Кафедрa травматології та ортопедії

Співробітники кафедри

 

Бур’янов Олександр Анатолійович – завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце президент ВГО «Українська асоціація ортопедів травматологів».

Бур’янов О.А. 19.07.1960 року народження, закінчив закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1983 році.

З 1983 по 1984 рр. навчався в інтернатурі за фахом “травматологія та ортопедія” на кафедрі травматології та ортопедії Київського медичного інституту.

З 1984 по 1987 рр. працював на посаді наукового співробітника Київського науково-дослідного інституту гематології та переливання крові у відділі хірургії опіків.

З 1987 по 1990 рр. навчався в очній аспірантурі у Харківському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії імені професора М.І. Ситенка. У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: «Діагностика та лікування післятравматичного нейродистрофічного синдрому». З 1990 по 1991 рр. працював науковим співробітником відділу патології хребта у тому ж інституті.

З 1991 по 1993 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника відділу патології хребта із Республіканським спинальним центром.

З 1993 року працював на посаді асистента, а потім доцента кафедри травматології та ортопедії Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1994 р. обраний на посаду завідувача кафедри травматології та ортопедії Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук на тему: «Система діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з остеохондрозом грудного відділу хребта». У 2000 р. було присвоєно вчене звання професора по кафедрі травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

О.А.Бур’янов є відомим в Україні та за кордоном вченим, провідним спеціалістом в галузі реконструктивно-відновної хірургії опорно-рухового апарата. Результати його наукових розробок стали підгрунтям для розробки нових способів та хірургічних технологій лікування післятравматичної дистрофії кінцівок, остеоартрозу, остеохондрозу грудного відділу хребта, лікування травм та їх наслідків, трофічних порушень при ускладненій травмі хребта.

Бур’янов О.А. є головним редактором науково-практичного журналу „Літопис травматології та ортопедії”, віцепрезидентом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів», членом міжнародної Асоціації ортопедів-травматологів SICOT, членом редколегій журналів „Вісник травматології та ортопедії”, „Травма”, «Ортопедія, травматологія та протезування», «Біль, суглоби, хребет».

Бур’янов О.А. – член спеціалізованої Вченої ради Д.26.606.01 – „травматологія та ортопедія” при ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України”.

За особисті здобутки в розвитку медичної науки та практики відзначений Подякою Київського міського голови (2005р.), Почесною грамотою МОЗ України (2006, 2010 рр.), Відзнакою УПЦ КП «За жертовність та любов до України» (2015 р.), Відзнакою МО України «За сприяння Збройним Силам України».

У 2016 році О.А. Бур’янову присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Загальний педагогічний стаж складає 27 років.

Бур’янов О.А. автор понад 560 наукових робіт, в тому числі 9 монографій, 11 посібників, має 57 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, підготував 19 кандидатів медичних наук, 4 докторів медичних наук, 12 магістрів медицини. Під його керівництвом виконується 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «травматологія та ортопедія». Лікарський стаж – 37 років.

Рівень володіння англійською мовою — В2 (Aptis British Council).

Індекс Гірша за Scopus – 2; Google Scholar – 7.

 
Кваша Володимир Петрович – доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

1960 р.н., у 1982 році з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова, спеціальність «лікувальна справа».В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування вивихів акроміального кінця ключиці».В 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: «Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)».З 11.11.1996 р. по 12.04.2004 р. – асистент кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця;З 13.04.2004 р. по 14.09.2014 р. – доцент кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця;З 15.09.2014 р. – до цього часу – професор кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця.Автор 225 наукових робіт.Загальний стаж роботи за спеціальністю «ортопедія та травматологія» складає 40 років, стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ΙΙΙ-ΙУ рівня акредитації – 26 років.Відповідальний за роботу з лікарями-інтернами.Наукова діяльність Кваші Володимира Петровича відображена у його науковому профілі (Researcher ID):SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003940989Scopus Author ID: 7003940989ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7444-6289Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nVd_D6YAAAAJ&hl

 
ЗАДНІЧЕНКО Михайло Олексійович–кандидатмедичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Задніченко М.О., 03.02.1948 року народження, у 1982 році закінчив Київський медичний інститут, в подальшому працював у Київському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії.

У 1989 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук та працював завідувачем відділення травматології та ортопедії шпиталю «Лісова поляна».

