Медичний факультет №4

Співробітники деканату

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

АЛЕКСІЙЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології № 4

Проспект Берестейський, 34, санітарно-гігієнічний корпус
тел. (044)-454-49-47

f.medical4@nmu.ua

 

Заступники декана

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА з роботи зі студентами 1-2 курсів

Хміль Ірина Юріївна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри судової медицини та медичного права

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА з роботи зі студентами 3-4 курсів

Садовнича Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА з роботи зі студентами 5-6 курсів

Сергієнко Тамара Володимирівна

доктор філософії, доцент кафедри мовної підготовки

КУРАТОР ECTS студентів 1-4 курсів спеціальності «222 Медицина»

Нагорний Олександр Володимирович

старший викладач кафедри патофізіології

КУРАТОР ECTS студентів 5-6 курсів спеціальності «222 Медицина» та студентів 1-2 курсів спеціальностей «229 Громадське здоров’я», «073 Менеджмент»

Десятнюк Лілія Борисівна

викладач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

В.о. Голови студентської ради

ШЕВЧУК Світлана

+38(097)-776-55-38

Голова профбюро

Іщун Анастасія

+38 (066)6427493

 

Структура факультету

Кафедри і дисципліни, які викладаються на факультеті, завідувач та адреса кафедри

Кафедри і дисципліни   Завідувач кафедри
Акушерства і гiнекологiї № 2
– Акушерство
– Гінекологія

Гнатко Олена Петрівна 
д.мед.н., професор
Гігієни та екології №1
– Гігієна та екологія
– Радіаційна гігієна
– Медицина надзвичайних ситуацій
– Екстремальна медицина
Бардов Василь Гаврилович
член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України
Гігієни та екології №2
– Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
– Охорона праці в галузі
– Професійні хвороби
– Гігієна та екологія
– Гігієна праці (модуль 3)
Яворовський Олександр Петрович 
академік НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
Гігієни та екології №4
– Медицина надзвичайних ситуацій
– Гігієна харчування
– Гігієна та екологія
Велика Наталія Володимирівна 
к.мед.н., доцент
Епідеміології
– Епідеміологія
– Основи біоетики та біобезпеки
– Епідеміологія, у т. ч. епідеміологія надзвичайних ситуацій
Колесникова Ірина Павлівна 
д.мед.н., професор
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
– Клінічна імунологія та алергологія
– Медична генетика
Курченко Андрій Ігорович
д.мед.н., професор
Мікробіології, вірусології та імунології
– Мікробіологія, вірусологія та імунологія
– Мікробіологія з основами імунології
Широбоков Володимир Павлович
академік НАН та НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки i техніки України
Пропедевтики внутрішньої медицини №2
– Пропедевтика внутрішньої медицини
– Догляд за хворими (практика)
– Перша долiкарська допомога
– Лабораторна діагностика
– Сестринська практика
– Ознайомча медична практика (навчальна)
Кондратюк Віталій Євгенович
д.мед.н., професор
Соціальної медицини та громадського здоров’я
– Соціальна медицина та організація охорони здоров’я– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я (у т.ч.  біостатистика) – Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я– Соціальна медицина, організація охорони здоров’я та біостатистика
Грузєва Тетяна Степанівна
д.мед.н., професор

На факультеті працюють:

проф. Широбоков В. П. – академік НАН та академік НАМНУ

проф. Яворовський О. П. – академік НАМНУ

проф. Бардов В. Г. – член.кор. НАМНУ

 

Заслужені діячі науки і техніки України

академік. НАМНУ, проф. Яворовський О. П.

акад. НАН та член-кор. НАМНУ, проф. Широбоков В. П.

член-кор. НАМНУ, проф. Бардов В. Г.

член-кор. НАМНУ, проф. Омельчук С. Т.

проф. Пельо І. М.

 

 

Лауреати премій

Державної премії України в галузі науки і техніки:

академік НАМНУ, проф. Яворовський О. П.

член-кор. НАМН ,проф. Бардов В. Г.

член-кор. НАМНУ, проф. Омельчук С. Т.

проф. Гаркавий С. І.

 

Премії НАМНУ:

проф. Бардов В. Г.

доцент Велика Н. В.

проф. Омельчук С. Т.

проф. Яворовський О. П.

 

Премії ім. І.М. Блохіної:

академік Широбоков В.П.

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Днем народження (створення) факультету вважається 14 травня 1930 року, коли в газеті Київського медичного інституту «Червоний медик» було надруковано повідомлення про набір студентів на перший курс «санітарно-гігієнічного факультету». Розвиток медичної науки та реорганізації системи підготовки вітчизняних лікарів обумовлювали зміни назв нашого факультету. У 1990 році факультет було перейменовано на «медико-профілактичний», а з 1994 р. – «медичний факультет № 4».

 

Першим деканом факультету у 1930 році було призначено доцента Познанського Семена Семеновича. За 85-річну історію існування факультету змінювалися й декани. З нинішнього професорсько-викладацького складу факультет очолювали в різні роки професори В. Г. Бардов, О. П. Яворовський, С. Т. Омельчук, І. М. Пельо. З 2020 року факультет очолює кандидат медичних наук, доцент Алексійчук Василь Дмитрович.

 

Сьогодні на медичному факультеті № 4 здійснюється підготовка лікарів за освітніми програмами «Медицина», «Медицина (молодші спеціалісти)».

 

З 2017 року Медичний факультет № 4 готує студентів за освітньою програмою «Медицина».

 

До складу факультету входить 9 кафедр, на яких працює 5 академіків, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 4 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Науковим діячам факультету присвоєно 12 премій НАМНУ, І.М. Блохіної, Ярослава Мудрого.

 

На кафедрах факультету в різні часи викладали відомі вчені: Медвідь Л. І., Габович Р. Д., Марзєєв О. М., Амосов М. М., Грандо О. Л., Бараннік Г. Т., Гончарук Є. Т., Моргунов І. М., Шагбазян Г. Х., Трахтенберг І. М., Шевченко А. М., Гоц Ю. Д., Ревуцький Є. Л., Танасієнко І. Д., Артамонов В. С., Мощич П. С., Никула Т. Д., Парпалей І. О. та багато інших.

 

Сьогодні на кафедрах медичного факультету № 4 діляться своєю майстерністю відомі вчені: академік НАН та НАМН України В. П. Широбоков, академік НАМН України О. П. Яворовський, член-кореспондент НАМН України В. Г. Бардов, член-кореспондент НАМН України С. Т. Омельчук, проф. О. П. Гнатко, проф. В. Г. Войцеховський, проф. О. В. Салата, проф. І. М. Пельо, проф. А. І. Курченко, проф. І. П. Колеснікова, проф. Т. С. Грузєва, проф. В. Є. Кондратюк., проф. І. А. Палієнко, проф. В. О. Моісеєнко, проф. С. Г. Сова, проф. Ю. О. Паустовський.