ЗАВЕРШИВСЯ ОСТАННІЙ У 2017 РОЦІ ТРЕНІНГ УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА МАМОЛОГІЯ»

02.01.2018

В передостанній тиждень минулого року на кафедрі онкології завершилися останні в 2017 році курси тематичного удосконалення «Клінічна мамологія». Курсантами цього разу були представники різних лікарських спеціальностей: лікарі променевої діагностики (представники Обухівської та Бородянської ЦРЛ Київської обл.), онкологи (КДЦ Святошинського району м. Києва, КЛ «Феофанія» ДУС, Олександрійський онкологічний диспансер, м. Олександрія Кировоградської обл.). Серед курсантів було два керівники підрозділів лікувальних закладів, один з яких проходив навчання на ТУ з клінічної мамології в НМУ вдруге.

Заняття почалися на базі Київського міського клінічного онкологічного центру. Курсанти ознайомилися із структурою та організацією роботи у клініці, взяли участь у консультативному прийомі. Курсант О.В. Носов, лікар-хірург, у якості першого асистента брав участь у оперативних втручаннях, які виконував керівник циклу, доцент кафедри онкології О.С. Зотов. Робота в операційній дозволила курсантам ознайомитися з методикою виконання органозберігаючих та онкопластичних втручань з приводу раку молочної залози. Частина занять була проведена в експрес-гістологічній лабораторії, що розташована в операційній онкоцентру і виконує дуже важливий етап лікування – інтраопераційну гістологічну верифікацію діагнозу і визначення чистоти країв резекції, що є невід’ємною умовою хірургії раку молочної залози.

Лекції та практичні заняття на базі Спеціалізованого мамологічного центру були традиційно присвячені питанням діагностики захворювань молочної залози. У них обговорювалося широке коло питань скринінгу, можливостей сучасної рентгенологічної та ультразвукової діагностики. Велику зацікавленість і жваву дискусію викликали питання стандартизації умов проведення мамографії, сучасні вимоги до формулювання висновку лікарем по результатам дослідження. Окремо обговорювались новітні методики інструментальних досліджень, наприклад ультразвукова еластографія. На клінічних випадках з досвіду Мамологічного центру і їх інтерпретації, фахівцями центру були продемонстровані курсантам стандарти складання протоколів діагностичного висновку. Значною популярністю користувався практичний тренінг з пункційної та трепан-біопсії новоутворень молочних залоз під ультразвуковою навігацією.

У продовження традиції запроваджувати кожного циклу нові освітні заходи, цього разу було організовано заняття курсантів ТУ в Кібер Клініці Спіженко. Знайомство з клінікою почалось з центру променевої терапії. Докладно з роботою унікального для нашої країни устаткування – кібер-ножа – курсантів познайомила завідуюча департаментом радіохірургії доцент Т.І. Чеботарьова. Курсанти ознайомились також з особливостями проведення терапії і організації лікувального процесу на лінійному прискорювачі. Особливо корисним було спілкування з медичними фізиками – представниками нової для України спеціальності, які відіграють значну роль у плануванні та проведенні променевої терапії.

Курсанти відвідали діагностичні підрозділи (КТ, МРТ), відділення хіміотерапії. Зацікавленість викликало відкрите у 2017 р. хірургічне відділення клініки, співробітники якого ознайомили з організацією роботи у відділенні, провели екскурсію до операційних, обладнаних за найсучаснішими стандартами. Наприкінці курсанти мали змогу поставити питання та поспілкуватися з медичним директором клініки та завідуючим хірургічним відділенням. На завершення циклу курсанти висловили задоволення від отриманого досвіду, подякували кафедрі за насичену програму та рівень викладання.

Кафедра онкології