З 1992 р. – старший науковий співробітник інституту травматології та ортопедії і за сумісництвом асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного інституту ім. О.О. Богомольця. З 1993 року асистент кафедри травматології та ортопедії, а з 2003 року – доцент кафедри травматології та ортопедії, у 2005 році присвоєно вчене звання «доцент».

Задніченко Михайло Олексійович відповідає за педагогічну роботу (завуч кафедри), є науковим керівником студентського гуртка на кафедрі травматології та ортопедії, секретар екзаменаційної комісії лікарів інтернів. Під керівництвом доцента Задніченка М.О. гуртківці кафедри займають призові місця на конференціях молодих вчених.

Задніченко Михайло Олексійович є співавтором Національного підручника по травматології та ортопедії (2014, 2019 рр.), посібника з травматології та ортопедії для студентів медичних факультетів, методичних рекомендацій та розробок для практичних занять, в тому чисті і по військовій травматології, співавтор 2 монографій, має понад 100 наукових публікацій. У поточному режимі постійно працює над створенням та оновленням контрольних та тестових завдань для студентів з травматології та ортопедії.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності травматологія та ортопедія, виконує ортопедичні хірургічні втручання вищої категорії складності, постійно проводить лікувально-консультативну роботу.

Задніченко М.О. має відзнаки та нагороди:

  • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я – 2017
  • Подяка Київського міського голови – 2007.
 
ОМЕЛЬЧЕНКО Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Омельченко Т.М., 02.03.1978 року народження, з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році, у 2004 році здобув рівень спеціаліста та магістра за фахом «травматологія та ортопедія».

В 2007 році закінчив аспірантуру у НМУ імені О.О. Богомольця та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Тема дисертації: “Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба”.

У 2014 році присвоєно вчене звання «доцент».

У 2019 році закінчив докторантуру у НМУ імені О.О. Богомольця та у 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Тема дисертації «Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне дослідження)».

Омельченко Т.М. є відповідальним секретарем фахового науково-практичного журналу «Літопис травматології та ортопедії», що видається кафедрою травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богоморльця, відповідає за наукову роботу, роботу інформаційного веб-сайту та комп’ютерного класу кафедри.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «травматологія та ортопедія», займається хірургічним та консервативним лікуванням пацієнтів з захворюваннями та ушкодженнями опорно-рухового апарата, а також їх наслідками. Регулярно підвищує теоретичні знання та хірургічний досвід на фахових науково-практичних конференціях, семінарах, практичних інструкційних курсах та стажуваннях в Україні та за кордоном (Польща, Литва, Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія).

Омельченко Т.М. є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів травматологів», а також міжнародної ортопедичної спільноти SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie / International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology)

Має понад 130 друкованих наукових праць, 16 патентів України, з них 14 на корисні моделі та 2 на винаходи.

Наукова діяльність Омельченка Тараса Миколайовича відображена у його науковому профілі (Researcher ID):

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1722-0803

Google Scholar: Google Scholar ID

Web of Science: https://publons.com/researcher/AAC-1561-2019

SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209212050

Scopus Author ID: 57209212050

 
ГРЕК Василь Петрович – асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Грек В.П., 15.09.1951 року народження. В 1977 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту і був направлений на роботу на кафедру травматології та ортопедії на посаду старшого лаборанта.

З 1983 року асистент кафедри травматології та ортопедії Київського медичного інституту.

За час роботи на посаді асистента кафедри Грек В.П. у співавторстві опублікував понад 68 наукових праць, він є співавтором посібника з травматології та ортопедії для студентів вищих медичних навчальних закладів, Національного підручника, а також 3 монографій, методичних рекомендацій.

Упродовж 10 років Грек В.П. працював заступником декана медичного факультету № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Грек В.П. висококваліфікований лікар травматолог-ортопед, досвідчений викладач, володіє методиками консервативного та оперативного лікування травматолого-ортопедичних хворих, спеціаліст вищої категорії, виконує оперативні втручання вищого ступеню складності.

Має державні нагороди: медаль «За трудову звитягу», подяки міського голови м. Києва, Орден української православної церкви «Преподобного Агапіта Печерського».

 
  СОБОЛЕВСЬКИЙ Юрій Леонтійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Соболевський Ю. Л. закінчив Харківський Державний медичний університет в 2001 році. В 2003 році на базі кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця здобув рівень спеціаліста та магістра за спеціальністю «травматологія та ортопедія».

