НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 225 «Медична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2021/2022 н.р.

31.08.2021