НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАКАЗИ

Наказ № 449 від 20.05.2019 р. “Про організацію і застосування електронної системи закупівель в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 782 від 30.09.2019 р. Про затвердження Положення «Про порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О.Богомольця»

 

Наказ № 820 від 07.10.2019 р. “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 49 від 29.01.2020 р. “Про терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2020 році, посвяти першокурсників 2020 року у студенти та інше”

 

Наказ № 78 від 03.02.2020 р. “Про затвердження Положення про розробку посадових (робочих) інструкцій у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 80 від 03.02.2020 р. “Про підготовку до ЄДКІ та ЛІІ “Крок-2″ у 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 21 від 21.01.2020 р. “Про проведення ЛІІ “Крок-3” 24 березня 2020 р.

 

Наказ № 106 від 11.02.2020 р. “Про організацію і проведення об’єктивного структурованого клінічного  іспиту (ОСКІ-2) у 2019/2020 навчальному році

 

Наказ № 109 від 17.02.2020 р. “Про організацію навчально-методичної роботи кафедр НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 128 від 26.02.2020 р. “Про організацію виконання у 2020 році в НМУ імені О.О.Богомольця науково-дослідних робіт за кошти загального фонду Державного бюджету України”

 

Наказ № 133 від 26.02.2020 р. “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення робочих програм навчальних дисциплін”

 

Наказ № 142 від 02.03.2020 р. “Про підготовку та проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності “Стоматологія”

 

Наказ № 151 від 11.03.2020 р. “Про оголошення карантину в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 160 від 18.03.2020 “Про організацію дистанційного навчання студентів (інтернів) під час карантину COVID-19”

 

Наказ № 163 від 18.03.2020 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників НМУ на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 164 від 18.03.2020 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 169 від 23.03.2020 “Про внесення змін до графіку проходження інтернатури”

 

Наказ № 188 від 27.03.2020 “Про забезпечення дистанційного навчання лікарів-інтернів”

 

Наказ № 197 від 31.03.2020 “Про проведення підсумкового контролю та семестрових іспитів у весняно-літньому семестрі 2019-2020 н.р. за дистанційною формою навчання”

 

Наказ № 201 від 06.04.2020 “Про проведення моніторингу успішності студентів у весняно-літньому семестрі 2019/2020 навчального року”

 

Наказ № 203 від 06.04.2020 р. “Про перенесення засідань Вчених рад та трудових колективів кафедр до закінчення карантину”

 

Наказ № 214 від 13.04.2020 р. “Про призначення Голів екзаменаційних комісій Атестації здобувачів вищої освіти в Університеті (денна форма навчання) у 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 243 від 24.04.2020 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 249 від 28.04.2020 р. “Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти у 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 255 від 05.05.2020 р. “Про організацію та удосконалення навчання іноземних студентів НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 257 від 05.05.2020 р. “Про сприяння працевлаштуванню випускників 2020 року”

 

Наказ № 256 від 05.05.2020 р. “Про затвердження Положення про атестацію здобувачів вищої освіти “Про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти у НМУ імені О.О.Богомольця” 

 

Наказ № 261 від 14.05.2020 “Про Порядок обрання та критерії відбору кандидатур випускників 2020 року для внесення до Книги Пошани НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 264 від 15.05.2020 р. “Про проведення on-line засідань Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 281 від 25.05.2020 р. “Про реєстр грантових заявок НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 297 від 02.06.2020 р. “Про внесення змін до наказу від 28.04.2020 №249”

 

Наказ №315 від 02.06.2020 р. «Про огранізацію роботи спеціалізованих вчених рад»

 

Наказ № 316 від 02.06.2020 р. “Про проведення ліцензійних іспитів “Крок 2″ у 2020 році”

 

Наказ № 330 від 10.06.2020 р. “Про затвердження графіку навчального процесу підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 332 від 10.06.2020 р. “Про проведення ліцензійних іспитів “Крок 3″ у 2020 році”

 

Наказ № 337 від 10.06.2020 р. “Про питання атестації науково-педагогічних працівників клінічних кафедр та підрозділів Університету”

 

Наказ № 372 від 01.07.2020 р. “Про вивчення студентами університету елективних курсів у 2020-2021 н.р.”