НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОЛОГІЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ

Керівник: к.мед.наук, лікар-імунолог вищої категорії Мальцев Дмитро Валерійович

Науковий консультант – д.б.н., професор Бичкова Ніна Григорівна

Основні напрями наукових досліджень:

Удосконалення діагностики імунодефіцитних захворювань і розробка сучасних методів лікування

 

Дослідження стану імунної системи у хворих на виразкові ураження травного каналу та розробка принципів його імунокорекції (гастроімунологія); хроноімунологія (сезонні коливання імунологічної реактивності у здорових осіб та при різних захворюваннях); вивчення імунотропних властивостей біологічно активних речовин, лікарських засобів.

 

Основні методики дослідження:

  • Імуноферментний аналіз
  • Проточна цитофлуориметрія
  • Полімеразно-ланцюгова реакція

 

ndi_15

Мануальні мікроскопічні методики

  • Визначення фенотипу лімфоцитів периферичної крові за допомогою моноклональних антитіл,
  • Підрахунок
  • Визначення субкласів IgG – IgG 1, IgG 2, IgG 3, IgG 4 (оцінка функціональної активності В-лімфоцитів); підрахунок кількості субпопуляцій активованих CD 25+, CD 95+, HLA – DR + та CD 54+ лімфоцитів
  • Постановка реакції бластної трансформації лімфоцитів для оцінки проліферативної активності Т-лімфоцитів;
  • Визначення фагоцитарного індексу та підрахунок фагоцитарного числа; імунорегуляторного індексу;
  • Визначення індивідуальної чутливості лімфоцитів до імунокоректорів;

 

Лабораторія імунології та молекулярної біології була оснащена комплексом для імуноферментного аналізу (аналізатор RT-2100C) та проточним  цитофлуориметром COULTER EPICS XL. Три співробітника пройшли курси для роботи з проточним цитофлуориметром і типування лімфоцитів та отримали відповідні сертифікати.

 

Сортування клітин методом проточної цитометрії – ідентифікація груп лімфоцитів, визначення типу імунодефіциту

ndi_16 ndi_17

 

Сектор Молекулярно-генетичних досліджень

 

У грудні 2015 року почалась робота у відділі молекулярної біології. В НДІ ЕКМ був придбаний та інстальований повний комплект обладнання на основі ПЛР- ампліфікатора в режимі реального часу Applied Biosystems 7500 RealTime PCR System (США). Випробувана методика дослідження однонуклеотидних поліморфізмів, що дозволяє визначати спадкову схильність до різних мультифакторних захворювань, а також прогнозувати індивідуальну чутливість до фармакологічних препаратів. Співробітники НДІ ЕКМ пройшли навчання на курсі спеціалізації з «Лабораторної генетики» в НМАПО ім. Щупіка.

Комісією Головного управління Держсанепідслужби у м.Києві був виданий дозвіл на дослідження збудників 3-4 групи патогенності методом ПЛР та проведення молекулярно-генетичних досліджень. Комісія підкреслила, що за всіма критеріями (організація потоку, обладнання, санітарні норми тощо), молекулярно-генетична лабораторія НДІ ЕКМ є зразковою.

 

 ndi_18

ndi_19