В 2009 році закінчив аспірантуру на базі кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Тема дисертації: “Профілактика та лікування хворих на післятравматичний остеоартроз колінного суглоба”.

З 2009 року працював асистентом, а з 2018 року працює доцентом кафедри травматології НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2019 році присвоєно вчене звання «доцент».

Соболевський Ю.Л. лікар ортопед-травматолог вищої категорії, проходив спеціалізацію та стажування в провідних університетських клініках Нідерландів, Німеччини, Словенії, Польші, Іспанії. Спеціалізується на малоінвазивних артроскопічних втручаннях на великих суглобах нижніх та верхніх кінцівок.

 
ЛЯНСЬКОРУНСЬКИЙ Володимир Миколайович – аспірант, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лянскорунський В.М., 1990 р.н., у 2014 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2014 по 2016 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія і травматологія».

У 2016 році з відзнакою закінчив магістратуру та здобув кваліфікацію магістра медицини. З 2016 року навчається в аспірантурі.

З 2014 по 2017 роки працював на посаді старшого лаборанта, а з 2017 року працює на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2017 року працює на посаді лікаря ортопеда-травматолога відділення політравми Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №17».

Займається науковою роботою, автор 29 наукових праць (з них 1 в журналі індексованому в наукометричній базі Scopus, 2 в журналах Web of Science).

Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Обгрунтування тактики оперативного лікування пацієнтів з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок при тяжкій поєднаній травмі».

Сфера науково-практичних інтересів: лікування пацієнтів з пошкодженнями опорно-рухового апарату, поєднаних із тяжкими травмами голови, грудної та черевної порожнин.

ЧОРНИЙ Володимир Сергійович – кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Чорний В.С., 1977 року народження, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2000 році.

З 2000 по 2001 рр., навчався в інтернатурі з хірургії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, а в 2002 р. пройшов спеціалізацію з онкохірургії.

З 2001 по 2005 рр. працював у відділенні пухлин опорно-рухового апарату Національного інституту раку на посаді онкохірурга, а з 2005 по 2010 роки – на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2010 року Чорний В.С. працює на кафедрі травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, обіймав посаду старшого лаборанта. У тому ж році закінчив курс спеціалізації з ортопедії-травматології.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «онкологія» на тему “Оптимізація комбінованого лікування хворих на остеогенну саркому”.

З 2014 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри. Виконує педагогічну, наукову та лікувально-консультативну роботу. Відповідає за облік лікувально-консультативної роботи.

Чорний В.С. є співавтором 83 наукових праць, зокрема 2 навчальних посібників, 17 статей, 6 патентів на корисну модель. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

ЛИХОДІЙ Віктор Володимирович – кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лиходій В.В., 1984 року народження, з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2006 році.З 2006 по 2008 рік – інтернатура за спеціальністю «травматологія та ортопедія».З 2008 по 2010 рік – клінічна ординатура за спеціальністю «травматологія та ортопедія».В 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступіня кандидата медичних наук, тема: «Діагностика та лікування пацієнтів з нестабільністю наколінка».З 2014 року працює на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця, виконує педагогічну, наукову та лікувальну роботу. Спеціалізується у малоінвазивній та реконструктивній хірургія суглобів та хребта, виконує реконструктивні артроскопічні втручання на колінному, кульшовому та плечовому суглобах, ендопротезування колінного та кульшового суглоба.

ДРОБОТУН Олег Володимирович – кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, директор Центру хірургії шийки стегна та пошкоджень великих суглобів кінцівок, Київської міської клінічної лікарні №3.

Дроботун О.В. 07.07.1964 року народження, закінчив Київський медичний інститут у 1987 році, у 1988 році здобув рівень спеціаліста за фахом «травматологія та ортопедія», у 1995 році (на базі КМАПО імені П.Л. Шупика) здобув рівень спеціаліста за фахом «рентгенологія».

В 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

З 1994 по 2000 роки працював на посаді молодшого наукового співробітника в лабораторії ортопедії-травматології Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Кавецького НАН України.

З 2000 по 2001 роки Дроботун О.В. завідуючий відділенням травматології Київської міської клінічної лікарні №3, а з 2001 року по теперішній час – директор центру хірургії шийки стегна та пошкоджень великих суглобів кінцівок КМКЛ №3.

З 2015 року працював на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії Національного Медичного Університету ім.О.О. Богомольця, а з 2017 року на посаді доцента кафедри.

