Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

 

Науковий керівник гуртка:

Овдій Марія Олександрівна, к.мед.н., доцент, 0503874590, rehability13@gmail.com

 

Староста гуртка: Яковенко Ольга, 0992410722, студентка 3-го курсу медико-психологічного факультету, група 1011 ФР o.y.yakovenko@gmail.com.

 

Посилання на telegram канал СНГ кафедри https://t.me/rehabsng

 

Історія гуртка: Студентський науковий гурток кафедри з’явився в 50-х роках минулого століття. Завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини  професор Г.І. Красносельський, спеціаліст у галузі спортивної медицини, гімнастики та фізичної реабілітації, доктор медичних наук, професор активно досліджував питання впливу лікувальної гімнастики на здоров’я,  вказував на велику роль фізичної культури у медичній реабілітації, популяризував методи китайської народної медицини. Одного разу Гліб Йосипович запропонував групі студентів дослідити зміну працездатності спортсменів в осінньо-зимовий період тренувань під дією опромінення їх штучними джерелами  світла (ртутно – кварцеві лампи  та лампи накалювання). Опромінення проводилося 2-3 рази на тиждень. Курс 20-30 процедур по ½ – ¾ біодози. Результати були позитивними, студенти були дуже зацікавлені роботою і саме це стало поштовхом до організації гуртка кафедри та подальшого його роботи.

 

Вихованці гуртка, які стали відомими за спеціальністю: в різні роки гуртківцями кафедри були Муравов Ігор Вікторович у майбутньому доктор медичних наук, професор, директор НДІ медичних проблем фізичної культури, Мухін Володимир Михайлович – у майбутньому к.мед.н., доцент кафедри лікувальної фізкультури та лікарського контролю Львівського медичного інституту, Полеся Галина Василівна – у майбутньому д.мед.н., професор, зав. кафедри лікувальної фізкультури Київського інституту фізичної культури і спорту, Волгіна Людмила Миколаївна – к.мед.н., доцент кафедри спортивної медицини і саналогії КМАПО ім. Шупіка, Волков Володимир В’ячеславович – к.мед.н., доцент, Морозов Микита Володимирович, к.мед.н., доцент кафедри спортивної медицини і саналогії  КМАПО ім. П.Л. Шупіка.

 

На даний час гурток кафедри активно функціонує, основними напрямками роботи гуртка є фізична реабілітація та фізична терапія. На засіданнях гуртка проводиться розбір цікавих та актуальних тем, студенти доповідають про сучасні напрямки реабілітації та фізіотерапії, обговорюють сучасні гайдлайни, міжнародні протоколи та рекомендації стосовно реабілітаційних втручань,  діляться власним досвідом. Члени гуртка  приймають участь у науково дослідницькій роботі кафедри, допомагають в зборі та обробці наукового матеріалу, стають співавторами друкованих наукових матеріалів, статей та тез, приймають активну участь в міжнародних  та студентських конференціях де здобувають призові місця. Декілька разів на навчальний рік відбувається співпраця з іншими гуртками,  сумісні засідання студентського гуртку з розбором близькоспоріднених тем, де студенти можуть обмінюватись  досвідом та дискутувати.

 

 

Тематичний план СНГ кафедри ФРСМ 2022-2023 н.р.