Кафедра стоматології

Співробітники

кандидат медичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри стоматології ПРОЩЕНКО Андрій Миколайович

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за фахом «стоматологія» (2003 р.)

з 2003 р. до 2005 р. навчався в інтернатурі на кафедрі ортопедичної стоматології

2005-2007 рр. – навчання в клінічній ординатурі на цій самій кафедрі

з 2007 р. працював лікарем стоматологом-ортопедом у відділенні ортопедичної стоматології Стоматологічної клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 2007 р. до 2010 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології

з грудня 2010 р. до вересня 2015 р. працював асистентом кафедри ортопедичної стоматології, а з вересня 2015 р. на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології

2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування застосування тимчасових протезів в комплексному лікуванні дисфункції СНЩС»

з липня 2023 р. – працює на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має вищу атестаційну категорію зі спеціалізації «Ортопедична стоматологія». Автор та співавтор 26 міжнародних та вітчизняних наукових праць, серед яких 4 деклараційні патенти.

тел. 0988308883

e-mail: andrey.proschenko@gmail.com

 

ПРОФЕСОРИ:

 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології АНТОНЕНКО Марина Юріївна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1980 р., з відзнакою)

у 1980-1982 рр. – навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

з 1982 р. – працювала лікарем стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

1988 р. – обрана на посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології, у 2004 р. – на посаду доцента, з березня 2013 р. призначена на посаду професора кафедри терапевтичної стоматології

у 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Порушення слиновиділення при глосодинії: діагностика та лікування», у 2012 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Сучасна стратегія профілактики захворювань пародонта в Україні»

з 1997 р. по 2004 р. – заступник декана стоматологічного факультету, секретар вченої ради стоматологічного факультету

з березня 2004 р. – Вчений секретар університету, одночасно у період 2011-2012 рр. виконувала обов’язки проректора з наукової роботи

в жовтні 2012 р. – обрана на посаду проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи.

Науково-педагогічний стаж складає 30 років.

Є членом Вченої ради Університету, спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 26.003.05, Науково-координаційної ради, Комісії з питань біоетики при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Вченої ради стоматологічного факультету, членом апробаційної ради за спеціальністю «Стоматологія», членом редакційної колегії 8 фахових науково-практичних журналів.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Наукова та публікаційна активність: автор понад 260 наукових праць, у т.ч. співавтор 4 підручників, 3 навчальних посібників, 4 монографій, 16 патентів, 3 методичних рекомендацій.

Нагороди, відзнаки, почесні звання: за сумлінну працю відзначена двома Почесними грамотами МОЗ України, Подяками та Почесними грамотами Київської міської державної адміністрації.

тел. 0506857625

e-mail: antonenko.nmu@gmail.com

 

 

 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології БОРИСЕНКО Анатолій Васильович

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1973 р., з відзнакою)

у 1976 р. – вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця

у 1983 р. захистив у дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Використання вітамінів А, Е, К в комплексному лікуванні пародонтозу»

у 1990 р. – обраний на посаду завідувача кафедрою терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Порушення білкового обміну в тканинах пародонта при патології та їх корекція у комплексному лікуванні»

з 3.11.2021 р. – професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: етіологія, патогенез, клініка та лікування захворювань пародонта. Під керівництвом Борисенка А.В. виконано 8 докторських і 34 кандидатські дисертації.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 500 публікацій, зокрема: 29 монографій, 25 підручників, 26 навчальних посібників; співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології, виданого українською, російською та англійською мовами.

Член правління Асоціації стоматологів України, член редколегій журналів «Новини стоматології», «Вісник стоматології», «Современная стоматология» та ін.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

тел. 0504473800

e-mail: anatol.borysenko@gmail.com

 

 

 

доктор медичних наук, професор, професорка кафедри стоматології ЖЕГУЛОВИЧ Зінаїда Єгорівна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1981 р.)

1988-1990 рр. – клінічна ординатура на кафедрі ортопедичної стоматології

1990-1993 рр. – аспірантура на кафедрі ортопедичної стоматології Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Динаміка післятравмових змін маргінального пародонту після під’ясенного препарування»

у 1993-2002 рр. – асистентка, у 2002-2016 рр. – доцентка кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2016 р. – переведена на посаду доцентки кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему «Ортопедичне лікування, прогнозування та профілактика оклюзійних порушень жувального апарату»

з 2019 р. працює на посаді професорки кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2009-2011 рр. навчалась у магістратурі в Steinbeis University, Berlin (Germany), у 2012 р. захистила магістерську роботу «Comparing the occlusion behavior in wrestlers and volunteers» Проходила стажування у США, Австрії, Німеччині.

