Про підготовку і проведення атестації здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 .«Стоматологія» у 2020/2021н.р.

12.05.2021