Дроботун О.В. проводить педагогічну роботу з клінічними ординаторами та інтернами кафедри травматології та ортопедії, а також лікувально-консультативну роботу, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «травматологія та ортопедія». Систематично підвищує фаховий рівень, має стажування у профільних клініках та участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном (Німеччина, Австрія, Чехія, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Словаччина та Естонія).

Має відзнаки:

  • Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом», 2018;
  • Подяка Міністерства охорони здоров’я України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю», 2020.
КОВАЛЬЧУК Дмитро Юрійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Ковальчук Д. Ю., 1971 року народження, закінчив Донецький медичний університет імені М. Горького у 1996 р.

Після закінчення проходив інтернатуру на кафедрі ортопедії та травматології Донецького медичного університету. Працював з 1998 по 2014 рр. в клініці мікрохірургії кисті та відновлювального лікування травм інституту травматології і ортопедії Донецького медичного університету і обласної травматологічної лікарні.

З 2016 року працює в Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1.

В 2016 р. захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата медичних наук, тема дисертації «Діагностика та лікування хворих на стенозуючий лігаментит кисті».

З 2019 року працював на посаді асистента, а з 2022 працює на посаді доцента кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ковальчук Д. Ю. лікар вищої категорії за фахом «ортопедія та травматологія». Науково-практична діяльність спрямована на вирішення питань патології та травматичних ушкоджень верхньої кінцівки, хірургії кисті та периферичних нервів, дитячої травматології.

 

Турчин Олена Андріївна — доктор медичних наук, завідувач відділення патології стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», лікар ортопед-травматолог вищої категорії, професор кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

В 2003 році закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

З 2005 року по даний час працює на посаді провідного наукового співробітника відділу патології стопи та складного протезування.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оперативна корекція деформацій стопи у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію».

В 2020 році захистила докторську дисертація на тему: «Діагностика та лікування підошовних ентезопатій».

З 2021 року працює на посаді професора кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця.

Автор понад 90 друкованих праць, 10 винаходів, 7 методичних рекомендацій і 1 монографії.

У практичній діяльності надає перевагу питанням діагностики та хірургічної корекції вроджених та набутих деформацій стопи, ортопедичної корекції розладів ходьби в пацієнтів зі спадковими нейропатіями.

ORCID ID — https://orcid.org/0000-0002-8668-7063

Web of Science ID — https://publons.com/researcher/3711724/olena-turchin

Scopus Author ID: 6603019795

 

ЯРМОЛЮК Юрій Олександрович – доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ярмолюк Ю.О. у 1994 році закінчив Вінницький медичний університет, у 2001 році магістратуру на базу Української військово-медичної академії.

В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, тема дисертації «Діагностика та лікування післятравматичних гематом м’яких тканин нижніх кінцівок».

В 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук. Лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Має досвід роботи за спеціальністю “ортопедія і травматологія”, стаж роботи 26 років. Спеціалізується на лікуванні переломів довгих кісток в т.ч. вогнепального генезу, консервативному та хірургічному лікуванні патології великих суглобів.

Провідний позаштатний травматолог МО України з 2018 р.

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2019 р.

Автор та співавтор 34 статей, 5 патентів, 3 методичних рекомендацій.

Систематично проходить стажування та приймає участь у фахових конференціях, семінарах та форумах в Україні та за кордоном (Україна, Польща, Ізраїль, Нідерланди, Китай, Німеччина, Словаччина, Італія, Франція, Польща, Велика Британія).

 

 
Деркач Сергій Олександрович 27.09.1998 року народження, старший лаборант кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2021 році закінчив з відзнакою Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Стипендіат іменної стипендії «Кабінету Міністрів України» II семестр 2018/2019 навчального року. Занесений до Золотої Книги Пошани Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця. Відзначений Подякою Вченої Ради та Подякою Міністра Охорони Здоров’я за відмінні успіхи у навчанні, активну участь у науковому та громадському житті Університету. Член Товариства Молодих Вчених НМУ імені О.О. Богомольця. Заступник Голови ради СНТ імені О.А. Киселя з 2019 року.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів травматологів».

З 2021 року постійно бере участь у лікувально-діагностичній роботі травматологічного відділення клініки ушкоджень НВМКЦ “ГВКГ” МОУ.

Автор 5 тез та 7 наукових статей.

 

ДЬОМІН Володимир Миколайович – асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дьомін В.М., 11.08.1983 року народження, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2006 році за спеціальністю лікувальна справа.