Куратор циклу спеціалізації з ортопедичної стоматології.

Рівень володіння англійською – С1.

Наукова та публікаційна активність: автор і співавтор 148 наукових праць у фахових вітчизняних і міжнародних виданнях (зокрема тих, що індексуються у світових наукометричних базах Scopus та Web of Science). Індекс Гірша за Scopus – 1, за Google Scholar – 6. Авторка та співавторка 15 патентів, 2 англомовних підручників, 1 колективної монографії.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: оклюзійні порушення та м’язово-суглобові розлади жувального апарату, цифрові технології в стоматології, міждисциплінарні підходи у лікуванні стоматологічних захворювань.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія».

Лікарський стаж – 42 роки, педагогічний стаж – 30 років.

Членство в профільних асоціаціях та спільнотах: є дійсним членом Європейської асоціації стоматологів-ортопедів, Асоціації стоматологів України, Асоціації ортодонтів України, Асоціації ортопедів і зубних техніків України, Української асоціації цифрових технологій в ортодонтії.

тел. 0503315573

e-mail: zhehulovih@gmail.com

 

 

ДОЦЕНТИ:

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології БАБАСКІН Юрій Іванович

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1988 р.)

1988-1991 рр. – старший лаборант кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Київського медичного інституту

1991-2007 рр. – асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2001 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості ортодонтичного лікування дітей з частковою адентією»

2007-2008 рр. – виконуючий обов’язки директора Київської міської стоматологічної поліклініки

2008-2009 рр. – перший заступник директора Київської міської стоматологічної поліклініки

2009-2014 рр. – директор КП «Київський центр нових технологій в стоматології»

з 1 вересня 2014 р. – займає посаду доцента кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Методист розділу «Ортодонтія».

Сфера наукових інтересів: лікування дітей з первинною частковою та множинною адентією

Наукова та публікаційна активність: має 57 друкованих робіт.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Ортодонтія».

Медичний стаж – 41 роки, лікарський стаж – 35 років, педагогічний стаж – 30 років.

тел. 0505265666

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології Волинець Вікторія Миколаївна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет (1986 р.)

1986 р. – навчання в інтернатурі на кафедрі ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 1986 р. до 1989 р. – працювала старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з вересня 1989 р. до серпня 1990 р. – працювала на посаді лікаря ортопедичного відділення стоматологічної поліклініки МОЗ України при НМУ імені О.О. Богомольця

з вересня 1990 р. до грудня 1991 р. – проходила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця

з грудня 1991 р. до квітня 1998 р. – обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця

в травні 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Клініко-лабораторні показники непереносимості до сплавів металів»

з квітня 1998 р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. На кафедрі відповідала за навчальну-методичну роботу

у грудні 2000 р. присвоєно вчене звання доцента

з липня 2023 р. – працює на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

тел. 0503112924 Viber, Telegram

e-mail: dentistry.ipo@gmail.com

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології ЛИСЕНКО Олександр Сергійович

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2004 р., з відзнакою), за вагомі успіхи у навчанні занесений до Золотої книги пошани Університету

2005-2012 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

2012-2015 рр. – очний аспірант і асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування використання модифікованої біокераміки при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит»

з 2015 р. по 2020 р. – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а з серпня 2020 р. – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Відповідальний за дистанційні форми навчання та організацію проведення ЛІІ «Крок-3. Стоматологія».

Лікар-стоматолог-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Володіє сучасними діагностичними та лікувальними стоматологічними методиками, систематично підвищує кваліфікаційний рівень, учасник чисельних міжнародних наукових конференцій, має закордонні виступи.

Загальний лікарський стаж – 16 років, педагогічний – 13 років.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: реконструктивно-відновні втручання на тканинах пародонта, новітні регенераторні методи усунення кісткових дефектів, застосування хімічних та біологічних факторів.

Наукова та публікаційна активність: автор 45 наукових праць та 3 патентів України на корисну модель.

