Спеціалізована вчена рада Д 26.003.02

Спеціальності:
14.03.08 – імунологія та алергологія
14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

Загальна інформація

Створена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 року №996 та наказу НМУ від 24.07.2017 року №451 з продовженням діяльності та правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на термін до 31 грудня 2020 року (наказ МОН України від 04.03.2020 року №387 (додаток 1)).

 

СКЛАД РАДИ

 

Голова ради:

 1. Степаненко Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Заступник голови ради:

 1. Свирид Сергій Григорович, д.мед.н. професор, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Секретар ради:

 1. Свирид-Дзядикевич Олександра Сергіївна, к.мед.н., асистент кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20.

Члени ради:

 1. Дащук Андрій Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 2. Денисенко Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.20;
 3. Диндар Олена Анатоліївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 4. Іванюта Сергій Орестович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 5. Кваша Володимир Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 6. Коган Борис Григорович, д.мед.н., професор, головний лікар Клініка «Хелси енд Хеппі», спеціальність 14.01.20;
 7. Лебедюк Михайло Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.20;
 8. Литинська Тетяна Олександрівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20
 9. Пасєчніков Сергій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 10. Сизон Орися Орестівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 11. Степаненко Роман Леонідович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.20;
 12. Федоренко Олександр Євгенійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

 

Контактна інформація

Email

Тел.

Адреса:

 

 

Оголошення про наступні захисти

 

Здобувач 

Федорова Уляна Володимирівна– асистент кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Дата та місце захисту – Захист дисертації відбудеться «19» грудня 2019 р. о 1330  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ,        вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат розіслано « 18»  листопада 2019 р.

 

Науковий керівник – Сизон Орися Орестівна,  завідувач кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор .

Офіційний опонент – доктор медичних наук, доцент Степаненко Роман Леонідович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології

Офіційний опонент – кандидат медичних наук, доцент Александрук Олександр Дмитрович   Івано-Франківський національний  медичний університет, завідувач кафедри дерматології, венерології.

 

Автореферат

Оптимізація комплексної діагностики та лікування хворих на псоріаз  із супутньою активованою герпесвірусною інфекцією 1,2 типів

Дисертація

Оптимізація комплексної діагностики та лікування хворих на псоріаз  із супутньою активованою герпесвірусною інфекцією 1,2 типів

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач

Сторожук Марина Вікторівна– асистент кафедри дерматовенерології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «05» грудня 2019 р. о 1330  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ,        вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат розіслано « 01»  листопада 2019 р.

 

Науковий керівник – Денисенко Ольга Іванівна, доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри дерматовенерології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України)

Офіційний опонент – Коган Борис Григорович, доктор медичних наук, професор, головний лікар (клініка «Хелсі енд Хеппі», м. Київ)

Офіційний опонент – Дудченко Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України).

 

Автореферат

“Оптимізація лікування хворих на розацеа з урахуванням показників медіаторів запалення, стану прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та особливостей клінічного перебігу дерматозу”   14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

 

Дисертація

“Оптимізація лікування хворих на розацеа з урахуванням показників медіаторів запалення, стану прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та особливостей клінічного перебігу дерматозу” 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

 

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Здобувач

Бродовська Надія Борисівна – асистент кафедри дерматовенерології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «05» грудня 2019 р., о 1530  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат розісланий « 01» листопада 2019 року.

 

Науковий керівник – Денисенко Ольга Іванівна, доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри дерматовенерології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України)

Офіційний опонент – Лебедюк Михайло Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології (Одеський національний медичний університет МОЗ України)

Офіційний опонент – Дудченко Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України).

 

Автореферат

“Комплексне лікування хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, імунного статусу та клінічних проявів дерматозу” –  14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

Дисертація

“Комплексне лікування хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, імунного статусу та клінічних проявів дерматозу”  –  14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

 

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач

Свирид-Дзядикевич Олександра Сергіївна – лікар-дерматовенеролог медичного центру «MDMA».

