Спеціалізована вчена рада Д 26.003.01

 

 

Склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у відповідності  до наказу Міністерства освіти і науки України 07.05.2019 № 612 (Додаток 3).

Спеціальності:

14.02.01 – гігієна та професійна патологія
14.02.03 – соціальна медицина
03.00.07 – мікробіологія

 

Загальна інформація

Створена відповідно до Наказу МОН України від 16.05.2016 №515 та Наказу НМУ імені О.О.Богомольця від 23.05.2016 №320 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.02.01 – гігієна та професійна патологія; 14.02.03 – соціальна медицина; 03.00.07 – мікробіологія.

 

Голова ради:

 • ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович д.мед.н., академік НАМН України, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.

 

Заступник голови:

 • ОМЕЛЬЧУК Сергій Тихонович д.мед.н., професор, директор Інституту гігієни та екології, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.

 

Вчений секретар

 • АНІСІМОВ Євген Миколайович к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.

 

Члени ради:

 1. Авдєєва Лілія Василівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.07.
 1. Бардов Василь Гаврилович, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.
 1. Васюта Віра Анатоліївна, д.мед.н., лікар-офтальмолог, ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.02.03.
 2. Вежновець Тетяна Андріївна, д.мед.н., професор, директор Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 3. Вітовська Оксана Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 4. Войцеховський Валерій Григорович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.
 5. Галієнко Людмила Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 6. Гаркавий Сергій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.
 7. Грузєва Тетяна Степанівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 8. Зюков Олег Леонідович, д.мед.н., професор, заступник директора, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, спеціальність 14.02.03.
 9. Козярін Іван Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.02.01.
 10. Колесніков Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.
 11. Парій Валентин Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.03.
 12. Пельо Ігор Михайлович, д.мед.н., професор, декан, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.02.01.
 13. Руденко Адель Вікторівна, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут урології» НАМН України, спеціальність 03.00.07.
 14. Салата Ольга В’ячеславівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.
 15. Сергета Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.02.01.
 16. Сміянов Владислав Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет МОН України, спеціальність 14.02.03.
 17. Співак Микола Якович, д.біол.н., член-кореспондент НФН України, професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного, спеціальність 03.00.07.
 18. Станкевич Валерій Васильович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М.Марзєєва», спеціальність 14.02.01.
 19. Широбоков Володимир Павлович, д.мед.н., академік НАН та НАМН України, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.
 20. Шкурба Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

 

Термін повноважень: 07.05.2019-31.12.2020

 

Контактна інформація:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус

Тел.: +38(044) 454-49-04

E-mail: d26.003.01@nmu.ua

14.02.01 – гігієна (медичні науки)

14.02.03 – соціальна медицина

03.00.07 – мікробіологія (медичні науки)

 

 

Оголошення

17 вересня 2020 року о 13.30 в аудиторії №2 санітарно-гігієнічного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України відбудеться додатковий розгляд (колективне рецензування) з метою поглибленого аналізу дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Касьяненка Івана Івановича на тему «Медико-соціальне обгрунтування удосконалення попередження поширення парентеральних вірусних гепатитів серед підлітків» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.

 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01,

академік НАМН України, д.мед.н., професор                                                                                           О.П.Яворовський

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАСТУПНІ ЗАХИСТИ

 

 

Здобувач КОРОЛЕНКО Володимир Васильович

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина 22 вересня 2021 р. о 13 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України, за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 1.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Здобувач  ГАЛАН Ірина Олегівна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія 06 травня 2021 р. о 15 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України, за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 1.

 

Дисертація

НУТРИЦІОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ЯК СПОСІБ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

 

Автореферат

НУТРИЦІОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ЯК СПОСІБ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач ПОБЕРЕЖНА Наталія  Михайлівна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія 06 травня 2021 р. о 13 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України, за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 1.

 

Дисертація

ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ДИСМЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ОСІБ МОЛОДОГО І СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

 

Автореферат

ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ДИСМЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ОСІБ МОЛОДОГО І СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

 

Здобувач ЄЛЬЦОВА Любов Борисівна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія 15 квітня 2021 р. о 16 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України, за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 1.

