НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-науковий центр-Український тренінговий центр сімейної медицини

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Відповідальний співробітник: доцент Виноградова Галина Миколаївна.

Телефон: 098 288 16 46, електронна адреса: docvin@ukr.net.

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання:

  • Закон України «Про вищу освіту»,  1556-VII, редакція від 18.03.2020 р.;
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» №392-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 року;
  • Наказ МОЗ України від 07.08.2002 №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку  навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;
  • Наказ МОЗ України 07.1993 №166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)»;
  • Наказ МОЗ України від 22.02.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»;
  • Постанова Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 №302 «Про затвердження положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»;
  • «Положення про клінічну ординатуру», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 1998 р. №12;
  • «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 р. №291;
  • «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 р. №291;
  • Наказ МОН України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»№ 93 від 08.04.93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. за №35.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

Назва програми тематичного удосконалення лікарів/повторного підвищення кваліфікації викладачів Тривалість навчання/форма навчання
1. Сучасні аспекти громадського здоров’я

(з міжнародною участю)

78 навчальних годин, денна та дистанційна форми навчання

 

2. Лідерство та управління в охороні здоров’я

(з міжнародною участю)

78 навчальних годин, денна та дистанційна форми навчання

 

3. Протидія ВІЛ- інфекції/СНІД : сучасний інтегрований підхід(з міжнародною участю) 78 навчальних годин, денна та дистанційна форма навчання

 

4. Сучасні підходи до використання наркотичних, психотропних лікарських засобів в загальній лікарський практиці (з міжнародною участю) 78 навчальних годин, денна та дистанційна форма навчання

 

5. Актуальні питання сучасної практики рефлексотерапії в сімейній медицини.

(з міжнародною участю)

 

78 навчальних годин, очна форма навчання
6. Сучасні аспекти планування сім’ї

(з міжнародною участю)

39 навчальних годин, очна форма навчання
7. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (з міжнародною участю) 78 навчальних годин, денна та дистанційна форми навчання
8. Актуальні питання надання медико-психологічної допомоги дітям, підліткам та їх родинам 78 навчальних годин, очна форма навчання
9. Сучасні технології інтегративного ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та діабетом в практиці сімейної медицини

(з міжнародною участю)

39 навчальних годин, очна форма навчання
10. Управління якістю профілактики ВІЛ-інфекції (з міжнародною участю) 39 навчальних годин, очна форма навчання
11. Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів в практиці закладів первинної медичної допомоги. 39 навчальних годин, очна форма навчання
12. Актуальні питання онкодерматології в практиці сімейної медицини 39 навчальних годин, очна форма навчання
13. Основи організації невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі 78 навчальних годин, очна форма навчання
14. Медичні інформаційні системи в роботі закладів охорони здоров’я 39 навчальних годин, очна форма навчання
15. Сучасні аспекти вигодовування дітей раннього грудного віку 39 навчальних годин, очна форма навчання
16. Актуальні питання інтегрованого ведення пацієнтів на гемоконтактні вірусні інфекції 39 навчальних годин, очна форма навчання
17. Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології 78 навчальних годин, денна та дистанційна форми навчання
18. Робоча програма виробничої практики «Виробнича лікарська практика» Для спеціальностей  7.12010001  «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.1200003 «Медико-профілактична справа» напряму підготовки Медицина

 

 

Поточні тематичні плани лекцій, практичних та самостійних занять:

http://ucfm.com.ua/ua/learning_process/informaciya-dlya-studentiv.htm/

 

Розклад:

http://ucfm.com.ua/ua/learning_process/