НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник – завідувач кафедри, д. мед. н., професор Гайова Людмила Володимирівна (тел. (044) 454-39-20, e-mail: biochem-nmu@ukr.net).

 

 

Участь співробітників кафедри біоорганічної та біологічної хімії в міжнародних конференціях.

 

8–19 листопада 2019 року в місті Токіо (Японія) відбулася міжнародна конференція «WORLD HEART SUMMIT and International Conference on STD, HIL, AIDS AND INFECTIOUS DISEASES», що налічувала більше ста спеціалістів з усього світу в області дослідження небезпечних інфекцій.

Вступну частину урочистого відкриття та виступ спікерів Азії відкрив Голова комітету конференції професор Hiroshi Ohrui (Yokohama University of Pharmacy, Japan). Він підкреслив важливість проблем, яким присвячена тематика конференції, оскільки, нажаль, сьогодні для усіх країн світу є дуже актуальним діагностика та лікування туберкульозу, СНІДу та інших інфекційних хвороб.

Протягом другого дня конференції лунали доповіді відомих європейських та американських наукових шкіл. Левова доля доповідей була присвячена обговоренню лікування туберкульозу (ТБ). Національний медичний університет імені О.О.Богомольця був представлений на цьому закладі доповіддю «Evaluation the risk of hepatotoxic reactions during treatment of tuberculosis, depending on the genotype of cytochrome P450 (СYP2E1)» від колективу авторів: професор Гайова Л.В., професор Натрус Л.В., аспірант Осадчук Ю.С. Дослідники надали результати власних досліджень виконаних в Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини, щодо генетично детермінованих особливостей гепатотоксичних реакції у хворих на туберкульоз в залежності від поліморфізму гену СYP2E1.

В своєї усної доповіді завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, доктор медичних наук, професор Людмила Гайова підкреслила актуальність дослідження патогенезу та особливостей змін в організмі пацієнтів резистентного та мультирезистентного туберкульозу, який в Україні виявляється у кожного 4 пацієнта. Доповідач надала унікальні дані щодо вірогідної протекторної ролі поліморфізму гену CYP2E1 у пацієнтів на ТБ, який зменшує кількість метаболітів протитуберкульозних ліків і тим самим зменшує розвиток гепатотоксичних реакцій, що може стати підставою для персоніфікації терапевтичних схем в клініці.

Доповідь про унікальні результати українських дослідників викликала жваву дискусію та значний інтерес у міжнародних вчених. Підтвердженням цього стала пропозиція відомого міжнародного журналу Archives of Infectious Diseases & Therapy висвітлити отримані результати у вигляді статті.

 

 

 

 

 

Старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця Оберніхіна Н.В. прийняла участь в міжнародній конференції “2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), section BIOMEDICAL ELECTRONICS AND SIGNAL PROCESSING” із стендовою доповіддю “Fluorescent probe for investigation of influence of ribonucleosides with d–mannitol”

 

 

16 травня 2018 року асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Іщенко Алла Анатоліївна прийняла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», яка відбулася на базі Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

На конференції Іщенко Алла Анатоліївна виступила із пленарною доповіддю «Формування знань про неорганічні та органічні токсиканти як складові хімічної безпеки у майбутніх лікарів під час вивчення біоорганічної та біологічної хімії».

 

 

 

 

Завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ НА КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОГРЕС У ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ СНІДУ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ», РИМ, ІТАЛІЯ

Завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професор Людмила Гайова взяла участь у роботі International Conference on Infectious Diseases and STD-AIDS 2018, яка відбулася у місті Рим (Італія) 26-27 квітня 2018року. Тема конференції – «Глобальний прогрес у лікуванні та профілактиці СНІДу та інфекційних хвороб». Конференція стала міжнародно платформою для обговорення сучасних та майбутніх викликів у боротьбі з інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз, вітряна віспа, грип, черевний тиф, ВІЛ/СНІД. Провідні медики, клініцисти, педагоги та дослідники представили свій досвід, клінічні методики, що базуються на доказовій медицині та новітні дослідження. Доповідь Л.В Гайової «Study of joint action isoniazid and vitamin B6 on the condition of liver during of threatment of guiena pigs with experimental tuberculosis» була присвячена вивченню сумісної дії ізоніазиду та вітаміну В6 на стан печінки під час лікування морських свинок з експериментальним туберкульозом. Ця робота має біологічну і соціальну важливість в захисті людей від туберкульозу. Дослідження, що використовує комбінацію математичних і експериментальних моделей, дозволяє одночасно вирішити дві проблеми: визначити особливості лікування туберкульозу у морських свинок та можливість інтерпретації даних на людський організм.

Використання експериментальної моделі деструктивного туберкульозу морських свинок дозволяє визначити оптимальне співвідношення доз ізоніазиду та піридоксину гідрохлориду для запобігання побічних ефектів терапії. Доповідь викликала значний інтерес серед присутніх.

 

 

 

24-26 квітня 2018 року співробітник кафедри Біоорганічної та біологічної хімії, к.хім.н., старший викладач Оберніхіна Наталія Володимирівна прийняла участь у міжнародній конференції 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018), Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute з постерною доповіддю:

«Topological index of electronic structure of conjugated substituted bisoxazoles and their spectralluminescent properties», на якій розглядались питання мікро- та нанотехнологій в молекулярних електронних системах, процеси передачі сигналів в біомедичній електроніці.

 

 

З 19 по 23 вересня в Парижі Франція Institut Pasteur  проходила EMBO Conference  Tuberculosis 2015 . Від України в роботі конференції прийняла участь д.мед.н.  професор кафедри БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ хімії НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  – ГАЙОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА.

groupe

bezymyannyj

knyga

1-1

gruzyya

 

У вересні 2016 року д.мед. н., професор кафедри Біоорганічної та біологічної хімії Л.В. Гайова приймала участь та отримала сертифікат  на  Міжнародній науковій конференції «Сучасні технології виробництва екологічно чистих продуктів для сталого розвитку сільського господарства», яка відбулася в Грузії.