НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Інформація для студентів

ОГОЛОШЕННЯ

Перескладання ПК з дисципліни “Англійська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів фармацевтичного факультету, другого курсу відбудеться 17.12. та 19.12. на 13.00.

 

 

 

Розклад занять кафедри

Календарно-тематичні плани практичних занять

Календарно-тематичні плани самостійної роботи

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік проведення відпрацювань пропущених навчальних занять

Перелік питань підготовки до практичних занять та самостійної роботи

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів

Критерії оцінювання при проведенні ПК

Перелік питань до ПК

Методичні вказівки для підготовки студентів до практичних занять

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

Заочне відділення

Програми

Інформація для аспірантів