Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Відповідальний співробітник: доцент Виноградова Галина Миколаївна

Телефон: 098 288 16 46 , електронна адреса: docvin@ukr.net

Нормативні документи, за якими відбувається навчання:

  • Закон України «Про вищу освіту»,  1556-VII, редакція від 18.03.2020 р.;
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» №392-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 року;
  • Наказ МОЗ України від 07.08.2002 №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку  навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;
  • Наказ МОЗ України 07.1993 №166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)»;
  • Наказ МОЗ України від 22.02.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»;
  • Постанова Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 №302 «Про затвердження положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»;
  • «Положення про клінічну ординатуру», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 1998 р. №12;
  • «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 р. №291;
  • «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 р. №291;
  • Наказ МОН України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»№ 93 від 08.04.93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. за №35.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

Виробнича лікарська практика в амбулаторії РП, педіатрія

Силабуси

 

Назва програми тематичного удосконалення лікарів/повторного підвищення кваліфікації викладачів Тривалість навчання/форма навчання
1. Лідерство та управління в охороні здоров’я

(з міжнародною участю)

78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)

 

2. Протидія ВІЛ- інфекції/СНІД : сучасний інтегрований підхід(з міжнародною участю) 78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)
3. Сучасні підходи до використання наркотичних, психотропних лікарських засобів в загальній лікарський практиці (з міжнародною участю) 78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)
4. Сучасний інтегрований підхід до діагностики та лікування опіоїдної залежності 78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)
5. Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики 78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)
6. Основи організації невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі 78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)
7. Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології 78 навчальних годин, змішана форма навчання (денна та дистанційна)
8. Робоча програма виробничої практики «Виробнича лікарська практика» Для спеціальностей  222  «МЕДИЦИНА», 228 «ПЕДІАТРІЯ»
9. Рентгенологічна діагностика захворювань легень пилової етіології 38 навчальних годин, змішана форма навчання
10. Питання професійної патології в загальній практиці 38 навчальних годин, змішана форма навчання
11. Лідерство лікарів в медичній практиці в умовах сучасних викликів 78 навчальних годин, змішана форма навчання
12. Спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина» 3 місяці 468 навчальних годин, змішана форма навчання
13. Спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина» 6 місяців 936 навчальних годин, змішана форма навчання