Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

 

Дорофєєва Олена Євгенівна – завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, лікар вищої категорії. Гарант освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія».

Дорофєєва О.Є. є співавтором національного підручника «Фізична реабілітація, спортивна медицина» – для студентів ВМНЗ,  підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами», має 2 навчально-методичних посібника, є співавтором понад 15 робочих навчальних програм дисциплін кафедри.

Має 171 наукову працю. 108 статей у провідних фахових виданнях України та науково-метричних виданнях, 7 статей опубліковано в наукових базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus – 1, в Google Scholar – 3.

Є відповідальною за підготовку інтернів по кафедрі зі спеціальності “Спортивна медицина”. За даний час під її керівництвом закінчили інтернатуру 5  лікарів-інтернів, які успішно склали іспит “Крок – 3” (понад 90% правільних відповедей).

Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: “Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору.

Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732213 від 07.05.2019р.).

 

 

 

 

Коршак Василь Михайлович – к.мед.н., доцент. Має 4 патенти на винахід та більше 70 наукових робіт, надрукованих в журналах ДАК МОН України, є співавтором навчального посібника для студентів медичного факультету „Спортивна медицина і фізична реабілітація” , навчального посібника для студентів стоматологічного факультету «Фізична реабілітація в стоматології», навчального посібника для англомовного навчання студентів медичного факультету «Sport Medicine and Physical Rehabilitation», та «Спортивна медицина і фізична реабілітація в структурно-логічних схемах», є відповідальним за науково – дослідну роботу кафедри.

 

 

 

 

Яримбаш Ксенія Сергіївна – к.пед.н., доцент, доктор філософії. Є співавтором підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами» та 4 навчально-методичних посібників для студентів 1-4-го курсів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія», «Лікарська справа».

Має понад 80 друкованих праць, з них 7 статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus – 1, в Google Scholar – 3.

Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: “Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732215 від 07.05.2019р.).

Є учбовим доцентом кафедри та відповідає за навчально-методичну роботу.

 

 

 

 

Овдій Марія Олександрівна – к.мед.н., доцент кафедри.

В 2015 р. Захистила дисертацію на тему “Застосування програми дозованої ходьби та дихальних вправ для корекції надмірної ваги у осіб молодого віку”.

Має понад 50 наукових публікацій, очолює науковий студентський гурток.

 

 

 

 

Волинець Людмила Миколаївна – к.мед.н., асистент.

Кандидатську дисертацію захистила у 1989 році.

З 1994 року працювала лікарем ЛФК в Басейновій лікарні м. Києва та Госпіталі МВС України, пройшла спеціалізацію на кафедрі фізичного виховання і здоров’я, ЛК та лікувальної фізкультури НМУ  ім. О.О. Богомольця і з 1995 р. працює на посаді асистента цієї кафедри.

Має більше 50 наукових статей, є співавтором 3 винаходів, та автором 1 винаходу.

 

 

 

 

Падалко  Юлія Богданівна,  асистент.

На базі кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини  НМУ імені О.О Богомольця проходила навчання на очному циклі інтернатури (2007-2009 р.р.).

На цій же кафедрі  працювала старшим лаборантом за сумісництвом   з 01.09.2008  по 01.09.2011 р.р.

З 2009 р по 2020 працювала  в ДУ Український медичний  центр спортивної медицини МОЗ  України, м. Київ.  З 2020 р по  теперішній час працює на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини  НМУ імені О.О Богомольця.

Має 10 наукових та навчально-методичних друкованих праць у вітчизняних виданнях.

Має 2 кваліфікаційні категорії – зі спеціальності «спортивна медицина» (2 категорія) та зі спеціальності «Фізична реабілітаційна медицина».

 

 

 

 

Ливацька Анастасія Олександрівна, асистент.

На базі кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини  НМУ імені О.О Богомольця проходила навчання на очному циклі інтернатури (2016 -2018 р.р.).

У 2019 р. закінчила магістратуру в ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” за спеціальністю 017 „Фізична культура і спорт. Спорт” ( Заочна форма навчання) та здобула кваліфікацію „Магістр фізичної культури і спорту, тренер з обранного виду спорту, викладач в закладі вищої освіти”. Диплом з відзнакою.

З 2020 р по  теперішній час працює на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини  НМУ імені О.О Богомольця. Має 11 наукових праць у вітчизняних виданнях в сфері медицини та реабілітації.

