Кафедра стоматології

Навчально-методична робота

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ:

Кафедра стоматології ІПО у 2023/2024 навчальному році проводить підготовку зі спеціальності «Стоматологія» лікарів-інтернів (відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2021 року № 1254 (із змінами, затвердженими наказом МОЗ від 10.04.2023 № 673). «Про затвердження Положення про інтернатуру»).

До 2022 року підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на кафедрі стоматології ІПО здійснювалась відповідно до наказу МОЗ України від 19.09.199 року № 291 «Про затвердження Положення про інтернатуру» протягом двох років у очно-заочній та очній формах: 8 місяців очної частини (на базі кафедри) та 14 місяців заочної частини (на базі лікувального закладу – бази стажування).

З вересня 2022 року, відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2021 року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру», підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності «Стоматологія» здійснюється на кафедрі стоматології ІПО протягом трьох місяців (освітня складова інтернатури), стажування лікарів-інтернів здійснюється на базі Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О.Богомольця та інших базах стажування.

Відповідно до примірної програми підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія» галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності на додипломному рівні освіти – 221 «Стоматологія», розробленої групою експертів МОЗ з деяких питань проходження інтернатури за спеціальністю «Стоматологія» (наказ МОЗ України від 14.07. 2021 р. № 1219) освітня складова інтернатури (очна частина) триває три місяці, що складає 468 годин. Освітня складова підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «стоматологія» охоплює всі розділи спеціальності: терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, та відповідає кваліфікаційної характеристиці лікаря-спеціаліста.

 

Короткий зміст освітньої частини програми підготовки в інтернатурі:

І. розділ «Терапевтична стоматологія»:

– карієс;

– некаріозні ураження зубів;

– хвороби пульпи зубів;

– хвороби періодонта;

– пломбувальні матеріали;

– хвороби пародонта;

– хвороби слизової оболонки порожнини рота;

ІІ. розділ «Дитяча стоматологія»:

 • морфофункціональні особливості структури тканин порожнини рота в дітей;
 • карієс у дітей;
 • пульпіти тимчасових і постійних зубів у дітей;
 • періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей;
 • некаріозні ураження зубів;
 • хвороби пародонта в дітей;
 • хвороби слизової оболонки порожнини рота;
 • санація і диспансеризація дітей у стоматолога;

ІІІ. розділ «Хірургічна стоматологія»:

 • клінічна анатомія, оперативна хірургія голови і шиї, методи обстеження хірургічного стоматологічного хворого;
 • знеболювання тканин порожнини рота в амбулаторній (поліклінічній) стоматологічній практиці;
 • операція видалення зуба;
 • запальні хвороби щелепно-лицьової ділянки;
 • захворювання слинних залоз;
 • хірургічні методи лікування періодонтиту, хвороб пародонту;
 • травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки;
 • доброякісні пухлини та пухлино-подібні новоутворення щелепно-лицевої ділянки;
 • передраки щелепно-лицевої ділянки;
 • злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки;
 • ушкодження і хвороби скронево-нижньощелепного суглоба;
 • неврогенні хвороби обличчя і щелеп;
 • природжені та набуті дефекти тканин щелепно-лицевої ділянки;
 • дентальна імплантація;

ІV. розділ «Ортопедична стоматологія»:

 • функціональна анатомія зубо-щелепної системи. Елементи анатомічної ретенції на верхній та нижній щелепі. Оклюзія та оклюзійні концепції. Артикуляція, біомеханіка жувального апарату. Адаптаційні особливості перебудови жувального апарату при втраті зубів і після ортопедичного лікування;
 • діагностичний процес в ортопедичній стоматології. Новітні методи діагностики. Діагноз, його складові частини. Віртуальне планування лікування. Інтегрований підхід до вибору методів підготовки порожнини рота – шлях до раціонального протезування. Основні принципи гігієни порожнини рота та догляду за ортопедичними конструкціями в період користування ними;
 • застосування 3D-технологій в ортопедичній стоматології. Уявлення про сучасні матеріали та технології виготовлення незнімних і знімних реставрацій. Цифрове оптичне сканування;
 • відновлення зубного ряду незнімними конструкціями в сучасних умовах. Комп’ютерне моделювання в ортопедичній стоматології;
 • вибір конструкції часткових знімних протезів в залежності від топографії дефектів зубних рядів та особливостей їх виготовлення. Знімне та умовно знімне протезування з опорою на дентальні імплантати;
 • ортопедичне лікування при повній втраті зубів. Особливості анатомічної ретенції у різних вікових групах. Формування індивідуальної оклюзійної кривої як спосіб швидкої реабілітації пацієнтів;
 • зубо-щелепні деформації. Етіопатогенез, клініка. Способи усунення. Нормалізація артикуляційно-оклюзійних співвідношень з використанням незнімної ортодонтичної апаратури у дорослих в сучасній стоматології;
 • патологічне стирання зубів. Етіологія, патогенез, клініка, лікування. Профілактичний аспект лікування патологічного стирання зубів в практиці лікаря-стоматолога;
 • особливості ортопедичного супроводу в комплексному підході до лікування хвороб пародонта. Оптимізація оклюзійної площини як підготовчий етап до протезування;
 • захворювання СНЩС. Провідні клінічні симптоми та синдроми дисфункції СНЩС. Рентгендіагностика. Методи лікування та профілактики;
 • щелепно-лицеве протезування в сучасних умовах, організаційні принципи;
 1. розділ «Ортодонтія»:

– морфологічна і функціональна характеристика фізіологічного прикусу в різні вікові періоди. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез зубощелепно-лицьових аномалій;

– морфофункціональна характеристика патологічних видів прикусу залежно від віку;

– діагностика в ортодонтії. Загальні принципи і засоби ортодонтичного лікування;

– особливості клініки, лікування і профілактики аномалій окремих зубів та форми зубних рядів;

– особливості клініки, лікування і профілактики сагітальних аномалій прикусу;

– особливості клініки, лікування і профілактики вертикальних аномаліях прикусу;

– особливості клініки, лікування і профілактики трансверзальних аномалій прикусу;

– тактика ортодонтичного лікування підлітків і дорослих. Характеристика ортодонтичної апаратури;

– особливості ортопедичного лікування зубів і зубних рядів у дітей та підлітків;

– морфофункціональні зміни зубо-щелепного апарату при вроджених вадах розвитку обличчя і щелеп;

– профілактика зубо-щелепних аномалій і деформацій;

– особливості гігієни порожнини рота при ортодонтичному лікуванні.

Додаткові програми:

– Медицина невідкладних станів (6 годин);

– Особливо небезпечні інфекції (6 годин);

– Військово-медична підготовка (12 годин).

Навчання в інтернатурі здійснюється за бюджетом та на умовах платних освітніх послуг та кошти фізичних/юридичних осіб.

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

Терапевтична стоматологія (3 місяці, 394 години)

Короткий зміст програми:

 • Обстеження пацієнта із ураженнями твердих тканин зубів;
 • Клініка та діагностика карієсу зубів.
 • Сучасні пломбувальні матеріали та методипломбування зубів
 • Захворювання ендодонта.
 • Захворювання пародонта.
 • Захворювання слизової оболонки порожнини рота.
 • Комунікативні навички лікаря стоматолога-терапевта (безбар’єрний підхід).

 

Ортопедична стоматологія (3 місяці, 394 години)

Короткий зміст програми:

 • Принципи організації ортопедичної стоматологічної діяльності;
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи;
 • Діагностика в ортопедичній стоматології;
 • Матеріалознавство в ортопедичній стоматології;
 • Підготовка порожнини рота до протезування;
 • Клінічні і лабораторні етапи виготовлення протезів;
 • Ортопедичне лікування патологічних станів та захворювань жувального апарату;
 • Ортопедичне стоматологічне лікування при наявності соматичної патології та патології СНЩС;
 • Невідкладні стани та їх корекція;
 • Протезування на імплантатах;
 • Щелепно-лицеве протезування.

