Кафедрa травматології та ортопедії

Навчально-методична робота

 

Відповідальним за навчально-методичну роботу на кафедрі травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця є кваліфікований спеціаліст та досвідчений педагог Задніченко Михайло Олексійович – к.мед.н., доцент кафедри травматології та ортопедії, тел. +380442880126

 

2023-2024 н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

2022-2023 н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

Регламент проведення та оцінювання поточного та кінцевого контролю

EVALUATION REGULATIONS

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

План методичних засідань кафедри 2020-2021

План роботи 2020-2021

Розподіл груп по викладачах_2020-2021

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Навчально-методична робота 2019-2020 н.р.

 

Викладання дисципліни відбувається згідно з навчальними планами та робочими навчальними програмами для відповідних факультетів (див. додані файли).

Нормативно-правова база, що регламентує викладання:

  1. Освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженим наказом МОН України від 16 квітня 2003 року № 329 „Про затвердження галузевих стандартів вищої освіти в напрямку підготовки 1101 „Медицина”.
  2. Експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31 січня 2005 року № 52 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”.
  3. Наказом МОЗ України від 17 травня 2006 року № 281 „Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар”. У вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31 січня 2005 року № 52.
  4. Рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24 березня 2004 року № 152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм, навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12 жовтня 2004 року № 492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”.
  5. Наказом МОЗ України від 31 січня 2003 року № 148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.
  6. Інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (медична освіта у світі та в Україні). Затверджено МОЗ України, як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ, Книга-плюс. 2005.

 

Шановні студенти! Матеріали для підготовки до лекцій, практичних занять, самостійної роботи та багато іншого ви можете знайти на сайті кафедри травматології та ортопедії за активним посиланням  http://www.kaftravm.com.ua/