Має 2 професійні кваліфікації  зі спеціальностей «Спортивна медицина» та «Викладач в закладі вищої освіти».

 

 

 

 

Ніканоров Олексій Костянтинович,  доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор.

Кандидатську дисертацію з фізичного виховання і спорту захистив у 2006 році.

Докторську  дисертацію з фізичного виховання і спорту захистив у 2016 року.

Науково-педагогічний стаж складає 14  років.

Має 50 публікації, з них 49 наукового та 1 навчально-методичного характеру, у тому числі 42 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях., у тому числі 3 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus (1 стаття) та Web of Science (2 статті).

Моє сертифікат міжнародного зразку Cambridge ESOL (англійська, рівень В2). Гарант освітньо-професійної програми «Ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я, підготовка акредитаційної справи  НУФВСУ.

 

 

 

Бровченко Маріанна  Станіславівна, к.мед.н., ассистент.

Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році  на тему: «Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в період реабілітації».

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «неврологія».

В 2020 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина».

Має 24 наукових праць, 2 авторських свідоцтв.

 

 

 

 

Глиняна Оксана Олександрівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 24.00.03 Фізична реабілітація захистила у 2013 році. Науково-педагогічний стаж складає 13 років. Є співавтором 4 навчальних посібників: «Основи кінезіотейпування», «Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів», «Основи функціональної діагностики у фізичній терапії, ерготерапії», «Фізична терапія при хірургічних захворюваннях» та 2 навчально-методичних рекомендацій до практичних занять «Масаж реабілітаційний», «Масаж загальний та самомасаж». Має 54 публікації, 32 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі 2 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus.  Індекс цитування в наукометричних базах Scopus – 1, в Google Scholar – 3.

 

 

 

 

Гончарик Юрій Олеговіч, 1980 р.н., у  2001 закінчив  Донецький державний інститут здоров’я фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС), факультет “Фізична реабілітація”.

З 2001 по 2010 рр. працював в  Донецькій загальноосвітній школі №20,  вчитель фізичної культури.

З 2002 –  2014 рр.  працював в  Компанії ТОВ «СОК Легіон» ,  тренер  з плавання та фахівець  з  фізичної реабілітації.

З 2016 р по теперішній час працює в спортивному клубі “EveryDay Fitness  м. Київ,  тренер  з плавання та фахівець  з  фізичної реабілітації при різних захворюваннях.

З 2021 працює як асистент  кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ ім О.О. Богомольця

 

 

 

 

Мартинова Наталья Сергіївна  1984 р.н.,   в 2022 р. закінчила  Харківський національний медичний університет,  магістр, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».

З 2007 – 2013 р.р. працювала в  КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР м. Харків відділення фізіотерапії.

З 2013 – 2021 р.р. – КНП «Міська поліклініка № 10» ХМР м. Харків відділення відновлювального лікування.

З 2013 – 2022 р.р. – оздоровчий центр «Spanna», м. Харків, фізичний терапевт (закінчила роботу у зв’язку з початком війни).

З 01.06.2022  р. по теперішній час працює у медичному центрі «Гармонія здоров’я» м. Київ. Фізичний терапевт.

З 2022 р. працює асистентом кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ О.О. Богомольця

В 2007 р., 2013 р., 2018 р. пройшла курси підвищення кваліфікації з фізіотерапії, ХМАПО, м.Харків.

В 2013р.  2016 р., 2017 р.  пройша курси «Прикладна Кінезіологія» за стандартами міжнародного коледжу ICAK, обласний лікарсько – фізкультурний диспансер, м.Харків.

2018 р. пройша курси «Мультитейпінг, кінезіотейпування» школа «Реабілітолог» м. Київ.

2020 р.  пройшла  онлайн курс за напрямком «Дієтологія та нутріціологія» American college of Lifestyle Medicine.

Під час навчання в ХНМУ активно займалась  науковою діяльністю у сфері фізичної терапії.  Має 4 наукових праці.

 

 

 

 

Сьоміч Юлія Володимирівна 1986 р.н.,   в 2006 році закінчила  Ніжинське медичне училище, спеціальність – лікувальна справа, кваліфікація – фельдшер;

В 2016 році закінчила  Національний технічний університет України «КПІ», отримала диплом з відзнакою про вищу освіту за спеціальністю «фахівець з фізичної реабілітації», ступінь вищої освіти – спеціаліст;

З 2006 – по 2017 року – медична сестра у клініці ушкоджень відділення травматології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»;

З 2016 – по 2017 року – реабілітолог в оздоровчо-реабілітаційному центрі «Сосни»;

З 2017 по теперішній час – старший фізичний терапевт відділення реабілітації хворих з наслідками неврологічних захворювань та травм на базі ортопед-травматологічного центру Київської обласної клінічної лікарні.

