Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03

Спеціальності:
14.01.01 – акушерство та гінекологія
14.01.03 – хірургія
14.01.09 – дитяча хірургія

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.03 створена відповідно до наказу МОН України від 11 липня 2019 року № 975 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями6 14.01.01 – акушерство і гінекологія, 14.01.03 – хірургія, 14.01.09 – дитяча хірургія.

Голова ради:

 1. Венцківська Ірина Борисівна, д.мед.н, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01

Заступник голови:

 1. Тутченко Микола Іванович, д.мед.н, професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

Вчений секретар:

 1. Вітовський Ярослав Мирославович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Члени ради:

 1. Бенюк Василь Олексійович. доктор медичних наук, професор завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.
 2. Безродний Борис Гаврилович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 3. Бензар Ірина Миколаївна, доктор медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, МОЗ України, спеціальність 14.01.19

 

 1. Венцківський Борис Михайлович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, професор  кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.
 2. Голяновський Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка. спеціальність 14.01.01;
 3. Гнатко Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №2 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01;
 4. Данілов Олександр Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.09
 5. Дубчак Алла Єфремівна, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка Лук’янової О.М. НАМН України»,  спеціальність 14.01.01;
 6. Дубровін Олександр Глібович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, , спеціальність 14.01.09;
 7. Диндар Олена Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О.Бого­мольця МОЗ України, спеціальність 14.01.01.
 8. Жук Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри акушерства, гінекології  і медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупіка МОЗ України, спеціальність 14.01.01;
 9. Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 10. Кривченя Данило Юлянович, доктор медичних наук, професор,  професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, , спеціальність 14.01.09;
 11. Копчак Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини Національного інституту раку МОЗ України, спеціальність 14.01.13.
 12. Левицький Анатолій Феодосійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.09;
 13. Мамчич Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри кафедри хірургії та проктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 14. Пойда Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри  хірургії  №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.
 15. Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.09;
 16. Рибальченко Василь Федорович , доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.09
 17. Сокур Петро Павлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка, МОЗ України, спеціальність 14.01.09;
 18. Тодуров Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», спеціальність 14.01.03.
 19. Фомін Петро Дмитрович, академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської хірургії № 3 Національного медичного університету імені 0.0.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

Термін повноважень:  11.07.2019 – 31.12.2020

Контактна інформація:

М. Київ, вул. Предславінська 9,  Київський Перинатальний центр,  кафедра акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Тел: +380974329132

E-mail: spec.radad26.003.03@gmail.com

Паспорт спеціальності

14.01.09 – ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

14.01.01 – АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

14.01.03 – ХІРУРГІЯ

 

 

 

 

Жеребак Надія Михайлівна, асистент кафедри акушерства і гінекології №2, м. Київ.

 

Дата та місце захисту.

Захист дисертації відбудеться «06» травня 2021 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01133, м. Київ, вулиця Мечникова, 5.

 

Автореферат

ПРОГНОЗУВАННЯ РАННІХ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРИТАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

Дисертація

ПРОГНОЗУВАННЯ РАННІХ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ГАСТРИТАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

Бобак Андрій Іванович, заступник голови Самбірської районної ради Львівської області

 

Дата та місце захисту

У зв’язку з карантинними заходами захист дисертаційної роботи  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бобака Андрія Івановича місце захисту перенесено. Захист відбудеться 4 березня 2021 року о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою м.Київ, вулиця Мечникова 5.

 

Автореферат

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Дисертація

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

 

Петренко Олег Миколайович, доцент кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Дата та місце захисту

У звязку з карантинними заходами місце захисту дисертаційної роботи  на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Петренка Олега Миколайовича перенесено. Захист відбудеться 4 лютого 2021 року о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою м.Київ, вулиця Мечникова 5.

 

Автореферат

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ РАН НИЖНІХ КІНЦІВОК

 

Дисертація

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ РАН НИЖНІХ КІНЦІВОК

 

 

Відгуки офіційних опонентів

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Філатов Микола Сергійович – лікар-хірург ТОВ «Медичний центр «Здоров’я столиці» м.Київ.

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «03» грудня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

 

Автореферат

ПАЛІАТИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОЛОВКИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, УСКЛАДНЕНИЙ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Дисертація

ПАЛІАТИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОЛОВКИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, УСКЛАДНЕНИЙ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Наталія Петрівна – асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «03» грудня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

 

Автореферат

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ В19-ПАРВОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК

 

Дисертація

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ В19-ПАРВОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Дола Оксана Леонідівна, лікар акушер – гінеколог КНП «Перинатальний центр м. Києва»

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «15» жовтня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

 

Автореферат

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК ІЗ ЛАТЕНТНИМ ПЕРЕБІГОМ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ

 

Дисертація

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК ІЗ ЛАТЕНТНИМ ПЕРЕБІГОМ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Королюк Наталія Петрівна, завідувач пологового відділення з індивідуальними палатами, сімейними пологовими залами та операційними КНП «Хмельницької обласної лікарні» Хмельницької обласної ради, Хмельницького обласного перинатального центру.

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «05» листопада 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

 

Автореферат

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У САМОТНІХ ЖІНОК

 

Дисертація

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У САМОТНІХ ЖІНОК

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

Забудський Олександр Васильович, асистент кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; лікар акушер – гінеколог, завідувач відділення гінекології №1 КНП «Київський міський пологовий будинок №3».

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «15» жовтня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

 

Автореферат

ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З СУБМУКОЗНОЮ ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ ПІСЛЯ ГІСТЕРОСКОПІЇ

 

Дисертація

ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З СУБМУКОЗНОЮ ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ ПІСЛЯ ГІСТЕРОСКОПІЇ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

 

 

Красовська Олександра Володимирівна, лікар акушер-гінеколог КНП «Перинатальний центр м. Києва»

 

Дата та місце захисту.

