Спеціалізована вчена рада K 26.003.10

Спеціальності:

13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Спеціалізована вчена рада К 26.003.10 створена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 р. за № 996 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Склад вченої ради затверджено наказом МОН України від 28.12.2019 № 1643

Голова ради:

 

 • Стучинська Наталія Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02.

 

Заступник голови:

 

 • Філоненко Мирослава Мирославівна, д.псих.н., професор, декан факультету, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02

 

Вчений секретар:

 

 • Микитенко Павло Васильович, к.пед.н., доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04

 

Члени ради:

 

 • Антоненко Марина Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Волосовець Олександр Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Калібабчук Валентина Олександрівна, д.хім.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Ковчина Ірина Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;

 

 • Коршун Марія Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Кульбашна Ярослава Аркадіївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Кучин Юрій Леонідович, д.мед.н., професор, перший проректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Литвиненко Ніна Павлівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Науменко Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, проректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Ніженковська Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Степаненко Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 

 • Сліпухіна Ірина Андріївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 13.00.02;

 

 • Староста Володимир Іванович, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 13.00.02;

 

 • Сусь Богдан Арсентійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, спеціальність 13.00.02;

 

 • Чалий Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 

Контактна інформація:

 

01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

Перший проректор з науково-педагогічної роботи.

Факс: (044) 234-92-76

Е-mail: svrk26.003.10nmu@gmail.com

pos_rada13002 pos_rada13002-1

 

 

Здобувач  Новікова Ірина Миколаївна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «30» вересня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

Дисертація

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

 

Здобувач  Гриценко Наталія Леонідівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «30» вересня 2021 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ВІДКРИТТІВ У НАВЧАННІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

Дисертація

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ВІДКРИТТІВ У НАВЧАННІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач  Філіппова Лариса Валеріївна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «14» травня 2021 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.852.27 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ

 

Дисертація

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

 

Здобувач Хміль Ірина Юріївна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «24» грудня 2020 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

 

Дисертація

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

Здобувач Головченко Оксана Іванівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «24» грудня 2020 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Дисертація

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

 

Здобувач Захарова Валерія Олександрівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 27 серпня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ

 

Дисертація

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач Разумна Алла Григорівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 27 серпня 2020 р. о 12:00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Дисертація

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Здобувач  Іщенко Алла Анатоліївна

Дата та місце захисту

Перенесений з 19 березня 2020 року захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) відбудеться 18 червня 2020 року о 10.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

 

Дисертація

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач  Белоус Ігор Валерійович

Дата та місце захисту

Перенесений з 19 березня 2020 року захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) відбудеться 18 червня 2020 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач КОНОВАЛОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «27» червня 2019 року о 16.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34.

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач ЧХАЛО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «27» червня 2019 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Додатки

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач КОНОВАЛОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «27» червня 2019 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34.

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Здобувач ІНШАКОВА ГАННА ВАДИМІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 20» вересня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОСТАТИСТИКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОСТАТИСТИКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач РЕВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» вересня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ

 

Дисертація

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ

ДОДАТКИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

Здобувач ОСТАПОВИЧ Наталія Володимирівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» жовтня 2016 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

 

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

  

Здобувач КУШНІР Валентина Сергіївна

 Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» жовтня 2016 року о 16:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ,

проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

 

Дисертація

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Здобувач КРИВЕНКО Інна Петрівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» листопада 2015 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

Автореферат
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Дисертація
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ГОЛІК Олена Валентинівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» листопада 2015 року о 16:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

Автореферат
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Дисертація
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2