НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукова робота

Науковий потенціал факультету
e4-s31.Гігієни дітей та підлітків
2.Гігієни праці та професійних захворювань
3.Гігієни харчування
4.Загальної хірургії №2 з курсом ВПХ
5.Клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології
6.Акушерства та гінекології №2
7.Комунальної гігієни та екології людини
8.Мікробіології, вірусології та імунології
9.Медичної та біологічної фізики
10.Педіатрії №3
11.Пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни
12.Пропедевтики внутрішніх хвороб №2
13.Соціальної медицини та охорони здоров’я
14.Соц. медицини та організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я

e4-s4

Патенти

e4-38

e4-39
Засідання спеціалізованої ради факультету

e4-40
Редактор професор Редактор професор
Драннік Г.М. Никула Т.Д.

e4-41
Основні публікації та монографії