 

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «18» квітня 2019 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.02 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

 

Автореферат

ДИФЕРЕНЦIЙОВАНА ТЕРАПIЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТАБОЛIЧНИХ  ПРОЦЕСIВ В ОРГАНIЗМI ТА ХАРАКТЕРУ КЛIНІЧНОГО  ПЕРЕБПГУ ДЕРМАТОЗУ

 

Дисертація

ДИФЕРЕНЦIЙОВАНА ТЕРАПIЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТАБОЛIЧНИХ  ПРОЦЕСIВ В ОРГАНIЗМI ТА ХАРАКТЕРУ КЛIНІЧНОГО  ПЕРЕБПГУ ДЕРМАТОЗУ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

Здобувач Шмига Тетяна Вікторівна – старший лаборант кафедри сімейної медицини Львівського національного університету ім. Д. Галицького

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 21 грудня 2017р.о 13-30 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті  імені  О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Центральна міська лікарня, корпус 2.

Автореферат

Імунологічні та молекулярно-генетичні маркери у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію першого і другого типів та тактика їх ведення

Автореферат розісланий 20.11.2017р

 

Дисертація

Імунологічні та молекулярно-генетичні маркери у хворих на рецидивуючу герпетичну інфекцію першого і другого типів та тактика їх ведення

 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Чопяк Валентина Володимирівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології

Офіційний опонент: доктор медичних наук, професор Бережна Нінель Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії імунології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіологіїі ім. Р. Є.Кавецького НАН України

Офіційний опонент: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Лісяний Микола Іванович, керівник відділу нейроімунології,  інституту нейрохірургії  імені академіка А.П. Ромоданова

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач ‒ Никифорук Марина Михайлівна, завідувач диспансерного відділення Комунального закладу «Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер»

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «7» грудня 2017 року о 1300  год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

 

Автореферат

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування псоріазу за наявності метаболічного синдрому 

Автореферат розісланий «6» листопада 2017 р

 

Дисертація

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування псоріазу за наявності метаболічного синдрому

 

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Вірстюк Наталія Григорівна, Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», завідувач кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету.

Офіційні опоненти:

Денисенко Ольга Іванівна, доктор медичних наук, професор,    Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри дерматовенерології

Сизон Орися Орестівна, доктор медичних наук, доцент Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри дерматології, венерології.

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач – Луай Мустафа Касем Хамаде – очний аспірант кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться  «07» грудня 2017 року о 1530 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

 

Автореферат

Імуноморфологічні критерії діагностики та лікування хворих на грибоподібний мікоз

Автореферат розісланий «06»  листопада  2017 р.

 

Дисертація

Імуноморфологічні критерії діагностики та лікування хворих на грибоподібний мікоз

 

Науковий  керівник: Степаненко Віктор Іванович доктор медичних наук, професор,  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри дерматології та венерології

Офіційні опоненти: 

Денисенко Ольга Іванівна, доктор медичних наук, професор  Буковинський державний медичнийуніверситет МОЗ України

завідувач кафедри дерматовенерології

Сизон Орися Орестівна,  доктор медичних наук, доцент  Львівський Національний медичний університет  імені Данила Галицького МОЗ України

завідувач кафедри дерматовенерології

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач – Степаненко Роман Леонідович, асистент кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «6» квітня 2017 року о 1330 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат

Визначення прогностичних критеріїв клінічного перебігу і оптимізація лікування псоріазу з урахуванням імунологічних та імуногістохімічних реакцій в патогенезі і морфогенезі захворювання

Автореферат розісланий «6» березня 2017 р.

Дисертація

Визначення прогностичних критеріїв клінічного перебігу і оптимізація лікування псоріазу з урахуванням імунологічних та імуногістохімічних реакцій в патогенезі і морфогенезі захворювання

Науковий консультант: 

доктор медичних наук, професор Свирид Сергій Григорович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри дерматології та венерології.

 

Офіційні опоненти: 

доктор медичних наук, професор Денисенко Ольга Іванівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дерматовенерології;

доктор медичних наук, доцент Сизон Орися Орестівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри дерматології, венерології;

доктор медичних наук, професор Бондар Сергій Анатолійович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб.

Відгуки офіційних опонентів

Відгук1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

 

 

Здобувач Куц Лариса Вікторівна – доцент кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної імунології, алергології медичного інституту Сумського державного університету.