 

Дитяча стоматологія (3 місяці, 394 години)

Короткий зміст програми:

 • Організація роботи лікаря-стоматолога дитячого;
 • Захворювання твердих тканин зубів, пульпи та періодонту у дітей різного віку;
 • Захворювання тканин пародонту у дітей;
 • Захворювання СОПР у дітей.

 

Ортодонтія (6 місяців, 778 годин)

Короткий зміст програми:

 • Анатомо-функціональні особливості зубощелепної системи;
 • Методи діагностики пацієнта з аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату;
 • Класифікація аномалій та деформацій зубощелепного апарату;
 • Біо-механічні основи ортодонтичного лікування;
 • Мультидисциплінарний підхід при лікуванні ортодонтичних пацієнтів;
 • Травматичні пошкодження зубів і щелеп у дітей, особливості їх лікування;
 • Синдроми в ортодонтії;
 • Ортодонтичне лікування пацієнтів із захворюваннями СНЩС.

 

Пародонтологія (6 місяців, 778 годин)

Короткий зміст програми:

 • Захворювання пародонта. Систематика хвороб пародонта. Особливості обстеження хворих з патологією тканин пародонта;
 • Захворювання пародонта. Систематика хвороб пародонта. Особливості обстеження хворих з патологією тканин пародонта;
 • Запальні захворювання пародонта;
 • Дистрофічно-запальні захворювання пародонта;
 • Прогресивні ідіопатичні захворювання пародонта;
 • Лікування захворювань пародонта. «Фаза 1» лікування;
 • Лікування захворювань пародонта. «Фаза 2» лікування;
 • «Фаза 3» лікування. Ортопедичне лікування захворювань пародонта;
 • Фізіотерапевтичні методилікування хворих із захворюваннями пародонта;
 • Загальне лікування хворих із захворюваннями пародонта;
 • «Фаза 4» лікування. Диспансеризація хворих із захворюваннями пародонта.

 

Проведення циклів спеціалізації здійснюється за бюджетом та на умовах платних освітніх послуг.

 

СТАЖУВАННЯ (тривалість циклу залежно від попереднього тестування):

 

 • Хірургічна стоматологія (1 місяць, 156 годин)
 • Хірургічна стоматологія (3 місяці, 394 години)

Короткий зміст програми:

 • Організація роботи лікаря хірурга-стоматолога;
 • Теоретичне та практичне обґрунтування оперативної діяльності хірурга-стоматолога;
 • Діагностика в практиці хірургічної стоматології;
 • Запальні захворювання тканин щелепно-лицевої ділянки;
 • Травматичні пошкодження тканин та органів щелепно-лицевої ділянки;
 • Захворювання та пошкодження скронево-нижньощелепного суглобу, слинних залоз, черепно-мозкових нервів;
 • Пухлини та пухлино-подібні утворення тканин та органів порожнини рота та щелепно-лицевої ділянки;
 • Реконструктивно-відновна хірургія тканин щелепно-лицевої ділянки.

 

 • Терапевтична стоматологія (1 місяць, 156 годин)
 • Терапевтична стоматологія (1,5 місяці, 234 години)

Короткий зміст програми:

 • Обстеження пацієнта із ураженнями твердих тканин зубів;
 • Клініка та діагностика карієсу зубів;
 • Сучасні пломбувальні матеріали та методи пломбування зубів;
 • Захворювання ендодонта;
 • Захворювання пародонта;
 • Захворювання слизової оболонки порожнини рота.

 

 • Ортопедична стоматологія (1 місяць, 156 годин)
 • Ортопедична стоматологія (1,5 місяці, 234 години)

Короткий зміст програми:

 • Принципи організації ортопедичної стоматологічної діяльності;
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи;
 • Діагностика в ортопедичній стоматології;
 • Матеріалознавство в ортопедичній стоматології;
 • Підготовка порожнини рота до протезування;
 • Клінічні і лабораторні етапи виготовлення протезів;
 • Ортопедичне лікування патологічних станів та захворювань жувального апарату;
 • Ортопедичне стоматологічне лікування при наявності соматичної патології та патології СНЩС;
 • Невідкладні стани та їх корекція;
 • Протезування на імплантатах;
 • Щелепно-лицеве протезування.

