Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини

СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРУ

Гречківська Наталія Володимирівна – в.о. директора навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Доктор медичних наук, професор

1990р. – закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця

1990-1992 р. – навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю: «Внутрішні та професійні хвороби»

1992-1997 р. – аспірантура за спеціальністю: «Професійні хвороби»

2000р. – присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук

2014 рік – присвоєне вчене звання доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П.Л.Шупика

2015 рік – присуджено науковий ступінь доктора медичних наук. Тема дисертації: «Медико-санітарне забезпечення працюючих великих промислових центрів в сучасних умовах».

2020-2021 рр – навчалась в Міжнародний інститут бізнесу.

Досвід та професійні навички

1997-2012 рр. – асистент кафедри гігієни праці та професійних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця, заснованої  професором, д.мед.н. Є.І.Ліхтенштейном

2012-2019 рр. – доцент кафедри Медицини праці, психофізіології та медичної екології Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

2019 р – по тепер. час – професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

Лютий 2023 р – в.о. директора навчально-наукового центру – Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної і громадської діяльності

Основні наукові інтереси пов’язані з напрямками спеціальності «Професійна патологія», «Організація та управління охороною здоров’я», «Загальна практика-сімейна медицина», «Терапія».

Авторка понад 50 наукових праць, 2 авторських свідоцтва, наукової монографії «Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення.

Автором 20 робочих навчальних програм по спеціальностям «Професійна патологія», «Загальна практика-сімейна медицина».

З 2010 р – головний експерт ДОЗ м.Києва з питань професійної патології та голова лікарсько-експертної комісіі Міського центру профпатології м.Києва.

З 2018 року Голова правління ГО «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці».

nv.grechkovska@gmail.com

https://uadocmed.org/

http://mcpp.org.ua/

 

 

 

Виноградова Галина Миколаївна – доцент ННЦ  УТЦСМ.

 

Закінчила Смоленський державний медичний інститут у 1973 році, а в 1974 році інтернатуру за фахом «Інфекційні хвороби».  З 1979 по 1981 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб Київського інституту удосконалення лікарів імені П.Л.Шупика. Із 1981 по 1983 роки навчалася в аспірантурі НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського вивчала наукові аспекти діагностики та лікування десимінованого внутрішньосудинного згортання крові у пацієнтів з лептоспірозом та у 1985 році захистила дисертацію у цій сфері на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Рассеянное внутрисосудистое свертывание крови и методы его коррекции». Працювала на посаді старшого наукового співробітника відділу  інтенсивної терапії і детоксикації та в відділенні вірусних гепатитів з блоком СНІДу в НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУкраїни.

З 1991 по 1993 роки працювала асистентом на кафедрі інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В подальшому здійснювала Науково-педагогічну та лікувально-консультативну роботу у ЗВМО України різних регіонів. З 2002 по 2005 роки працювала на посаді старшого   наукового співробітника Київського науково-дослідного інституту нефрології та по сумісництву викладала в Київському міському медичному коледжі.

З 2005 року працює на посаді доцента в навчально- науковому центрі – Українському тренінговому центрі сімейної медицині, відповідальна за розділ навчально-методичної роботи, профорг центру. Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю  «Загальна  практика – сімейна  медицина», має спеціалізацію з інфекційних хвороб. Викладач низки навчальних курсів із різних аспектів сімейної медицини для співробітників первинної ланки та викладачів вищих навчальних закладів. Учасник ряду міжнародних проектів з питань розробок та впровадження сучасних навчальних програм для українських лікарів, виконавець 4-х науково-дослідних робіт за держзамовленням МОЗ України з питань розвитку та клінічної практики первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Приймала участь в створенні 25 навчальних програм системи безперервної медичної освіти лікарів та проведенні понад 300 навчальних курсів з актуальних питань практики сімейної медицини, в тому числі з міжнародною участю, для близько 8 тисяч лікарів закладів охорони здоров’я та викладачів ЗВМО України, які беруть участь в підготовці лікарів та медичних сестер за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Автор 72 наукових друкованих праць у зарубіжних та вітчизняних виданнях, є співавтором 4 навчальних та навчально-методичних посібників, 3 методичних рекомендацій, 1 патенту.

 

 

 

Головчанський Олександр Миколайович – доцент ННЦ  УТЦСМ, кандидат медичних наук.