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «16» березня 2017 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат

Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей перебігу дерматозу

Автореферат розісланий: “14”  лютого 2017 р.

Дисертація

Комплексне лікування хворих на псоріаз з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей перебігу дерматозу

 

Офіційні опоненти:

         доктор медичних наук, професор Денисенко Ольга Іванівна, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри дерматовенерології

доктор медичних наук, професор Дюдюн Анатолій Дмитрович, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб

доктор медичних наук, професор Бондар Сергій Анатолійович, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

 

Здобувач Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед аспірант кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології та естетичної медицини ФПО, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться   «16» березня 2017 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул.Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат

Оптимізація діагностики та комплексної диференційованої терапії паратравматичної екземи з супутніми варикозною хворобою та артеріальною гіпертензією у хворих літнього та старечого віку

Автореферат розісланий: “08”  лютого 2017 р.

Дисертація

Оптимізація діагностики та комплексної диференційованої терапії паратравматичної екземи з супутніми варикозною хворобою та артеріальною гіпертензією у хворих літнього та старечого віку

 Офіційні опоненти:

Денисенко Ольга Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології, Вищий навчальний заклад України  «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України,
Бондар Сергій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб, «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова» МОЗ України.

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач Карвацька Юлія Павлівна асистент кафедри дерматовенерології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

 Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «06» жовтня 2016 р. о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

 Автореферат

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ В ЙОДОДЕФІЦИТНОМУ РЕГІОНІ

 Автореферат розісланий 02 вересня 2016 року

Дисертація

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ В ЙОДОДЕФІЦИТНОМУ РЕГІОНІ

 Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Лебедюк Михайло Миколайович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дерматології та венерології;

доктор медичних наук, професор Дюдюн Анатолій Дмитрович, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб.

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач Степан Наталія Андріанівна асистент кафедри дерматовенерології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

 Дата та місце захисту

Захист дисертації відбудеться «06» жовтня 2016 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

 Автореферат

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ МЕДІАТОРІВ ЗАПАЛЕННЯ, ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА КЛІНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРМАТОЗУ

Автореферат розісланий 02 вересня 2016 року

Дисертація

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ МЕДІАТОРІВ ЗАПАЛЕННЯ, ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА КЛІНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРМАТОЗУ

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Лебедюк Михайло Миколайович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дерматології та венерології;

доктор медичних наук, професор Бондар Сергій Анатолійович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб.

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач Коваль Галина Данилівна, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”

Дата та місце захисту
Захист відбудеться 2 червня 2016 року о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ЕНДОМЕТРІОЗУ, АСОЦІЙОВАНОГО З БЕЗПЛІДДЯМ: НОВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ.

Автореферат розісланий “13” квітня 2016 р.

Дисертація
ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ЕНДОМЕТРІОЗУ, АСОЦІЙОВАНОГО З БЕЗПЛІДДЯМ: НОВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ.

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор ДРАННІК ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Державна установа «Інститут урології НАМН України», завідувач лабораторії імунології;
доктор медичних наук, професор, академік НАН України ГОЛЬЦЕВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, директор, керівник відділу кріопатофізіології та імунології;
доктор медичних наук, професор ЖУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода.

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач Наумова Людмила Олександрівна , старший лаборант кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 2 червня 2016 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕНДОКРИННОГО СТАНУ, ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ.

Автореферат розісланий: “28” квітня 2016 р.

Дисертація
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ У ЖІНОК З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕНДОКРИННОГО СТАНУ, ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ.

Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Коган Борис Григорович, головний лікар клініки «Хелсі енд Хеппі», м.Київ;
доктор медичних наук, професор Корольова Жаннета Валентинівна,професор кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач Дашко Маріанна Олегівна, асистент кафедри сімейної медицини та дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Дата та місце захисту
Захист відбудеться 7 квітня 2016 року о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1.

Автореферат
КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ПІОДЕРМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ, ІМУНОТРОПНИХ, ПРОБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Дисертація
КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ПІОДЕРМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ, ІМУНОТРОПНИХ, ПРОБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач Волошина Наталія Олександрівна, лікар-дерматовенеролог Комунальної медичної установи «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер».