 

 • Дитяча стоматологія (1 місяць, 156 годин)
 • Дитяча стоматологія (1,5 місяці, 234 години)

Короткий зміст програми:

 • Організація роботи лікаря –стоматолога дитячого;
 • Захворювання твердих тканин зубів, пульпи та періодонту у дітей різного віку;
 • Захворювання тканин пародонту у дітей;
 • Захворювання СОПР у дітей.

 

 • Ортодонтія (1 місяць, 156 годин)
 • Ортодонтія (3 місяці, 394 години)

Короткий зміст програми:

 • Анатомо-функціональні особливості зубощелепної системи;
 • Методи діагностики пацієнта з аномаліями та деформаціями зубощелепного апарату;
 • Класифікація аномалій та деформацій зубощелепного апарату;
 • Біо-механічні основи ортодонтичного лікування;
 • Мультидисциплінарний підхід при лікуванні ортодонтичних пацієнтів;
 • Травматичні пошкодження зубів і щелеп у дітей, особливості їх лікування;
 • Синдроми в ортодонтії;
 • Ортодонтичне лікування пацієнтів із захворюваннями СНЩС.

 

Проведення циклів стажування здійснюється на умовах платних освітніх послуг

 

 

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ:

 

Клінічна нейростоматологія (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог терапевт,лікар-стоматолог ортопед, лікар-стоматолог хірург.

Короткий зміст програми:

 • Морфо-функціональні особливості іннервації щелепно-лицевої ділянки;
 • Діагностика основних больових синдромів щелепно-лицевої ділянки, основні та допоміжні діагностичні методики;
 • Лікування основних больових синдромів щелепно-лицевої ділянки;
 • Фізіотерапія у комплексному лікуванні основних больових синдромів щелепно-лицевої ділянки.

 

Лазерні технології в комплексній терапії карієсу та його ускладнень, захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог терапевт, лікар-стоматолог дитячий.

Короткий зміст програми:

 • Фізичні основи лазерного випромінювання;
 • Використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання при захворюваннях твердих тканин зуба;
 • Низькоінтенсивне лазерне випромінювання в пародонтології;
 • Низькоінтенсивне лазерне випромінювання в ендодонтії;
 • Низькоінтенсивне лазерне випромінювання при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота.

 

Ускладнення ендодонтичного лікування (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог терапевт, лікар-стоматолог дитячий.

Короткий зміст програми:

 • Теоретичні основи ендодонтичного лікування. Морфо-функціональні особливості ендодонта різних груп зубів;
 • Ускладненняендодонтичного лікування на етапі формування кореневого каналу, їх діагностика. Методи закриття перфорацій зони фуркації та стінок кореня. Видалення уламків ендодонтичного інструментарію з просвіту каналу;
 • Ускладнення ендодонтичного лікування на етапі іригації кореневого каналу: загальні та місцеві. Методи діагностики та лікування;
 • Ускладнення ендодонтичного лікування на етапі обтурації кореневого каналу. Сучасне рентгенологічне дослідження у діагностиці та прогнозуванні результату ендодонтичного лікування;
 • Мультідисциплінарний підхід щодо лікування ускладнень ендодонтичного лікування в ранні та віддалені терміни. Доцільність хірургічного втручання.

 

Лазерні технології в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог хірург, лікар-стоматолог, щелепно-лицевий хірург.

Короткий зміст програми:

 • Фізичні основи лазерного випромінювання;
 • Види лазерної апаратури. Класифікація лазерних апаратів за потужністю, джерелом випромінювання, класами захисту. Сфера їх використання в стоматології Організація стоматологічного кабінету лазерної стоматології;
 • Загальні принципи практичного використання напівпровідникових лазерів в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії;
 • Особливості перебігу ранового процесу після впливу на тканини випромінюванням хірургічного лазера;
 • Використання низькоенергетичного лазерного випромінювання та магніто-лазерної терапії в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії;
 • Фотодинамічна терапія в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії.

 

 

Санація порожнини рота у дітей в умовах загального знеболення (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог хірург, лікар-стоматолог дитячий.