Стажування:

SimPlant Academy (Materialise, Левен, Бельгія) у 2006 р., 2007 р.;

Maastricht University Hospital (azM, Маастрихт, Нідерланди) у 2007 р.

Асоційований член AO CMF (AO Foundation, Швейцарія) з 2011 р.

Рівень В2 володіння англійською мовою за TOEFL (2019 р.)

Нагороди, відзнаки, почесні звання: за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначений Подякою МОЗ України у 2021 р.

тел. 0661661827

e-mail: dr.alex.lysenko@gmail.com

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології МЕЛЬНИЧУК Тамара Анатоліївна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1975 р., з відзнакою)

1977 р. – клінічний ординатор на кафедрі терапевтичної стоматології

1977-1984 рр. – лікар стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

1978-1982 рр. – аспірант кафедри дитячої терапевтичної стоматології, у 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клинико-функциональное состояние тканей пародонта при комплексном лечении пародонтита в подростковом и юношеском возрасте»

з 1984 р. – асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 1989 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології та вчений секретар апробаційної ради «Стоматологія» при спеціалізованій вченій раді Д26.0О3.05 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 2006 р. – доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 1 вересня 2014 р. – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Методист розділу «Терапевтична стоматологія».

Пріоритетні напрями наукової діяльності: вивчення генетичної схильності до захворювань тканин пародонту.

Лікарський стаж – 47 років, науково-педагогічний – 37 років.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 60 друкованих робіт.

тел. 0994288036

e-mail: ta-mel@ukr.net

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології ПОПОВ Роман Вікторович

Освіта та кар’єра: Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, стоматологічний факультет (2002 р.)

2004 р. – інтернатура; працював лікарем-стоматологом у стоматологічному відділенні науково-навчального лікувального комплексу «Університетська клініка» Донецького державного медичного університету ім. М. Горького

з вересня 2007 р. по грудень 2014 р. – асистент кафедри загальної стоматології науково-навчального інституту післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького

з березня 2015 р. по теперішній час – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія за темою «Експериментально-клінічне обґрунтування вибору фотокомпозитних матеріалів та склоіономерних цементів в порожнинах І та V класів за Блеком».

Лікар-стоматолог вищої категорії.

Має спеціалізацію «Організація та управління охороною здоров’я» з 2010 року.

У 2020 р. присвоєне звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи –13 років, медичний стаж –18 років.

Наукова та публікаційна активність: автор 30 друкованих робіт у фахових виданнях МОН України, у т.ч. 2 – у зарубіжних виданнях, 2 у виданнях, внесених до бази Web of Science, 4 патентів України на корисну модель.

Проходив стажування з новітніх технологій ендодонтичного лікування (м. Балег, Швейцарія), реставраційних технік (м. Констанц, Німеччина), непрямих CAD\CAM реставрацій (м. Бенсхайм, Німеччина) та навчання з невідкладних станів у Кракові (Польща, European Resuscitation Council).

Є опініон-лідером компанії Dentsply/Sirona та лектором навчальних центрів «DSpace», «Maximus», «Pearl Stom», «Професіна платформа».

тел. 0509095153, Viber

e-mail: popov231279@gmail.com

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології СТОЛЯР Вікторія Григорівна

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2007 р.)

2007-2009 рр. – інтернатура на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2009-2011 рр. – навчання в клінічній ординатурі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2011-2014 рр. – аспірантура Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з грудня 2014 р. зарахована на посаду лаборанта кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з вересня 2015 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології за сумісництвом

1 липня 2016 р. захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Обґрунтування та оцінка ефективності лікувально-гігієнічних заходів на етапах імплантації та протезування пацієнтів похилого віку»

з 2018 р. – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

29 червня 2021 р. – присвоєння звання доцента

з 1 червня 2022 р. – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: лікувально-гігієнічні заходи на етапах імплантації, каріозна хвороба та її ускладнення, захворювання пародонту.

Наукова та публікаційна активність: автор та співавтор 27 друкованих робіт як в українських фахових виданнях, так і закордонних, зокрема тих, що цитуються в міжнародних базах Scopus та Web of Science. Має 3 патенти України на корисну модель. Має дві монографії, які опубліковано у 2022-2023 рр.

Пройшла підготовку з надання першої допомоги при невідкладних станах при Польській раді реанімації в м. Краків (Польща), має сертифікат ILS.