З 2022 р. працює асистентом кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ О.О. Богомольця

 

В 2018 р., 2019 р., 2021 р.  пройшла стажування MEDEVAC Physiotherapy and Administration Course in Prague, Czech Republic.

В 2021 пройшла Спецкурс на тему: «Кінезіотейпування».

В 2022  пройшла навчальний курс від Samaritan`s Purse для медпрацівників щодо догляду за пацієнтами з травмами

 

Курси і тренінги:

 1. Київська обласна лікарня. Rehabilitation units training «Training, economic empowerment, assistive technology, and medical / physical (re)habilitation services team) in Ukraine». Kyiv. April 2017.
 2. School «Rehabilitolog». Курс на тему: «Прикладна кінезіологія-1. Основи мануального м’язового тестування». 20-22.04.2018.
 3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія і практика в реабілітації м’язово-скелетної патології». Київ, 24-25.05.2018.
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги. Тернопіль, 09-10.10.2018.
 5. International conference «The First Podillya Rehabilitation Medicine Symposium». Vinnytsia. 18-19.10.2018.
 6. Курси на тему: «Медична документація у фізичній терапії на основі МКФ». Львів. 15-16.12.2018.
 7. School «Rehabilitolog». Курс «Тригерні точки і міофасціальний больовий синдром». Київ. 17-18.08.2019.
 8. School «Rehabilitolog». Курс «М’які техніки мануальної терапії. М’язово-фасціальний реліз». Київ. 14-15.09.2019.
 9. Науково-практичний семінар «Школа реабілітації – 2019». Київ. 01.10.2019.
 10. Тренінг на тему: «Клінічний аналіз поперекового відділу». Одеса.
  07-08.12.2019.
 11. Тренінг на тему: «Суглобові мобілізації: діагностика та клінічна оцінка». Харків. 01-02.02.2020.
 12. Спецкурс на тему: «Кінезіотейпування». Київ. 13.06.2021.
 13. Тренінг на тему: «Основи мануальних технік. Клінічне обґрунтування мануального терапевта». Харків. 17-18.07.2021.
 14. Взяла участь у дводенному практичному курсі з реконструктивно-пластичної хірургії в якості ментора. Київ. 11-12.12.2021.
 15. Навчально-практичний семінар на тему: «Міофасціальний больовий синдром – метод сухої голки». Чернівці. 02-03.07.2022.
 16. Навчальний курс від Samaritan`s Purse для медпрацівників щодо догляду за пацієнтами з травмами в Україні. Київ. 15.09.2022.

 

 

 

 

Гаврилів Ірина Романівна

Працює на кафедрі ФРСМ з 2020року за сумісництвом

 

Лікар-невролог Інсультного центру

Кандидат медичних наук

 

Невролог в Інсультному центрі Універсальної клініки “Оберіг» – від початку його створення.

Володіє сучасними методами лікування в неврології, включаючи лікування спастичності, фокальної дистонії, мігрені за допомогою ін’єкцій ботулінічного токсину типу А, транскраніальною магнітною стимуляцією.

Професійні інтереси

 • лікування та реабілітація пацієнтів з інсультом,
 • діагностика та лікування судинних захворювань,
 • проблеми спастичності,
 • фокальні дистонії,
 • мігрень,
 • когнітивні і вестибулярні порушення.

 

 

 

 

Гуляєва Марина Віталіївна

Працює на кафедрі ФРСМ з 2020року за сумісництвом

 

Керівниця науково-організаційного відділу Інсультного центру

Заслужений лікар України

Має спеціалізацію «Організація та управління охороною здоров’я», «Лікар фізичної та реабілітаційної медицини»

У складі мультидисциплінарної команди клініки “Оберіг” проходила стажування в Канаді в Інсультній службі Foothills Medical Centre.

Проходила стажування в  Німеччині в Інсультному центрі клініки Minden Medical Clinic, Kearney County Health Services.