Захист дисертації відбудеться «01» жовтня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

Автореферат.

ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРИ ЄДИНІЙ ПУПКОВІЙ АРТЕРІЇ ПЛОДА

 

Дисертація

ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРИ ЄДИНІЙ ПУПКОВІЙ АРТЕРІЇ ПЛОДА

 

 Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

Гребченко Катерина Миколаївна, лікархірург приватної клініки «Здоров’я столиці», м. Київ.

Дата та місце захисту.

Захист дисертації відбудеться «17» вересня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

Автореферат

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ, СПРИЧИНЕНИХ РУБЦЯМИ

Дисертація

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ, СПРИЧИНЕНИХ РУБЦЯМИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Дем’яненко Антон Сергійович, лікар акушер – гінеколог КНП «Перинатальний центр м. Києва»

Дата та місце захисту.

Захист дисертації відбудеться «3» вересня 2020 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17.

Автореферат.

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ПЕРЕБІГУ ВАЖКИХ ФОРМ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

 

Дисертація

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ПЕРЕБІГУ ВАЖКИХ ФОРМ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Ярмак Вікторія Сергіївна, лікар акушер-гінеколог КНП « Перинатальний центр м. Києва»

Дата та місце захисту.

Захист дисертації відбудеться «3» вересня 2020 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка, 17.

Автореферат.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЛІПАМИ ЕНДОМЕТРІЯ

Дисертація

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЛІПАМИ ЕНДОМЕТРІЯ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Абдулрахман Абдул Кадір, Кафедра хірургії № 1, аспірант кафедри

Дата та місце захисту.

У зв’язку з карантином перенесено місце захисту дисертаційної роботи Абдулрахмана Абдул Кадира.    Захист  відбудеться 30 червня 2020 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ Укераїни (01133, м Київ, вул Мечникова 5).

Автореферат.

ВИБІР МЕТОДУ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РАДИКАЛЬНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ

Дисертація

ВИБІР МЕТОДУ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РАДИКАЛЬНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

 

Товкай Олександр Андрійович, директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться 18 червня 2020 р. о 13.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ, Проспект Перемоги 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії, конференцзал.

 

Автореферат

«ЗАХВОРЮВАННЯ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ТА ЇХ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДЕО-ЕНДОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

Дисертація

«ЗАХВОРЮВАННЯ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ТА ЇХ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДЕО-ЕНДОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Кравцов Денис Ігорович, лікар-хірург міжнародного хірургічного центру повного циклу «СІТІ ДОКТОР»

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться 18 червня 2020 р. о 13.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ, Проспект Перемоги 34, морфологічний корпус, кафедра анатомії, конференцзал.

 

Автореферат.

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ МІННО-ВИБУХОВОЮ ТРАВМОЮ ВНАСЛІДОК СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ НА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Дисертація

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ МІННО-ВИБУХОВОЮ ТРАВМОЮ ВНАСЛІДОК СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ НА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Курбанов Антон Костянтинович, асистент кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Дата та місце захисту.

У зв’язку з карантином перенесено місце захисту дисертаційної роботи Курбанова Антона Костянтиновича.    Захист  відбудеться 30 червня 2020 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ Укераїни (01133, м Київ, вул Мечникова 5).

Автореферат.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МАЛОІНВАЗИВНИХ ТА ВІДКРИТИХ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АХАЛАЗІЇ СТРАВОХОДУ

Дисертація

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МАЛОІНВАЗИВНИХ ТА ВІДКРИТИХ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АХАЛАЗІЇ СТРАВОХОДУ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Кондратенко Сергій Олександрович, завідувач відділення – лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії для хірургічних хворих Олександрівської клінічної лікарні Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 29 листопада 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОБГРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Дисертація
ОБГРУНТУВАННЯ ТАКТИКИ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Антонюк Вадим Вікторович, завідувач відділенням екстреної травматологічної та хірургічної допомоги – лікар-хірург дитячий КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 29 листопада 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИМИ ІНФІЛЬТРАТАМИ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИМИ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИМИ ІНФІЛЬТРАТАМИ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Руденко Євген Олегович, доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 1 листопада 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ТРАХЕЇ ТА ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ТРАХЕЇ ТА ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

 

 

Пахольчук Олексій Петрович, асистент кафедри дитячої хірургії та анестезіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 18 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНФІКОВАНИХ ТА ГНІЙНИХ РАН У ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ДІАГНОСТИКИ СТАДІЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНФІКОВАНИХ ТА ГНІЙНИХ РАН У ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ДІАГНОСТИКИ СТАДІЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

 

 

Бензар Ірина Миколаївна, доцент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 04 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СУДИННИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СУДИННИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Задорожна Крістіна Олегівна, лікар-хірург, Відділення Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-поліклініка «Лікувально-діагностичний центр «Добробут»

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 04 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ

Дисертація
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Кондакова Олена Юріївна, аспірант кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 19 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПТОЗОМ ЇЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ

Дисертація
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПТОЗОМ ЇЇ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Диндар Олена Анатоліївна, доцент кафедри акушерства і гінекології № 3 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 15 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Дисертація
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Кузьменко Олег Володимирович, асистент кафедри хірургії № 4, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 01 березня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 5.

Автореферат
ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА КОАГУЛЯЦІЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СВІТЛОВОДІВ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Дисертація
ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА КОАГУЛЯЦІЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СВІТЛОВОДІВ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Відгуки офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2