 

У 1985 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Кваліфікаційні компетенції – лікар-рефлексотерапевт вищої категорії (2011), лікар загальної практики-сімейної медицини (2015), лікар-фізіотерапевт (2004), лікар-невролог (2001), лікар анестезіолог-реаніматолог (1988). Працював анестезіологом-реаніматологом в НДІ травматології та ортопедії. Із 1993 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. До 2014 р. на кафедрі неврології та реабілітаційної медицини викладав елективні курси “Основи гомеопатії”, “Основи рефлексотерапії”. Із 2014 р. на базі ННЦ УТЦСМ проводить тематичне удосконалення лікарів із питань використання методів традиційної китайської медицини, рефлексотерапії в загальній лікарській практиці. Є куратором Українсько-китайського проекту  ТКМ “QIHUANG”. В УТЦСМ відповідає за лікувальну роботу. Має великий практичний досвід в галузі комплементарних методів лікування (стажування по ТКМ в 2014, 2015-16 рр., КНР, Ланьчжоу, Університет ТКМ провінції Ганьсу), китайської імідж-медицини (2008 р. КНР, Пекін, інститут “Кундавел”), класичної гомеопатії (1990-1991 рр., Київ, Центр гомеопатії МОЗ УРСР), краніо-сакральної терапії (2002-2004 рр., Київ, КМАПО імені П.Л.Шупика і Interessen gemeinschaft kranio Ukraine/Schweiz); інструктор чжун юань цигун.

Є автором і співавтором 57 наукових праць.

 

 

 

Думенко Тетяна Михайлівна – асистент ННЦ УТЦСМ, кандидат медичних наук.

 

Думенко Т.М. має досвід зміцнення систем охорони здоров’я у питаннях стратегічного планування, стандартизації медичної допомоги, оцінки медичних технологій, впровадження сучасних методів управління підсистемами; має досвід впровадження системи управління якістю процесів. Проходила підготовку закордоном з питань розробки стандартів медичної допомоги  (2009, Данія), політик щодо обігу лікарських засобів (2012, Австрія; 2013, Японія), лідерство та менеджмент (2015, США, on-line), оцінки медичних технологій (2015, Польща).

Думенко Т.М. викладає в системі післядипломної медичної освіти протягом 7 років; має досвід розробки та адаптації навчальних програм, підготовки лекційних курсів та ведення семінарських та практичних занять. Була тренером міжнародного Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» за напрямком «Розробка сертифікованої навчальної програми у галузі охорони громадського здоров’я», який виконували в Україні компанія Deloitte Consulting Overseas Projects, LLС, у співпраці з НМУ імені О.О. Богомольця, Університетом Каліфорнії, Сан-Франциско (США) та за підтримки ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Думенко Т.М. працювала директором ДП “Державний експертний центр МОЗ України” (2016-2020), була уповноваженим представником України у центрі співпраці ВООЗ з питань ціноутворення та реімбурсації (2012-2016), приймала участь у розробці Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років, Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року.

Тема кандидатської дисертації «Медико-соціальне обгрунтування моделі розробки та впровадження державного формуляра лікарських засобів в Україні» (2011). Автор понад 30 наукових публікацій за профільною тематикою. Співавтор 1 монографії, 2 посібників, 4 авторських свідоцтвa. Hауково-метричні дані Думенко Т.М. (2014-2021 рр.): цитування 47, h-індекс 4.

 

 

 

Висоцький Володимир Ігорович – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчив в 2005 році з відзнакою медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», в 1999 році – Український медичний ліцей НМУ імені О.О. Богомольця. Після закінчення НМУ навчався в інтернатурі та магістратурі (2005–2007 рр.), клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» (2007–2009 рр.), працював на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішніх хвороб №3 НМУ імені О.О. Богомольця та лікаря загальної практики-сімейного лікаря в поліклініці (2009–2010). Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України (2010–2012 рр.) з відзнакою та отримав диплом магістра з державного управління охороною здоров’я, в 2014 році – фармацевтичний факультет заочної форми навчання НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», кваліфікація провізора. Висоцький В.І. працює з 2012 року на посаді асистента Українського тренінгового центру сімейної медицини (УТЦСМ) НМУ імені О.О. Богомольця.
У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Особливості ураження травної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та тактика їх ведення в практиці сімейної медицини». Відповідальний за напрямок міжнародної співпраці, дистанційних форм навчання, впровадження медичних інформаційних систем в центрі. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю загальної практики-сімейної медицини. Постійно підвищує свою професійну кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном (США, Австрія, Чеська республіка, Канада).