Дата та місце захисту
Захист відбудеться 7 квітня 2016 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1.

Автореферат
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ НА ВУГРИ ЗВИЧАЙНІ З УРАХУВАННЯМ СУПУТНІХ HELICOBACTER PYLORI-АСОЦІЙОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА МАНІФЕСТНИХ ФОРМ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

Дисертація
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ НА ВУГРИ ЗВИЧАЙНІ З УРАХУВАННЯМ СУПУТНІХ HELICOBACTER PYLORI-АСОЦІЙОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА МАНІФЕСТНИХ ФОРМ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач Бісюк Юрій Анатолійович, доцент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 17 березня 2016 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
КЛІНІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ФАРМАКОГЕНЕТИЧНІ СУБТИПИ ЕНДОТОКСИН-ЗАЛЕЖНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Дисертація
КЛІНІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ФАРМАКОГЕНЕТИЧНІ СУБТИПИ ЕНДОТОКСИН-ЗАЛЕЖНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1 – доктор медичних наук, професор Бережна Нінель Михайлівна, Інститут експериментальної патології, онкології та радіології імені Р.Е. Кавецького НАН України
Відгук 2 – доктор медичних наук, професор Господарський Ігор Ярославович, Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
Відгук 3 – доктор медичних наук, професор Зайков Сергій Вікторович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології

 

Здобувач Дмитренко Світлана Володимирівна , доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 3 березня 2016 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ІХТІОЗ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ РОЗЛАДІВ ТА КЛІНІЧНИХ ФОРМ ДЕРМАТОЗУ

Дисертація
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ІХТІОЗ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ РОЗЛАДІВ ТА КЛІНІЧНИХ ФОРМ ДЕРМАТОЗУ

Офіційні опоненти:
1. Доктор медичних наук, професор Денисенко Ольга Іванівна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дерматовенерології
2. Доктор медичних наук, професор Дюдюн Анатолій Дмитрович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб
3. Доктор медичних наук, професор Гичка Сергій Григорович, Київський медичний університет Української асоціації народної медицини МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і судової медицини

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач Шуляк Максим Андрійович , 1984 р.н., лікар-отоларинголог, військово-медичне управління Служби безпеки України, Центральна поліклініка отоларингологічне відділення.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «03» березня 2016 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця, 01023, м.Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТУ У ПОЄДНАННІ З ЦІЛОРІЧНИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ, ІМУНОКОРЕКЦІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ

Дисертація
ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТУ У ПОЄДНАННІ З ЦІЛОРІЧНИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ, ІМУНОКОРЕКЦІЯ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ

Офіційні опоненти:
Мельников Олег Феодосійович
, доктор медичних наук, професор, Державна установа «Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України», завідувач лабораторії патофізіології та імунології
Бабаджан Володимир Данилович, доктор медичних наук, професор,Харківський національний медичний університет, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач Толстяк Ярослав Федорович, лікар, клінічний імунолог консультативної поліклініки Львівської обласної клінічної лікарні, асистент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «04» лютого 2016 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА АНТИТІЛОЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

Дисертація
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА АНТИТІЛОЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ВОЛОШИНОВИЧ Мар’ян Стефанович

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «15» жовтня 2015 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ПСОРІАЗУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА ПСИХО-СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ХВОРИХ

Дисертація
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ПСОРІАЗУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА ПСИХО-СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ХВОРИХ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ЛЯХОВСЬКА Наталія Вячеславівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться 15 жовтня 2015 року о 13,30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Центральна міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ ТОЛЛ-ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ 2, 4 ТА БІЛКУ КЛІТИН КЛАРА В РОЗВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Дисертація
РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ ТОЛЛ-ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ 2, 4 ТА БІЛКУ КЛІТИН КЛАРА В РОЗВИТКУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач РУДНИК Тетяна Ігорівна асистент кафедри сімейної медицини, дерматології та венеролгіії Львівського національного медичного університета імені Данила Галицького.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «17» вересня 2015 року о 16:30 годині.на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА КРОПИВ’ЯНКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕБІГУ ДЕРМАТОЗУ