Технічний секретар комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі стоматології.

Стажування:

2018 р. – Стоматологічний конгрес в Словенії (Любляна)

2018 р. – Польща (Краків)

2020 р. – Токіо (Японія)

Має спеціалізацію за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», «Організація і управління охорони здоров’я», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія».

Медичний стаж – 16 років, педагогічний стаж – 8 років.

тел. 0979799877

e-mail: vi100@i.ua

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології ШЕМЕЛЬКО Мар’яна Любомирівна

Освіта та кар’єра: Івано-франківський державний медичний університет, стоматологічний факультет, спеціальність «Стоматологія» (2007 р.)

2007-2009 рр. – інтернатура на кафедрі стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія»

2009-2011 рр. – клінічна ординатура на кафедрі стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

2012 -2015 рр. – заочна аспірантура на кафедрі стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Стоматологія» і здобула науковий ступінь кандидата медичних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 29.09.2015 р. отримала диплом ДК № 031061.

Має вищу кваліфікаційну категорію з 2016р зі спеціальності «Стоматологія» Пройшла спеціалізації по «Хірургічній стоматології» (2011), «Ортопедичній стоматології» (2012) на відповідних кафедрах Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та «Дитячій стоматології» (2021) та «Організація і Управління охороною здоровʼя» (2018) на відповідних кафедрах Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Всіма спеціалізаціями володіє і поновлються по теперішній час.

З 2016 р. – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

20.06.2023 р. отримала звання доцента №013094.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 32 друкованих робіт у фахових виданнях України та закордоном, 16 патентів України та одна монографія.

тел. 0972994656

e-mail. Maryna.shemelko@gmail.com

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології ШИНЧУКОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1991 р.)

1991-1992 рр. – інтернатура на кафедрі терапевтичної стоматології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

у 1992-1994 рр. – лікар-стоматолог в ортопедичному відділенні стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, асистент-пошукач на кафедрі ортопедичної стоматології

у січні 1994 р. затверджений на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Показання, клінічні особливості заміщення дефектів коронок бокових зубів вкладками та технології їх виготовлення»

з листопада 2007 р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у березні 2011 р. – присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 2019 р. – доцент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 1986 р. брав участь у ліквідації аварії на ЧАЄС.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «ортопедична стоматологія».

Керівник Стоматологічного центру «Трішіро», що є однією з клінічних баз кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лікарський стаж – 30 років, педагогічний стаж – 29 років.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: вивчення мікропротезування та безметалової кераміки.

Наукова та публікаційна активність: співавтор 1 підручника, 1 монографії, більше 50 друкованих праць та 2 патентів. Індекс Гірша за Google Scholar – 5.

тел. 0962381010

 

 

 

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології ШУМИНСЬКА Тетяна Анатоліївна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1991 р.)

1991-1992 рр. – лікар-інтерн на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

1992-1996 рр. – лікар-стоматолог дитячої стоматологічної поліклініки Оболонського району м. Києва

1996-1998 рр. – клінічна ординатура на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

1998-2014 рр. – асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування карієсу і гінгівіту та їх профілактика у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою»

з 1 вересня 2014 р. – доцент кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Методист розділу «Дитяча терапевтична стоматологія».

Загальний медичний стаж – 38 років, лікарський стаж – 32 років, педагогічний – 27 років.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Дитяча терапевтична стоматологія».

Пріоритетні напрями наукової діяльності: особливості перебігу карієсу та гінгівіту у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою та їх профілактика.

Наукова та публікаційна активність: має понад 35 друкованих праць.

тел. 0503300480

e-mail: Shuminskaya1968@gmail.com

 

 

Асистенти:

 

 

PhD, асистент кафедри стоматології БІДА Олександр Віталійович

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет (2013 р.)

у 2015 р. – закінчив інтернатуру за фахом «стоматологія» в НМАПО імені П.Л. Шупика

з 2015 р. по 2017 р. – проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика

з 2017 р. по 2021 р. – проходив навчання в очній аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика

в 2021 р. захистив дисертацію на тему «Обґрунтування диференційованих підходів до застосування лікувально-профілактичних заходів при частковій втраті зубів, зумовленій захворюваннями тканин пародонта» та здобув ступінь доктора філософії в галузі знань 022 – Охорона здоров’я, за спеціальністю 221 – Стоматологія

з 2020 р. по серпень 2022 р. – асистент кафедри стоматології Міжнародної академії екології і медицини

з вересня 2022 р. по теперішній час – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: ортопедичні методи лікування захворювань тканин пародонта та підтримувальна пародонтологічна терапія після протезування.