 

Дисертація

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ КОРЕКЦІЇ ДЕФІЦИТУ ОСНОВНИХ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ НУТРІЄНТІВ У ХАРЧУВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

 

Автореферат

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ КОРЕКЦІЇ ДЕФІЦИТУ ОСНОВНИХ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ НУТРІЄНТІВ У ХАРЧУВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Здобувач ЧОПЧИК Віталій Дмитрович

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина 15 квітня 2021 р. о 13 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України, за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 1.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛі УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛі УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

 

Здобувач ОСИПЧУК Надія Олексіївна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 18 березня 2021 року о 16.00 в аудиторії № 1 санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Дисертація

ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІЗАЦІЇ ГРИБАМИ РОДУ CANDIDA БІОТОПУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

 

Автореферат

ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІЗАЦІЇ ГРИБАМИ РОДУ CANDIDA БІОТОПУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач ОРЄХОВА Оксана Вікторівна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 18 березня 2021 року о 13.30 в аудиторії № 1 санітарно-гігієнічного корпусу за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Дисертація

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Автореферат

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

 

 

Здобувач КРИВЦОВА Марина Валеріївна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук відбудеться  04 березня 2021 р. о 13.30 санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 1

 

Дисертація

АНТИМІКРОБНА ТА АНТИБІОПЛІВКОТВІРНА АКТИВНІСТЬ РЕЧОВИН РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА УМОВНО-ПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

 

Автореферат

АНТИМІКРОБНА ТА АНТИБІОПЛІВКОТВІРНА АКТИВНІСТЬ РЕЧОВИН РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА УМОВНО-ПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Здобувач ОШИВАЛОВА Олена Олександрівна

Захист на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.02.03 – соціальна медицина і 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 03 грудня 2020 року о 13.30 в аудиторії №1 санітарно-гігієнічного корпусу  за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Дисертація

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ

 

Автореферат

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Здобувач РОША Лариса Григорівна

Захист на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина відбудеться 15 жовтня 2020 р. о 13.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

Здобувач   НАЗАРЧУК Олександр Адамович

 

ОБ’ЯВА

Перенесений з 19 березня 2020 року захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія Назарчука Олександра Адамовича на тему: «Мікробіологічне обґрунтування використання антисептиків у опікових хворих для профілактики мікробних ускладнень» відбудеться 18 червня 2020 року о 13.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія 1.

 

Науковий консультант:

 • доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Палій Гордій Кіндратович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри мікробіології.

 

Офіційні опоненти:

– доктор медичних наук, професор Войцеховський Валерій Григорович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології;

– доктор медичних наук, професор Климнюк Сергій Іванович,
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології;

– доктор медичних наук, професор Корнійчук Олена Петрівна,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології.

 

Дисертація

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АНТИСЕПТИКІВ У ОПІКОВИХ ХВОРИХ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІКРОБНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Автореферат

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АНТИСЕПТИКІВ У ОПІКОВИХ ХВОРИХ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІКРОБНИХ УСКЛАДНЕНЬ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Здобувач    ТКАЧИШИНА Наталія Юріївна

Захист  відбудеться 20 лютого 2020 року о 13-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01

 

Дисертація

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ І СИСТЕМАХ  ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ

Автореферат

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ОРГАНАХ І СИСТЕМАХ  ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Відгук 4

 

 

 

 

 

Здобувач САКСОНОВ СТАНІСЛАВ ГЕННАДІЙОВИЧ

Захист відбудеться «19 » грудня 2019 року о 15-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач Короткий Олександр Володимирович

Захист відбудеться «19» грудня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34,
санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

 

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач ТКАЧУК Ірина Михайлівна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина Ткачук Ірини Михайлівни на тему: «Медико-соціальне обгрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців Збройних Сил України» відбудеться “03” жовтня 2019 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРДЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРДЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Здобувач КОНДРАТЮК Микола Васильович

Захист відбудеться «16» травня 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Дисертація

ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ І РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФУНГІЦИДІВ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ

 Автореферат

ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ І РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФУНГІЦИДІВ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

Здобувач АНТОНЕНКО Анна Миколаївна

Захист відбудеться 16 травня 2019 року о 13.30 у санітарно-гігієнічному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця, ауд.2 (проспект Перемоги, 34).

Дисертація

ПЕСТИЦИДИ ЯК ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХВОРОБ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГІГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Автореферат

ПЕСТИЦИДИ ЯК ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХВОРОБ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГІГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

Здобувач СИРОТА Аліна Ігорівна
Захист відбудеться «04» квітня 2019 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Дисертація

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ БЕНТІАВАЛІКАРБ-ІЗОПРОПІЛУ ТА ФОЛПЕТУ, ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕПАРАТУ ВІНКЕА, ВГ

Автореферат

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ БЕНТІАВАЛІКАРБ-ІЗОПРОПІЛУ ТА ФОЛПЕТУ, ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕПАРАТУ ВІНКЕА, ВГ

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач Ставніченко Павло Вікторович

 

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «04» квітня 2019 року о 15:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

 

Дисертація
Автореферат

 

