Про підготовку та проведення дистанційно атестації здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація у 2020/2021 н.р.

07.05.2021