Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини

ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ

 

Український тренінговий центр сімейної медицини створено в 2005 році як навчально-науковий центр – структурний підрозділ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 №989 “Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я”, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2005 №228 “Про створення навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця” та з метою виконання міжнародного проекту Європейського Союзу в рамках програми технічної допомоги ТACIC “Профілактичні та первинні заходи охорони здоров’я України”, який здійснювався в Україні відповідно Індикативної програми, узгодженої між Урядом України та Комісією ЄС. Проектом ЄС спільно з МОЗ України передбачалася діяльність УТЦСМ як національного центру підготовки кадрів сімейної медицини.

Міністерство охорони здоров’я України визначило головною метою діяльності ННЦ УТЦСМ сприяння поліпшенню якості, ефективності і доступності медичного забезпечення населення України шляхом координації і проведення науково-практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації медичних кадрів, наукових досліджень, розробки та апробації нових медичних технологій напрямку загальної практики-сімейної медицини в Україні згідно з наказом МОЗ України від 24.05.2005 №228 та Положенням про ННЦ УТЦСМ, затвердженим МОЗ України.

Наказом НМУ імені О.О.Богомольця  від 10.02.2023 року №109-іпо «Про зміну структурного підпорядкування підрозділу Університету навчально-наукового центру-Український тренінговий  центр сімейної медицини» змінено структурне підпорядкування Центру, а, саме, – відкріплено від медико-психологічного факультету і закріплено за Інститутом післядипломної освіти   НМУ імені О.О.Богомольця.

На Вченій раді НМУ ім.О.О.Богомольця затверджено оновлені Положення про навчально-науковий центр – Український тренінговий  центр сімейної медицини Інституту післядипломної освти НМУ ім..О.О.Богомольця.

Основні напрямки діяльності ННЦ УТЦСМ:

 • Розробка і реалізація заходів з підвищення якості освіти на основі вдосконалення навчальних планів та програм із напрямку загальної практики-сімейної медицини на всіх етапах медичної освіти, орієнтуючись на міжнародні стандарти.
 • Проведення та вдосконалення підготовки та перепідготовки медичних кадрів закладів охорони здоров’я всіх регіонів України на всіх рівнях медичної освіти – додипломному, післядипломному та етапі постійного професійного розвитку з широкого кола питань практики сімейної медицини.
 • Проведення та вдосконалення підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої медичної освіти України, які беруть участь в підготовці лікарів та медичних сестер за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
 • Інтеграція міжнародного досвіду з питань розвитку практики сімейної медицини та підготовки медичних кадрів шляхом налагодження співпраці із закордонними навчальними закладами, науковими установами, закладами охорони здоров’я, міжнародними організаціями тощо.
 • Проведення науково-дослідної, інноваційної діяльності з напрямку медичної практики та освіти сімейної медицини, організація і проведення профільних наукових досліджень, участь у виконанні державних цільових програм, пов’язаних із питаннями діяльності первинної медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини.
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю загальної практики-сімейної медицини, терапії в магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі.
 • Координація діяльності регіональних тренінгових центрів сімейної медицини.
 • Лікувально-консультативна робота на клінічних базах ННЦ УТЦСМ.
 • Участь в організації діяльності громадських організацій медичного спрямування, проведенні атестації професійної компетентності медичних кадрів сімейної медицини, участь у формуванні громадської думки з питань розвитку первинної медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини.

Інформацію про створення та діяльність УТЦСМ НМУ імені О.О. Богомольця включено до:

 • п’ятої періодичної доповіді України Європейському Союзу №E/C.12/UKR/5 від 14.08.2006 щодо виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права;
 • Американських Рад з міжнародної освіти, як історію успіху («History of success») реалізації та життєздатності результатів міжнародного проекту.

Згідно з навчально-виробничими планами Центру, які щорічно затверджуються Інститутом післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, Центром проводяться навчальні цикли тематичного удосконалення та спеціалізації з метою забезпечення безперервного професійного розвитку для підвищення кваліфікації лікарів загальної практики-сімейної медицини та викладачів  закладів вищої медичної освіти (ЗВМО) всіх регіонів України з широкого кола актуальних питань практики сімейної медицини.

 

Цільова аудиторія ННЦ УТЦСМ:

 • Лікарі та керівники закладів охорони здоров’я України.
 • Викладачі клінічних кафедр закладів вищої медичної освіти (ЗВМО) України, які беруть участь у підготовці лікарів та медичних сестер за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”.

 

Наші викладачі:

 • Співробітники ННЦ УТЦСМ.
 • Запрошені тренери та експерти з провідних українських університетів та науково-дослідних інститутів для навчання або консультацій з окремих тем.
 • Іноземні тренери та експерти, в тому числі в рамках міжнародних проектів та угод про співпрацю.

ННЦ УТЦСМ на даний час проводяться навчальні цикли ТУ/ППК, більшість із яких підготовлені за підтримки міжнародних проектів та партнерів. Проведення навчальних циклів пропонується в очній, змішаній, денній та дистанційній онлайн формах. Після успішного завершення програм навчання слухачам видається Посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації та нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

На сьогоднішній день на базі ННЦ УТЦСМ вдосконалили свою професійну майстерність близько 6000 українських лікарів, з них більше 1000 викладачів ЗВМО України.

На базі клінічних баз ННЦ УТЦСМ проводиться виробнича лікарська практика для студентів другого, третього та четвертого медичних факультетів, факультету підготовки іноземних громадян 5 курсу (ІХ, Х семестр), відповідно до Робочої програми виробничої практики «Виробнича лікарська практика» для закладів вищої медичної освіти України.

ННЦ УТЦСМ просуває впровадження інноваційних медичних технологій з питань практики сімейної медицини як в навчальну, так і в лікувально-консультативну роботу, активно інтегруючи кращий міжнародний досвід та розвиваючи контакти із громадськими організаціями та відповідними закордонними навчальними, науковими і лікувальними закладами з питань розвитку загальної практики-сімейної медицини.