Кафедра стоматології

Наукова робота

У 2024-2026 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою «Міждисциплінарний підхід в профілактиці, лікуванні та реабілітації пацієнтів із захворюваннями пародонта та порушенням функціональної оклюзії» (№ держреєстрації 0123U105134).

Відповідальна – PhD, асистент кафедри Решетник Людмила Леонідівна.

З 2019 по 2023 рр. на кафедрі виконувалася науково-дослідна робота за темою «Наукове обґрунтування ранньої діагностики генералізованих захворювань пародонта хронічного та загостреного перебігу» (№ держреєстрації 0118U100471).

Метою науково-дослідної роботи було вивчення тканинної сенсибілізації до кісткового антигена як індикативного фактора ранньої діагностики генералізованих захворювань тканин пародонту хронічного та загостреного перебігу, механізмів репараційного остеогенезу та регенерації тканини пародонта.

При виконанні наукових досліджень кафедра стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця співпрацює з наступними установами:

 • Київська клінічна лікарня на ЗТ №1 Філії ЦОЗ ПАТ «Укрзалізниця»;
 • Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини;
 • ДУ «Інститут ортопедії і травматології»;
 • Кафедра ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця;
 • Кафедра гігієни та екології №4 НМУ імені О.О. Богомольця;
 • Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Наукові роботи опубліковані співробітниками в межах НДР у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science:

 • Diversification features of therapy of generalized parodontal diseases with anorexia nervosa/ M. Antonenko, L. Reshetnyk, N. Zelinskaya, V. Stolyar, V. Revyc // Georgian Medical News. – 2020, (306):46-51 PMID: 33130645
 • Adipocytokines leptin and adiponectin as predictors of generalized periodontitis associated with obesity / Maiborodina D., Antonenko M., Komisarenko Y., Stolyar V. // Georgian Medical News. – 2021. – № 3 (312). – Р. 42-46. ISSN 1512-0112.
 • Pathogenetic Mechanism Of Affiliation Generalized Parodontal Diseases And Anorexia Nervosa / Antonenko, M. Yu.; Slavinskaya, V. V.; Reshetnyk, L. L., Zelinskaya, N. A, Popov R.V. // Balneo Research Journal. – 2020, 11(2) p. 125 – 132.
 • Antonenko M., Characteristic signs about the congruence of pathogenetic mechanisms in generalized periodontal disease and anorexia nervosa/ M. Antonenko, L. Reshetnyk, S. Palamarchuk, M. Palamarchuk, N. Zelinskaya, Dm. Malyi // International Journal of Medical Dentistry, 2020, 3 (24), 350-357. ISSN: 2066-6063.
 • Early postoperative complications in dental implant patients eriodontal intrabony defect / V. Stolyar, A. Borysenko, M. Antonenko, N. Zelinska, R. Popov// Georgian Medical News. – 2020. – № 5 (302). – P. 23-28 ISSN 1512-0112
 • Bioactive glass-ceramic composition in surgical management of periodontal intrabony defect / O. Lysenko, A. Borysenko // Georgian Medical News. – 2019. – № 10 (295). – P. 34-41.
 • Prevalence of health care-associated infections and antimicrobial resistance of the responsible pathogens in Ukraine: Results of a multicenter study (2014-2016) / Salmanov, A.G., Vdovychenko, S.Y., Litus, O.I., Litus, V.I., Bisyuk, Y.A., Bondarenko, T.M., Davtian, L.L., Olifirova, T.F., Leleka, M.V., Kovalchuk, O.I., Dzevulska, I.V., Moroz, V.V., Kaminsky, R.F., Zhegulovych, Z.E., & Kerechanyn, I.V. // American Journal of Infection Control. – 2019. – № 47(6). – P. e15–e20.
 • Dental terminology discoloration or pigment dystrophy – a review and practical recommendations Pol. Med. J., 2022, 50(295), pp. 65-67. Kuzenko Y., Mykhno O., Sikora V., Bida O. Scopus Q3
 • Lytovchenko, V. P. (2022). Medychne interv’yu v systemi stomatologichnoyi dopomogy patsiyentam z osoblyvymy potrebamy. Medychni perspektyvy= Medicni perspektivi (Medical perspectives), (4), 239-249. Scopus, Web of Science.
 • Maryna Antonenko, Serhii Palamarchuk, Ljudmila Reshetnyk, Mariana Shemelko, Mariana Palamarchuk Vitamin D3 and the system of oxidative stress-antioxidant protection in the pathogenesis and treatment of generalized parodontitis associated with anorexia nervosa International Journal of Medical Dentistry, Volume 27, Issue 1, January/March, 2023, p. 45-53.

 

Опубліковано монографії:

 • Борисенко Д.А., Неспрядько В.П., Борисенко А.В. Композитний цемент для фіксації зубних протезів. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2023. 132 c.
 • Батіг В.М., Борисенко А.В. Особливості лікування періодонтиту та захворювань пародонта залежно від типу вегетативної нервової системи пацієнтів. Київ: Книга-плюс, 2023. 314 с.
 • Столяр В.Г., Борисенко А.В. Терапевтичний супровід імплантації та протезування пацієнтів похилого віку. Київ: Книга-плюс, 2023. 185 с.
 • Шемелько М.Л., Борисенко А.В. Хірургічні методики лікування та профілактика післяопераційних ускладнень, як підготовчий етап ортопедичної реабілітації хворих на генералізований пародонтит. Київ: Книга-плюс, 2023. 180 с.
 • Практична пародонтологія : пер. 2-го англ. вид. / Кеннет Ітон, Філіп Овер ; наук. ред. пер. Анатолій Борисенко. Київ: ВСВ «Медицина», 2023. 325 с.
 • Решетник Л.Л., Антоненко М.Ю., Борисенко А.В. Генералізовані захворювання пародонта та нервова анорексія. Київ: Книга плюс, 2023. 164 с. ISBN 978-966-460-156-3

 

Також на кафедрі проведено серію науково-практичних семінарів: «Цікава та загадкова ендодонтія», «Аналогові відбитки, діагностичні моделі та їх аналіз», «Безбар’єрна медицина. Професійна комунікація лікаря-стоматолога та пацієнта», «Клінічне застосування діодних лазерів у стоматології», «Мікропротезування постійних зубів у дітей», «Майстерність препарування кореневих каналів ротаційними та реціпрокними інструментами. Від теорії до практики» та ін.