Має фаховий досвід в області організації медичної допомоги пацієнтам із інсультом, займається організацією  та стандартизацією роботи  нового підрозділу «Інсультний центр» клініки «Оберіг», впровадженням у клінічну практику процесів та стандартних операційних процедур для оптимізації інсультної допомоги пацієнтам клініки,

Керівник з підвищення кваліфікації мультидисциплінарної команди  Інсультного центру – лікарів, медичних сестер, реабілітаційної команди, логопедичної команди.

Здійснює моніторинг та контроль індикаторів якості надання допомоги при інсульті в клініці.

З 2005 року – на посаді  виконавчоЇ директорки  ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом».

Бере активну участь у роботі міжнародних організацій (Всесвітня організація інсульту, Європейська організація інсульту), медичних наукових конгресах, тренінгах в Україні та закордоном.

 

 

 

 

Фломін Юрій Володимирович

Працює на кафедрі ФРСМ з 2020року за сумісництвом

 

Лікар-невролог Інсультного центру

Завідувач Інсультного центру

Кандидат медичних наук, доцент

Заслужений лікар України

 

З 2003 року почав проводити тромболітичну терапію при гострому ішемічному інсульті та брати участь у науковій роботі.

хвороби”.

Проходив стажування у команді гострого інсульту відділення клінічних нейронаук університету Західного Онтаріо (м. Лондон, Канада).

Проходив стажування в інсультному блоці лікарні ім. Джона Редкліфа Оксфордського університету (Оксфорд, Англія).

Є делегатом від України у проекті з пришвидшення та поліпшення лікування інсульту, який реалізує Європейська асоціація інсульту.

Член Правління ГО “Українська асоціація боротьби з інсультом”.

Експертом МОЗ України за напрямком інсультної допомоги.

 

 

 

Соловйова Валерія Степанівна

Співробітник кафедри з 2022 р.

 

З 2011 – 2020 – завідувач відділення відновного лікування Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни

З 2020 – 2021 – лікар-фізіотерапевт дитячого спеціалізованого санаторію «Ялинка»

З 2021 – 2022 – лікар фізичної та реабілітаційної медицини дитячого спеціалізованого санаторію «Ялинка»

З 2022 – лікар фізичної та реабілітаційної медицини КНП КМКЛ No 6.

З 2022 – теперішній час – лікар фізичної та реабілітаційної медицини Національного інституту раку

2019 – вища кваліфікаційна категорія по спеціальності «Терапія»
2019 – вища кваліфікаційна категорія по спеціальності «Фізіотерапія»

2019 – спеціалізація з фізичної та реабілітаційної медицини в НМАПО ім. П.Л. Шупика
2019 – ТУ «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я: теоретичні аспекти та практичне застосування»

2020 – ТУ «Фізична і реабілітаційна медицина в клінічній практиці».

 

 

 

Ярош Ярослав Олександрович

Співробітник кафедри з 2022р.

 

В 2007 р.  закінчив  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця по спеціальності «Лікувальна справа».

З 2008 по 2009 р.р. інтернатура з урахуванням клініки амбулаторної допомоги Національного військового медичного центру «ГВКГ» (НВМКЦ «ГВКГ»);

З 2009р по 2016 р. доктор невролог при відділенні неврології клініки нейрохірургії та неврології НВМКЦ «ГВКГ»;

З  2016 року до цього часу завідувач неврологічного відділення ЦМ МВС України.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «неврологія»

З 2010 року по 2022 рік викладач (за сумісництвом) кафедри організації медичного забезпечення військових сил (ОМОВС) при Українській військово-медичній академії

Має 23 наукові праці.

 

 

 

Потильчак Дарина Сергіївна

Працює на кафедрі ФРСМ з 2022 року за сумісництвом.

В  2019 році закінчила  Національний університет фізичного виховання та спорту України, бакалавр, спеціальність “Фізична реабілітація”;

В 2021 році закінчила Національний університет фізичного виховання та спорту України, магістр, спеціальність “Фізична терапія, ерготерапія”, спеціалізація “Ерготерапія”.

Брала участь в трьох міжнародних конференціях з ерготерапії.

Пройшла тренінг з «Дзеркальної ерготерапії».

Ерготерапевт Інсультного центру Універсальної клініки «Оберіг».

Найбільше цікавить відновлення незалежності осіб після інсульту, ЧМТ та ХСМТ; організація подальшого життя після перенесеної хвороби або травми.

 

 

 

Шестакова Лариса Вікторівна – лаборант кафедри