Медичний стаж – 8 років, педагогічний стаж – 3 роки.

Наукова і публікаційна активність: 23 наукові роботи, в тому числі 5 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 2 у виданнях, що індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, оформлено 2 деклараційні патенти України на винахід.

Сертифікат володіння англійською мовою iTEP Academic-Plus Exam CEFR B2 (2020 р.).

Відповідальний за цикли безперервної професійної освіти на кафедрі.

тел. 0633833115

e-mail: bida_al@ukr.net

 

 

 

асистент кафедри стоматології ЕТНІС Леонід Олександрович

Освіта та кар’єра: Київський міський медичний коледж, спеціальність «Стоматологія ортопедична» (2004 р., з відзнакою)

Київський університет туризму, економіки та права, юридичний факультет, заочне відділення (2007 р.)

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2009 р., з відзнакою)

2011 р. – закінчив інтернатуру зі спеціальності стоматологія, в 2013 р. – клінічну ординатуру на кафедрі ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2013-2016 рр. – старший лаборант кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2013-2014 рр. – асистент-стажер кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань ПВНЗ «Київський медичний університет»

з 2017 р. – лікар-стоматолог лабораторії комп’ютерного моделювання та цифрової стоматології Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з травня 2019 р. – асистента кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Пройшов спеціалізацію з ортопедичної стоматології в НМАПО імені П.Л. Шупика (2016 р.). Володіє сучасними технологіями функціональної діагностики, застосовує в роботі цифрові 3D-технології.

Аспірант кафедри стоматології, виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD), є співвиконавцем НДР кафедри стоматології.

Лікарський стаж – 12 років, педагогічний стаж – 3 роки.

Наукова та публікаційна активність: автор 10 наукових публікацій та 1 патент на корисну модель, співавтор англомовного підручника «Prosthetic Dentistry. Fixed Prosthodontics. Part 1» для студентів стоматологічних факультетів (2015 р.).

Стажування: зі стоматології в Providence Healthcare Network, Waco, Texas, USA (2007 р.); цикл ТУ «Організація наукових досліджень. Основи методології та біостатистики» (НМУ, 2015).

Вільно володіє англійською мовою.

тел. 0503521101

 

 

PhD, асистент кафедри стоматології МАЙБОРОДІНА Діана Дмитрівна

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2014 р.)

2014-2016 рр. – інтернатура на базі кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2015-2018 рр. – старший лаборант кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2017-2021 рр. – аспірантура на базі кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2018 р. – обрана на посаду асистента кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2021 р. захистила дисертацію на тему «Комплексне лікування генералізованих захворювань пародонта у хворих з ожирінням із урахуванням показників медіаторів запалення, прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та клінічних особливостей коморбідної патології» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (PhD) під керівництвом д.м.н., професора М.Ю. Антоненко.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 20 наукових праць (у т.ч. у науково-метричних базах Scopus), 1 патент України на корисну модель.

тел. 0959438228

 

 

 

асистент кафедри стоматології МАЛИЙ Дмитро Юрійович

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2012 р.)

2012-2014 рр. – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2014 р. – магістр медицини за спеціальністю «Стоматологія»

з 2017 р. – асистент кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Виконує кандидатську дисертацію.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: впровадження методів лікування захворювань тканин пародонту.

Рівень володіння англійською відповідає рівню В2.

Наукова та публікаційна активність: має 16 друкованих робіт.

 

 

 

PhD, асистент кафедри стоматології РЕШЕТНИК Людмила Леонідівна

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2013 р.)

2013-2015 рр. – інтернатура на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2014-2018 рр. – старший лаборант кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у період 2015-2016 рр. працювала за сумісництвом лікарем-стоматологом відділення патології слизової оболонки порожнини рота СМЦ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2018-2021 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, денна очна форма навчання

2018-2019 рр. – асистент кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини (за сумісництвом), з 2019 р. по теперішній час асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2021 р. – захистила дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики і лікування генералізованих захворювань пародонта у хворих на нервову анорексію» під керівництвом д.м.н., професора М.Ю. Антоненко.

