Кафедрa травматології та ортопедії

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка – Чорний Володимир Сергійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії (+380442880126)

Науковий гурток працює на кафедрі упродовж багатьох років. Тут зацікавлені студенти мають змогу розширити свої уявлення про наукові та практичні напрямки сучасної ортопедо-травматологічної науки.

На кафедрі травматології та ортопедії НМУ роботою студентського наукового гуртка опікується завідувач кафедри, професор Бур’янов Олександр Анатолійович та науковий керівник гуртка .

Сьогодення кафедри визначається продовженням наукового пошуку та розширенням програми викладання травматології та ортопедії, розробкою та впровадженням нових методик лікування, активним проведенням практичних занять, що направлено на розвиток клінічного мислення і оволодіння практичними навичками студентами та молодими спеціалістами.

Робота у гуртку координує талановиту молодь у виборі подальшого напрямку практичної та наукової діяльності.

Студенти гуртківці регулярно беруть участь у наукових конференціях, працюють у СНТ НМУ імені О.О. Богомольця.

Щомісяця відбуваються практичні засідання, доєднатись до яких мають змогу всі студенти. Специфіка занять спрямована на можливість поєднань теоретичної та практичної частин травматології.

Робота студентського наукового гуртка кафедри травматології та ортопедії у 2022-2023 н.р.

 

  1. Загальна інформація про СНГ
  • Контактні дані

 

Науковий керівник
ПІБ Чорний Володимир Сергійович
Науковий ступінь кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії
Посада доцент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця
Моб. тел. +380962555244
Електронна адреса  kaftraum@ukr.net
Староста
ПІБ Гончар Катерина Вадимівна
Курс, група, факультету V курс, медичний факультет №2, група 8208
Моб. тел. +380687295633
Електронна адреса
СНГ у соціальних мережах
Посилання у Facebook, кількість підписантів https://www.facebook.com/groups/674433812745734/

254 учасники

Посилання у Telegram, кількість підписантів

 

Тематичний план

засідань наукового студентського гуртка

кафедри травматології та ортопедії

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

XII. План роботи студентського наукового гуртка

 

 

https://t.me/trauma_nmu
144 підписантів 

https://docs.google.com/document/d/1AUufjFfsPv4UCYMHtI5BahWlPHX96Lo1?rtpof=true&authuser=oncoortoped%40gmail.com&usp=drive_fs

 

 

 

проф. Бур’янов О.А., доцент Чорний В.С., к.м.н. Костюк А.Н., старший лаборант Базаров М.О. та студенти в лабораторії біомедичної інженерії  на занятті гуртка  кафедри

 

доцент Чорний В.С. та студенти на занятті гуртка кафедри травматології та ортопедії під час обговорення теоретичних питань