Про введення в дію нової освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія”

24.02.2021