Дисертація
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА КРОПИВ’ЯНКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕБІГУ ДЕРМАТОЗУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач СИЗОН Орися Орестівна, доцент кафедри сімейної медицини та дерматології, венеролгіії Львівського національного медичного університета імені Данила Галицького.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «17» вересня 2015 року о 13:30 годині.на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АРТРОПАТИЧНОГО ПСОРІАЗУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ДАНИХ З ПАТОГЕНЕЗУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕРМАТОЗУ

Дисертація
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АРТРОПАТИЧНОГО ПСОРІАЗУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ДАНИХ З ПАТОГЕНЕЗУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕРМАТОЗУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач Брібеш Мохамед Рідха, очний аспірант кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології та естетичної медицини ФПО, Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «3» грудня 2015 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА І ПЕРІОРАЛЬНИЙ ДЕРМАТИТ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ УСКЛАДНЮЮЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Дисертація
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА І ПЕРІОРАЛЬНИЙ ДЕРМАТИТ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ УСКЛАДНЮЮЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1.
Відгук 2

 

Здобувач Ло’ай Хасан Мустафа Алі – аспирант кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ “Дніпроперовька медична академія”.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «03» грудня 2015 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
ЛІЛУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТРОПАТИЧНИЙ ПСОРІАЗ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ЗАХВОРЮВАННЯ

Дисертація
ЛІЛУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТРОПАТИЧНИЙ ПСОРІАЗ З УРАХУВАННЯМ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ЗАХВОРЮВАННЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач Бойко Ярина Євгенівна, кардіоревматолог дитячий КЗ ЛОР „Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”, доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «17» грудня 2015 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
СИСТЕМА ЦИТОКІН-РЕЦЕПТОР-АНТАГОНІСТ У МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ, ПРОГНОЗУВАННІ ТА ЛІКУВАННІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЮВЕНІЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

Дисертація
СИСТЕМА ЦИТОКІН-РЕЦЕПТОР-АНТАГОНІСТ У МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ, ПРОГНОЗУВАННІ ТА ЛІКУВАННІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЮВЕНІЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Толстяк Ярослав Федорович, лікар, клінічний імунолог консультативної поліклініки Львівської обласної клінічної лікарні, асистент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться «04» лютого 2016 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська міська клінічна лікарня, корпус 2.

Автореферат
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА АНТИТІЛОЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

Дисертація
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА АНТИТІЛОЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

 

Здобувач Царик Владислав Вікторович, асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 21 квітня 2016 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 2.

Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор, Бичкова Ніна Григорівна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,головний науковий співробітник лабораторії імунології та молекулярної біології Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини

Автореферат
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУСИТІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З ДЕФІЦИТОМ ІМУНОГЛОБУЛІНУ Е

Дисертація
ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУСИТІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З ДЕФІЦИТОМ ІМУНОГЛОБУЛІНУ Е

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

 

Здобувач Литинська Тетяна Олександрівна доцент кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Дата та місце захисту
Захист дисертації відбудеться 21 квітня 2016 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою: 01023, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, корпус 2.

Офіційні опоненти :
1. Професор, доктор медичних наук Денисенко Ольга Іванівна, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дерматовенерології
2. Професор, доктор медичних наук Корольова Жаннета Валентинівна Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри дерматовенерології
3.Професор, доктор медичних наук Ткач Сергій Михайлович Український науково-практичний центр ендокринної хірургії МОЗ України, трансплантації ендокринних органів і тканин головний науковий співробітник

Автореферат
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ (ПСОРІАЗ, ЕКЗЕМА) З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Дисертація
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ (ПСОРІАЗ, ЕКЗЕМА) З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

 

Офіційні опоненти:

1. Професор, доктор медичних наук Денисенко Ольга Іванівна, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дерматовенерології

2. Професор, доктор медичних наук Корольова Жаннета Валентинівна Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри дерматовенерології

3. Професор, доктор медичних наук Ткач Сергій Михайлович Український науково-практичний центр ендокринної хірургії МОЗ України, трансплантації ендокринних органів і тканин, головний науковий співробітник

4. Доктор медичних наук, професор Дудченко Микола Олексійович – професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія».

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Відгук 4