 

 

 

Мироненко Сергій Олександрович – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчив Донецький державний медичний університет ім. О.М. Горького (2000) за фахом «лікувальна справа». Спеціалізація з анестезіології (2003). Має досвід лікарської практики та роботи у фармацевтичній індустрії, зокрема, у сфері проведення міжнародних клінічних досліджень. Був доповідачем на низці міжнародних конференцій, має друковані статті у профільних міжнародних виданнях для фахівців клінічних досліджень.

 

 

 

 

Бакуліна Анна Андріївна – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2015 році.

Із 2015 по 2017 рік навчалася в інтернатурі за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Проходила практичну підготовку на базі Київської міської клінічної лікарні №15  (терапевтичне відділення) та на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва. Із 2017 по 2019 рік навчалася в клінічній ординатурі на базі Навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. Із 2017 року працювала лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва.
З 2019 року працює в ННЦ УТЦСМ на посаді асистента.  Виконує науково-дослідну роботу, має 4 наукових публікації. Є дійсним членом Української асоціації сімейної медицини.

 

 

 

Бик Віталій Іванович – асистент ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчив у 2014 році медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Після закінчення НМУ навчався в інтернатурі (2014–2016 рр.), клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» (2016–2018 рр.), працював на посаді старшого лаборанта Навчально-наукового центру Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця (2018–2019 рр). Із 2019 року працює на посаді асистента Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за впровадження дистанційних форм навчання та медичних інформаційних систем в центрі. Проводить заняття зі слухачами та студентами. Є кваліфікованим лікарем загальної практики-сімейної медицини. Має високий рівень володіння навичками роботи з персональним комп’ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями. Має 5 наукових публікацій.

 

 

 

Вагалюк Людмила Миколаївна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 році. Має вищу атестаційну категорію за спеціальностями «Терапія» та «Організація і управління охороною здоров’я». Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського району м. Києва.

 

 

 

 

 

Терещенко Наталія Миколаївна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2003 році. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Закінчила клінічну ординатуру при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2008-2010 рр.) за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №4 КНП  «Центр ПМСД №1 Дарницького району м. Києва.

 

 

 

 

 

 

Кривонос Неоніла Василівна – асистент ННЦ УТЦСМ (за сумісництвом).

 

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1984 році. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія». Завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №6 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва.

 

 

 

 

 

Сковронська Анна В’ячеславівна – аспірант ННЦ УТЦСМ

 

Лікар загальної практики – сімейний лікар. На даний момент проходить службу в лавах збройних сил України старшим бойовим медиком.

 

 

 

 

 

 

 

Андрійчук Альона Леонідівна – аспірант ННЦ УТЦСМ (очної вечірньої форми навчання).

 

Закінчила в 2006 році з відзнакою Київський міський медичний коледж №4, у 2010 р. – НМУ  імені О.О. Богомольця,  де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа». Із 2007 по 2012 рік працювала в Київському обласному центрі крові медичною сестрою експедиції. Із 2012 по 2014 рік проходила інтернатуру в НМУ  імені О.О. Богомольця та Київській міській клінічній лікарні №2 за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». Закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» на базі ННЦ УТЦСМ. Працювала в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва на посаді лікаря загальної практики – сімейної медицини. З 2016 року – в аспірантурі очної вечірньої форми навчання на базі ННЦ УТЦСМ.

 

 

 

Зеніков Генадій Миколайович – інженер ННЦ УТЦСМ.

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини, мережі та системи». Досвід роботи на посадах директора, інженера-системотехніка з питань технічного обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, периферійних пристроїв ЄС-ЕОМ.

 

 

 

 

 

 

Прийменко Валентина Василівна – лаборант ННЦ УТЦСМ.

 

Закінчила Київський технікум легкої промисловості у 1978 р. Із 1993 року працювала на посаді диспетчера факультету підвищення кваліфікації НМУ імені О.О. Богомольця, лаборант навчально-наукового центру неперервної професійної освіти ІПО. Із 2018 року – лаборант Навчально-наукового центру  Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Бик Тетяна Володимирівна – лаборант ННЦ УТЦСМ

Закінчила Херсонський факультет Київського національного університету культури і мистецтва у 2010 р. Із 2021 року – лаборант Навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.