Наукова та публікаційна активність: автор та співавтор понад 60 друкованих праць. Має публікації в наукових виданнях, що індексуються міжнародною базою Web of Science та Scopus.

Пройшла підготовку з надання першої допомоги при невідкладних станах при Польській раді реанімації в м. Краків (Польща), має сертифікат ILS.

Рівень володіння англійською відповідає рівню В2.

Має спеціалізацію за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», «Дитяча терапевтична стоматологія».

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Медичний стаж – 10 років, педагогічний стаж – 6 років.

тел. 0972817308

e-mail: reshetnik.lujdmila@gmail.com

 

 

 

асистент кафедри стоматології ТЕРЕХОВ Сергій Сергійович

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет (2008 р.)

2010 р. – інтернатура на базі Національного медичного університету імені О.О.  Богомольця

з грудня 2010 р. – працював у стоматологічній поліклініці Дніпровського району м. Києва  на посаді лікаря стоматолога.

з грудня 2015 р. – переведений на посаду лікаря стоматолога-ортопеда в стоматологічній поліклініці Дніпровського району м. Києва

з жовтня 2017 р. по теперішній час – лікар стоматолог-ортопед відділення ортопедичної стоматології Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О.  Богомольця

з грудня 2017 р. по вересень 2018 р. – асистент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з жовтня 2023 р. – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

в листопаді 2023 р. вступив до аспірантури при кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лікар стоматолог ортопед вищої категорії.

Має наступні спеціалізації: «ортопедична стоматологія» з 2012 р.; «організація та управління охороною здоров’я» з 2015 р.; «хірургічна стоматологія» з 2018 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 4 ріки, стаж роботи за спеціальністю – 13 років.

Наукова та публікаційна активність: автор 9 друкованих робіт у фахових виданнях України, у т.ч. у 2 виданнях, які внесено до бази Scopus.

Постійно вдосконалює свою професійну майстерність. Регулярно приймає участь в наукових конференціях в різних країнах.

тел. 0984102258

e-mail: dr.terehov@gmail.com

 

 

 

кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології ТРІЛЬ Ірина Борисівна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1982 р., з відзнакою)

1982-1984 рр. – клінічний ординатор кафедри ортопедичної стоматології

1984-1994 рр. – лікар-стоматолог-ортопед Стоматологічної поліклініки КМІ

у 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реабілітація хворих з зубощелепними деформаціями, обумовленими нахилами зубів»

з 1995 р. по березень 2016 р. – асистент кафедри ортопедичної стоматології

з березня 2016 року – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія».

Керівник стоматологічної клініки «ЮВІС», що є однією з клінічних баз кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лікарський стаж – 39 років, педагогічний стаж – 26 років.

Наукова та публікаційна активність: автор 25 друкованих робіт у фахових виданнях України та міжнародних, 4 патентів України.

тел. 0970299026

 

Науково-педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом

 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології ОСТАПКО Олена Іванівна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет, лікар-стоматолог (1982 р.)

1983 р. – інтернатура, міська стоматологічна поліклініка м. Житомир, загальна стоматологія

Спеціалізація – «Дитяча терапевтична стоматологія» (Національна медична академія післядипломної освіти, м. Київ). Вища лікарська категорія

Докторантура – кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2008 р.)

Тема кандидатської дисертації «Особливості перебігу, лікування та профілактики карієсу зубів у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення» (1994 р.)

Тема докторської дисертації «Наукове обґрунтування шляхів і методів профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей в регіонах з різним рівнем забруднення довкілля» (2011 р.)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 (2002-2021 рр.)

Член Робочої групи по створенню стандартів стоматологічної допомоги при МОЗ України

Пріоритетні напрями наукової діяльності: профілактка стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 350 наукових публікацій у вітчизняних виданнях та у виданнях, що індексуються в міжнародних науково метричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор 15 підручників та 10 навчальних посібників з дитячої терапевтичної стоматології та профілактки стоматологічних захворювань

тел. 0634514579, Viber

e-mail: ostlena11@gmail.com

 

 

PhD student, асистент кафедри стоматології Ленігевич Анна Михайлівна

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2015 р.)

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність « Фармація» (2020 р.)