 Здобувач ГАЛІЄНКО Людмила Іванівна
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «19» квітня 2018 року о 13:30, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

Здобувач ЗІНЧЕНКО Тетяна Іванівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» квітня 2018 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ В СИСТЕМІ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУНИЦІ

Дисертація
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ В СИСТЕМІ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУНИЦІ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач РУДА Тетяна Володимирівна
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «15» березня 2018 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач СОЛОХА Ніна Валеріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «15» березня 2018 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ І ТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ НАНОПОРОШКІВ ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ ТА НІТРИДУ ТИТАНУ НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКІВ

Дисертація
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ І ТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ НАНОПОРОШКІВ ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ ТА НІТРИДУ ТИТАНУ НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКІВ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач ШАФРАНСЬКИЙ Віктор Вікторович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» березня 2018 року о 13:30,  на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 26.003.01. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою:  03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач ВЕЖНОВЕЦЬ Тетяна Андріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «18» січня 2018 року о 13:30,  на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 26.003.01. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою:  03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 Дисертація
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відзиви офіційних опонентів

Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

 

 

Здобувач ШПИТА Олександр Олександрович
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» грудня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБАХ
Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБАХ
Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач МИКИТЕНКО Дмитро Олександрович
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» вересня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач КИРИЧУК Іван Миколайович
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «07» вересня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ВАВРІНЕВИЧ Олена Петрівна
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «20» квітня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Автореферат
ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Дисертація
ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

 

Здобувач БІЛОУС Сергій Вікторович 

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «20» квітня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

 Автореферат
ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ ТРИАЗОЛПІРИМІДИНІВ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

 Дисертація
ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ ТРИАЗОЛПІРИМІДИНІВ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

Здобувач ПОГОРІЛЯК Рената Юріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «06» квітня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
РОЗВИТОК КЕРІВНИХ КАДРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Дисертація
РОЗВИТОК КЕРІВНИХ КАДРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

Здобувач БУГРО Валерій Іванович

 Дата та місце захисту
Захист відбудеться «16» березня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
СИСТЕМА ВТОРИННОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ)

Дисертація

СИСТЕМА ВТОРИННОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ)

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

Здобувач СОВА Сергій Геннадійович 

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «02» лютого 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
Виробничо-обумовлена вегетотрофічна кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств: діагностика, клініка, профілактика

Дисертація
Виробничо-обумовлена вегетотрофічна кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств: діагностика, клініка, профілактика

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Здобувач КОНДРАТЮК Наталія Юріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «19» січня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

Здобувач ДУФИНЕЦЬ Василь Андрійович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «19» січня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

 Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач БОРИС Василь Миколайович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «06» жовтня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 Дисертація

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Здобувач АЛЕКСІЙЧУК Василь Дмитрович

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «15» вересня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ НАНОЧАСТОК СВИНЦЮ НА ОРГАНІЗМ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ЇХ НЕГАТИВНОЇ ДІЇ

Дисертація

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ НАНОЧАСТОК СВИНЦЮ НА ОРГАНІЗМ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ЇХ НЕГАТИВНОЇ ДІЇ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач ВАСЮТА Віра Анатоліївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 14 » січня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

 

Здобувач ПУЗАНОВА Ольга Геннадіївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 12 » січня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Дисертація
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач ПАУСТОВСЬКИЙ Юрій Олександрович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 05 » січня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗАБРУДНЮВАЧА ДОВКІЛЛЯ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО ДІЇ НА ОРГАНІЗМ

Дисертація
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗАБРУДНЮВАЧА ДОВКІЛЛЯ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО ДІЇ НА ОРГАНІЗМ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач РУДЕНКО Сергій Антонович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 29 » грудня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач МЕЛЬНИК Валентина Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 17 » грудня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Дисертація
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

 

Здобувач МОСКАЛЬЧУК Людмила Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 15 » жовтня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ФОЛІЄВОЮ КИСЛОТОЮ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ФОЛІЄВОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ

Дисертація
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ФОЛІЄВОЮ КИСЛОТОЮ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ФОЛІЄВОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

 

Здобувач ГРИНЗОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «04» червня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Дисертація
САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач НАЗАРЧУК Галина Григорівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 04» червня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ШОВНИХ МАТЕРІАЛІВ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Дисертація
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ШОВНИХ МАТЕРІАЛІВ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

Здобувач КАРЛОВА Олена Олександрівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «16» квітня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МАРКЕРИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ТА СТРАТИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗУ СТУПЕНЮ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ МІКРОСАТУРНІЗМІ

Дисертація
МАРКЕРИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ТА СТРАТИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗУ СТУПЕНЮ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ МІКРОСАТУРНІЗМІ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3