Короткий зміст програми:

 • Юридично-правові аспекти роботи лікаря-стоматолога дитячого на амбулаторному прийомі. Документальний супровід кабінету анестезіології в стоматологічній клініці;
 • Оснащення кабінету. Моніторинг життєво-важливих функцій організму під час проведення санації порожнини рота в умовах загального знеболення. Види знеболення;
 • Алгоритм проведення санації порожнини рота у дітей в умовах загального знеболення на амбулаторному стоматологічному прийомі. (тимчасові зуби);
 • Алгоритм проведення санації порожнини рота у дітей в умовах загального знеболення на амбулаторному стоматологічному прийомі. (постійні зуби);
 • Показання до проведення санації порожнини рота в умовах загального знеболення. Психологічні особливості дітей різного віку: вид темпераменту, тип фобій.

 

Сучасні технології ендодонтичного лікування (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог терапевт, лікар-стоматолог дитячий.

Короткий зміст програми:

 • Сучасні уявлення про етіологію та сучасні способи лікування захворювань пульпи та періапікальних тканин. Сучасні способи діагностики в ендодонтії;
 • Сучасні уявлення про анатомію системи кореневих каналів на основі мікро-комп`ютерної томографії. Сучасні методики діагностики захворювань пульпи та періапікальних тканин (радіовізіографія, конусно-променева комп`ютерна томографія). Способи визначення робочої довжини;
 • Анатомічні особливості кореневих каналів різних зубів. Способи визначення «робочої довжини» зубів, вибір необхідного інструментарію, механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів. Особливості лікування каналів зі складною анатомією;
 • Інструментальна обробка кореневих каналів за допомогою ротаційних та реципрокних інструментів. Способи створення «килимової доріжки». Профілактика поломок інструментів;
 • Повторне ендодонтичне лікування. Видалення інструментів з кореневих каналів. Сучасні способи обтурації кореневих каналів.

 

Цифрові технології та основи комп’ютерного моделювання в стоматології (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог ортопед, лікар-стоматолог хірург.

Короткий зміст програми:

 • Застосування цифрових технологій на різних етапах реабілітації пацієнта у клініці ортопедичної стоматології. Системи автоматизованого заповнення та ведення медичної документації. Цифрова рентгенологічна діагностика зубо-щелепного апарату;
 • Застосування цифрових технологій на етапі обстеження та постановки діагнозу пацієнта у клініці ортопедичної стоматології. Роль дентальної фотографії у ортопедичній стоматології;
 • Планування ортопедичної конструкції. Цифрове планування дизайну посмішки – DigitalSmileDesign. Технологія автоматизованого проектування та виготовлення ортопедичних конструкцій;
 • Комп’ютерні системи планування положення імплантатів за допомогою аналізу рентгенограми чи комп’ютерної томографії. Переваги та недоліки.
 • Цифрові технології в імплантології. Навігаційна імплантологія. Використання CAD/CAM систем на етапах дентальної імплантації.

 

Сучасні питання знеболення у стоматології (39 год)

Контингент:

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог терапевт, лікар-стоматолог ортопед, лікар-стоматолог хірург, лікар-стоматолог дитячий, лікар-стоматолог пародонтолог, лікар-стоматолог, щелепно-лицевий хірург.

Короткий зміст програми:

 • Історія виникнення та розвитку знеболення у стоматології. Види знеболення у стоматології. Показання та протипоказання до місцевого та загального знеболення у стоматології;
 • Топографо-анатомічне обґрунтування місцевого знеболення тканин та органів порожнини рота та щелепно-лицевої ділянки;
 • Методики провідникового знеболення тканин верхньої щелепи;
 • Методики провідникового знеболення тканин нижньої щелепи;
 • Термінальне знеболення у стоматології. Методика знеболення м’яких тканин обличчя;
 • Сучасні технології місцевого знеболення у стоматології;
 • Особливості загального знеболення під час стоматологічних втручань в амбулаторній практиці;
 • Профілактика та лікування ускладнень місцевого знеболення у стоматології. Ведення медичної документації лікаря-стоматолога.