2015-2017 рр. – інтернатура на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2017-2018 рр. – клінічна ординатура на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 2018 р. – лікар-стоматолог відділення пародонтології та захворювань слизової оболонки порожнини рота СМЦ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з 2019 р. – аспірантура на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вечірня очна форма навчання

з 2022 р. – асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Пріоритетні напрями наукової діяльності: розроблення методів лікування захворювань тканин пародонта у хворих з ендокринною патологією.

Має спеціалізацію за спеціальністю «Терапевтична стоматологія».

Медичний стаж – 10 років, педагогічний стаж – 2 роки.

Наукова та публікаційна активність: автор та співавтор 7 друкованих робіт. Має публікації в наукових виданнях, що індексуються міжнародною базою Web of science.

Пройшла підготовку з надання першої допомоги при невідкладних станах при Польській раді реанімації в м. Краків (Польща), має сертифікат ILS.

тел. 0990341541

e-mail: ann2312ann@gmail.com

 

 

кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології Листопад Олег Петрович

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2004 рік), спеціальність «Стоматологія».

2005-2009 рр. – старший лаборант кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2009-2011 рр. – асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2011-2014 рр. – навчання в очній аспірантурі на кафедрі стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

2015-2019 рр. – асистент кафедри стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2018-2019 рр. куратор інтернатури

у 2016 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Заміщення дефектів коронкової частини постійних зубів у дітей вкладками» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук

з 2020 р. по теперішній час – завідувач відділення дитячої терапевтичної соматології Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2023 р. відповідальний за загальне керівництво лікарями-інтернами в Стоматологічному медичному центрі

з 2023 р. асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом. Куратор циклу спецалізації «Дитяча стоматологія».

Автор 14 друкованих робіт, співавтор монографії «Математичне моделювання в реставраційній стоматології» під редакцією професора Павленка О.В., 2017р.

тел. 0632604476

e-mail: oleglistop@gmail.com

 

 

асистент кафедри стоматології Литовченко Віталій Петрович

Лауреат щорічного конкурсу «Молодий вчений року» МОН України у 2021 р. (Свідоцтво №0122 від 24.09.2021 р.)

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет, магістр медицини, лікар-стоматолог

інтернатура (Українська військово-медична академія, факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації, кафедра щелепно-ліцевої хірургії і стоматології; Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства оборони України, відділення терапевтичної стоматології)

спеціалізація «терапевтична стоматологія» (Українська військово-медична академія)

аспірантура (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України).

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 20 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах даних Scopus, Web of Science.

тел. 0960009108

e-mail: ukkrstomat@ukr.net

 

 

PhD, асистент кафедри стоматології СЛАВІНСЬКА Валентина Василівна

Освіта та кар’єра: Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (1991 р.)

з 01.08.1991 р. по 30.09.1992 р. – інтернатура в Дитячій стоматологічній поліклініці №1 Радянського району м. Києва

1992-2011 рр. – лікар-стоматолог дитячий Дитячої стоматологічної поліклініки №1 Радянського району м. Києва

з 2011 р. по 2014 р. – завідувач стоматологічним відділенням Дитячої стоматологічної поліклініки №1 Шевченківського району м. Києва

з 2014 р. – завідувач філії №6 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва

з 1 вересня 2014 р. – асистент кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом

2014-2020 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2021 р. – захистила дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування удосконалення діагностики, лікування та профілактики уражень слизової оболонки порожнини рота у дітей з атопічним дерматитом» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» під керівництвом д.м.н., професора М.Ю. Антоненко.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Стоматолог дитячий».

Лікарський стаж – 30 років.

Наукова та публікаційна активність: автор понад 15 друкованих праць.

тел. 0674022505

 

Лаборанти кафедри:

 

старший лаборант Кулик Анастасія Анатоліївна

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2023 р.)

з 2023 р. – проходить інтернатуру на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

тел. 0506917962

e-mail: kulichkakulichka@gmail.com

 

 

старший лаборант Сорокіна Ксенія Олександрівна

Освіта та кар’єра: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, спеціальність «Стоматологія» (2022 р.)

з 2022 р. – інтернатура на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2023 р. – отримала спеціалізацію з «Ортопедичної стоматології» на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

тел. 0665397220

e-mail: Ksorokinaa17@gmail.com