НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №4

СПІВРОБІТНИКИ ДЕКАНАТУ

 

 

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

АЛЕКСІЙЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології №4

Проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус
тел. (044)-454-49-47

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 

Заступник декана медичного факультету №4

по роботі зі студентами 1-3 курсів,

Хміль Ірина Юріївна

Старший викладач кафедри судової медицина та медичного права.

 

 

 

Заступник декана медичного факультету №4

по роботі зі студентами 4-6 курсів,

Сергієнко Тамара Володимирівна

Старший викладач кафедри україністики

 

 

Куратор ECTS Медичного факультету №4

Галамага Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри Латинської мови та медичної термінології

 

 

В.о. Голови студентської ради медичного факультету №4

 

ШЕВЧУК Світлана

+38(097)-776-55-38

 

 

Голова профбюро медичного факультету №4

 

ЧЕЧЕЛЬ Марина

+38(066)-674-54-29

 

 

 

Заходи щодо виконання розпорядження № 120/2-76 від 22.10.2020 р. про дотримання графіку та розкладу навчального процесу

 

 

Структура факультету

Кафедри і дисципліни, які викладаються на факультеті, завідувач та адреса кафедри

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Кафедри і дисципліни   Завідувач кафедри
Акушерства і гiнекологiї № 2
– Акушерство
– Гінекологія

Гнатко Олена Петрівна 
д.мед.н., професор
Гігієни та екології №1
– Гігієна та екологія
– Радіаційна гігієна
– Медицина надзвичайних ситуацій
– Екстремальна медицина
Бардов Василь Гаврилович
член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України
Гігієни та екології №2
– Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
– Охорона праці в галузі
– Професійні хвороби
– Гігієна та екологія
– Гігієна праці (модуль 3)
Яворовський Олександр Петрович 
академік НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
Гігієни та екології №4
– Медицина надзвичайних ситуацій
– Гігієна харчування
– Гігієна та екологія
Велика Наталія Володимирівна 
к.мед.н., доцент
Епідеміології
– Епідеміологія
– Основи біоетики та біобезпеки
– Епідеміологія, у т. ч. епідеміологія надзвичайних ситуацій
Колесникова Ірина Павлівна 
д.мед.н., професор
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
– Клінічна імунологія та алергологія
– Медична генетика
Курченко Андрій Ігорович
д.мед.н., професор
Мікробіології, вірусології та імунології
– Мікробіологія, вірусологія та імунологія
– Мікробіологія з основами імунології
Широбоков Володимир Павлович
академік НАН та НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки i техніки України
Пропедевтики внутрішньої медицини №2
– Пропедевтика внутрішньої медицини
– Догляд за хворими (практика)
– Перша долiкарська допомога
– Лабораторна діагностика
– Сестринська практика
– Ознайомча медична практика (навчальна)
Кондратюк Віталій Євгенович
д.мед.н., професор
Соціальної медицини та громадського здоров’я
– Соціальна медицина та організація охорони здоров’я– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я (у т.ч.  біостатистика) – Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я та біостатистика
Грузєва Тетяна Степанівна
д.мед.н., професор

На факультеті працюють:

проф. Широбоков В.П. – академік НАН та академік. НАМНУ

проф. Яворовський О.П. – академік. НАМНУ

проф. Бардов В.Г. – член.кор. НАМНУ

проф. Берзінь В.І. – член.кор. НАПНУ

 

Заслужені діячі науки і техніки України

академік. НАМНУ, проф. Яворовський О.П.

акад. НАН та член-кор. НАМНУ, проф. Широбоков В.П.

член-кор. НАМНУ , проф. Бардов В.Г.

проф. Омельчук С.Т.

 

 

Лауреати премій

Державної премії України в галузі науки і техніки:

проф. Яворовський О.П.

проф. Бардов В.Г.

проф. Гаркавий С.І.

 

Премії НАМНУ:

проф. Бардов В.Г.

доцент Велика Н.В.

проф. Омельчук С.Т.

проф. Яворовський О.П.

Премії ім. І.М. Блохіної:
академік Широбоков В.П.

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Днем народження (створення) факультету вважається 14 травня 1930 року, коли в газеті Київського медичного інституту «Червоний медик» було надруковано повідомлення про набір студентів на перший курс «санітарно-гігієнічного факультету». Розвиток медичної науки та реорганізації системи підготовки вітчизняних лікарів обумовлювали зміни назв нашого факультету. У 1990 році факультет було перейменовано на «медико-профілактичний», а з 1994 р. – «медичний факультет №4».

Першим деканом факультету у 1930 році було призначено доцента Познанського Семена Семеновича. За 85-річну історію існування факультету змінилося 20 деканів.  З нинішнього професорсько-викладацького складу факультет очолювали в різні роки професори В.Г. Бардов, О.П. Яворовський, С.Т. Омельчук. З 2014 року факультет очолює доктор медичних наук, професор Пельо Ігор Михайлович.

Сьогодні на медичному факультеті №4 здійснюється підготовка лікарів за освітніми програмами «Медицина», «Лікувальна справа (молодші спеціалісти)», «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа».

З 2017 року Медичний факультет №4 готує студентів за освітньою програмою «Медицина».

До складу факультету входить 9 кафедр, на яких працює 5 академіків, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 4 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Науковим діячам факультету присвоєно 12 премій НАМНУ, І.М. Блохіної, Ярослава Мудрого.

На кафедрах факультету в різні часи викладали відомі вчені: Медвідь Л.І., Габович Р.Д., Марзєєв О.М., Амосов М.М., Грандо О.Л., Бараннік Г.Т., Гончарук Є.Т., Моргунов І.М., Шагбазян Г.Х., Трахтенберг І.М., Шевченко А.М., Гоц Ю.Д., Ревуцький Є.Л., Танасієнко І.Д., Артамонов В.С., Мощич П.С., Никула Т.Д., Парпалей І.О. та багато інших.

Сьогодні на кафедрах медичного факультету №4 діляться своєю майстерністю відомі вчені: академік НАН та НАМН України В.П. Широбоков, академік НАМН України О.П. Яворовський, член-кореспондент НАМН України В.Г. Бардов, член-кореспондент НАПН України В.І. Березінь, проф. С.Т. Омельчук, проф. О.П. Гнатко, проф. Войцеховський В.Г., проф. Салата О.В., проф. Пельо І.М., проф. А.І. Курченко, проф. І.П. Колеснікова, проф. Т.С. Грузєва, д.мед.н. В.Є. Кондратюк., проф. Палієнко І.А., проф. Моісеєнко В.О., Сова С.Г., Паустовський Ю.О..