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчила Київський технікум легкої промисловості у 1978 р. Із 1993 року працювала на посаді диспетчера факультету підвищення кваліфікації НМУ імені О.О. Богомольця, лаборант навчально-наукового центру неперервної професійної освіти ІПО. Із 2018 року – лаборант Навчально-наукового центру  Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

Андрійчук Альона Леонідівна – аспірант ННЦ УТЦСМ (очної вечірньої форми навчання).

 

Закінчила в 2006 році з відзнакою Київський міський медичний коледж №4, у 2010 р. – НМУ  імені О.О. Богомольця,  де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа». Із 2007 по 2012 рік працювала в Київському обласному центрі крові медичною сестрою експедиції. Із 2012 по 2014 рік проходила інтернатуру в НМУ  імені О.О. Богомольця та Київській міській клінічній лікарні №2 за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». Закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» на базі ННЦ УТЦСМ. Працювала в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва на посаді лікаря загальної практики – сімейної медицини. З 2016 року – в аспірантурі очної вечірньої форми навчання на базі ННЦ УТЦСМ.

 

 

 

 

 

Розкладка Анна Валеріївна – клінічний ординатор ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2013 році. З 2013 по 2015 рік навчалася в інтернатурі за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» на базі Центру ПМСД №1 Дніпровського району м. Києва, проходила практичну підготовку на базі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Після закінчення навчання в інтернатурі працювала лікарем загальної практики – сімейним лікарем у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району м. Києва. У 2015 році закінчила заочне навчання на фармацевтичному факультеті  Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Провізор-косметолог».