НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa травматології та ортопедії

Співробітники

 

Бур’янов Олександр Анатолійович – завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Науково-педагогічний стаж 24 роки.

Професор О.А. Бур’янов є ортопедом-травматологом Вищої категорії, членом Спеціалізованої Вченої Ради (Д.26.606.01) “травматологія та ортопедія” при ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України” та членом Спеціалізованої Вченої Ради (Д.26.003.08) “ревматологія та кардіологія” при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, упродовж 2005 – 2007 років – експерт ВАК України з хірургічних хвороб. Бур’янов О.А. очолює редакційну колегію науково-практичного журналу “Літопис травматології та ортопедії”, ліцензованого ВАК України, є членом редакційних колегій фахових наукових журналів “Травма”, “Вісник травматології та ортопедії”.           

На протязі 2003 – 2009 рр. за наказом МОН України очолював комісії з акредитації навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації, а у 2006 році комісію з проведення ліцензійної експертизи ДУ “Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка АМН України”.           

О.А. Бур’янов є членом правління Української асоціації травматологів-ортопедів, дійсним членом міжнародних фахових науково-практичних організацій:  світової організації ортопедів-травматологів SICOT та ААОS, організації малоінвазивної хірургії хребта ISMIS.   Під керівництвом професора Бур’янова О.А. сьогодні на кафедрі працює згуртований колектив науковців та викладачів,  4 доктора та 5 кандидатів медичних наук. Під його науковим керівництвом підготовлено 1 доктора медичних наук та 8 кандидатів медичних наук.              

Професор Бур’янов О.А. є автором понад 250 наукових праць, 27 патентів та винаходів, 6 монографій, 7 навчальних посібників та підручника.О.А. Бур’янов є керівником клінік кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на базі Дорожньої клінічної лікарні № 1, ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України”, клінічної лікарні № 9  ГУОЗ м. Києва, Центру спортивної медицини.

 

Скляренко Євген Тимофійович – лауреат державної премії, професор кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, лікар травматолог-ортопед вищої атестаційної категорії.

Завідував кафедрою з 1977 по 1997 р.р., сьогодні продовжує працювати професором кафедри. 11 років був керівником наукового студентського товариства ім. проф. Кіселя.

Проф. Скляренко Є.Т. є засновником нового наукового направлення і школи в ортопедії та ревматології – ревмоортопедії, за що у 1977 р. йому була присуджена Державна премія України. Він є автором розробки ряду реконструктивно-відновчих операцій на великих суглобах, за що у 1996 р. йому вдруге була присуджена Державна премія України. Проф. Скляренко Є.Т. – засновник запровадження ортопедичного лікування уражень кісток та суглобів у хворих на гемофілію, псоріаз, що значно зменшує інвалідізацію та її тяжкість. Він обґрунтував і запропонував у клінічну практику лікування дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів в залежності від форми патологічного процесу і систематизував номенклатуру;

– запропонував класифікацію захворювань суглобів, переломів проксимального кінця стегнової кістки та обґрунтував показання і методику хірургічного лікування переломів вертлюгової області стегнової кістки;

– запропонував і розробив методику закритого остеосинтеза косих та гвинтоподібних діафізарних переломів;- обґрунтував і розробив методику остеосинтеза внутрішньосуглобових переломів колінного суглоба;

– обґрунтував та запропонував погружну методику пересадки суглобових кінців, консервованих низькими температурними та демінералізованими суглобовими кінцями;

– розробив та запропонував методику лікування синовіїтів розчином фуразолідону.

Видав підручник для вузів «Травматологія та ортопедія». Видав 6 монографій та опублікував 342 наукову працю.

 

  Волошин Олександр Іванович –

професор кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Професор Волошин О.І.    опікується лікувальною роботою на кафедрі, проводить практичні заняття та читає лекції з травматології та ортопедії, консультує хворих відділення МКЛ № 9.  

 

  Кваша Володимир Петрович –

доцент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії.  Кваша В.П. відповідальний за наукову роботу на кафедрі травматології та ортопедії, виконує консультативну та лікувальну роботу, оперативні втручання на кістках, суглобах та м’яких тканинах опорно-рухового апарата, володіє сучасними методами оперативного лікування ортопедо-травматологічних хворих. Проводить практичні заняття та читає лекції для студентів. Відповідальний за роботу з інтернами.  

 

  Задніченко Михайло Олексійович –

доцент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Задніченко М.О. відповідальний за педагогічну роботу на кафедрі травматології та ортопедії, виконує консультативну та лікувальну роботу, оперативні втручання першого ступеню складності на кістках, суглобах та м’яких тканинах опорно-рухового апарата. Проводить практичні заняття та читає лекції для студентів. Опікується роботою студентського наукового гуртка.  

 

  Грек Василь Петрович –

асистент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Відповідає за організаційно-виховну роботу на кафедрі. Проводить практичні та семінарські заняття, володіє технікою оперативних втручань на кістках та суглобах кінцівок, надає консультативну та лікувальну допомогу.

 

  Омельченко Тарас Миколайович –

доцент   кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог   першої категорії. Проводить практичні та семінарські заняття із студентами, читає лекції. Надає поліклінічну та стаціонарну лікувально-консультативну допомогу, володіє методиками остеосинтезу та реконструктивно-відновними втручаннями. Займається проблемами лікування патології гомілковостопного суглоба та стопи. Відповідає за навчання англомовних студентів на кафедрі, роботу інформаційного інтернет-сайту, комп’ютерного класу та інформаційну електронну базу. 

 

  Самусенко Ігор Валентинович –

асистент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог першої категорії. Проводить практичні та семінарські заняття з студентами, викладає дисципліну студентам англомовної форми навчання, надає консультативну та лікувальну допомогу, володіє методиками оперативного лікування хворих з пошкодженнями у ділянці плечового суглоба та ін.

 

  Соболевський Юрій Леонтійович –

асистент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог першої категорії. Проводить практичні та семінарські заняття з студентами, надає консультативну та лікувальну допомогу, володіє методами артроскопічної реконструктивно-відновної хірургії суглобів. Займається проблемами відновлення колінного та плечового суглоба.