З 2006 по 2008 роки навчався в інтернатурі за фахом травматологія та ортопедія на базі кафедри травматології та ортопедії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

З 2006 року працює на посаді лікаря ортопеда-травматолога відділення політравми Київської міської клінічної лікарні № 17.

З 2017 року працює на посаді асистена каферди травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Атестований на вищу кваліфікаційну категорію.

Дьомін В.М. володіє сучасними знаннями та практичними навичками в сфері травматології та ортопедії. Виконує педагогічну, наукову та лікувально-діагностичну роботу.

 

ПАРІЙ Василь Броніславович – кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Парій В.Б., 1967 року народження, закінчив Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця у 1992 році.

З 1992 по 1995 р.р. навчався в інтернатурі за фахом травматологія та ортопедія на кафедрі травматології та ортопедії Київської медичної академії післядипломного навчання ім. П.Л. Шупика.

З 2000 по 2003р.р. навчався в аспірантурі в клініці хірургії хребта Інституту травматології та ортопедії АМН України

В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Хірургічне лікування неускладнених несвіжих та застарілих пошкоджень шийних хребців”.

З 2019 року працює на кафедрі асистентом. Парій В.Б. має 10 наукових праць, 0 патентів України та 1 раціоналізаторську пропозицій.

З 1995 року працював лікарем-травматологом ЛШМД, клініці «Борис». Має вишу кваліфікаційну категорію. Володіє сучасними методами діагностики та лікування.

Парій В.Б. є членом та викладачем міжнародної організації AO Trauma (Асоціація остеосинтезу. Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen. “Association for the Study of Internal Fixation” або AO, основана в Швейцарії у 1958 році. З 2007 року, щорічно, як викладач АО, читає лекції, проводить практичні заняття та дискусії з практичними лікарями на курсах АО.

Звання Заслужений лікар України присвоєно у 2015 р.

 

Базаров Мурат Омарович – старший лаборант кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Базаров М. О., 06.04.1996 року народження, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2021 році за спеціальністю “лікувальна справа”.

З 2021 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2021 року постійно приймає участь у лікувально-діагностичній роботі ДУ «Інституту травматології та ортопедії НАМН України”.

Рівень володіння англійською – В1 (кваліфікаційний екзамен CEFR).

Приймає активну участь у вітчизняних та закордонних конференціях.

Сфера науково-практичних інтересів: малоінвазивна та реконструктивна хірургія суглобів.

Науковий профіль:

ORCID ID: 0000-0002-3473-3267

 

Левицький Євгеній Анатолійович – аспірант, асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Левицький Є. А., 21.03.1997 року народження, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2020 році за спеціальністю “лікувальна справа”, а у 2022 році після закінчення інтернатури отримав рівень спеціаліста за фахом «травматологія та ортопедія».

З 2020 – 2022 працював на посаді старшого лаборанта кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2020 року постійно приймає участь у лікувально-діагностичній роботі центру травматології, ортопедії та спортивної медицини КЛ «Феофанія» ДУС.

З 2022 року навчається в аспірантурі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, спеціалізація травматологія та ортопедія.

З 2022 року працює на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Лікування пацієнтів з локальними внутрішньосуглобовими кістково-хрящовими пошкодженнями (клініко-експериментальне дослідження)»

Автор та співавтор 9 надрукованих наукових робіт.

Рівень володіння англійською – В2 (кваліфікаційний екзамен CEFR).

Приймає активну участь у вітчизняних та закордонних конференціях.

Науковий профіль:
Web of Science ResearcherID: ABF-9115-2021
ORCID ID: 0000-0002-9076-9985

 

Цапенко Георгій Сергійович, 1998 р.н., аспірант кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця, асистент кафедри.

У 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2020 по 2022 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія та травматологія».

З 2022 року навчається в аспірантурі, працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Тактика лікування переломів дистального епіметафізу великогомілкової кістки».

Сфера науково-практичних інтересів: лікування пацієнтів з поєднаними та комбінованими важкими травматичними ушкодженнями із травмами голови, кінцівок, грудної та черевної порожнин.

Ткаченко Микита Андрійович – старший лаборант, аспірант кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ткаченко Микита Андрійович, 1996 р.н., у 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2020 по 2022 навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія і травматологія».

Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Обґрунтування тактики оперативного лікування пацієнтів з множинними ушкодженнями ребер при тяжкій поєднаній травмі».