СТАРТУВАЛА ВСТУПНА КАМПАНІЯ-2014

11.07.2014
11 липня 2014 року, розпочалася вступна кампанія-2014.
Абітурієнти, які вступають до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця мають можливість подавати документи для участі в конкурсному відборі в паперовій або в електронній формі.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.
На Інтернет-сайті дистанційного (в електронній формі) подання заяв відкрито реєстрацію заяв від вступників за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.
Заяви, подані до вищих навчальних закладів дистанційно, є рівноцінними паперовим заявам (поданим під час особистого відвідування вищого навчального закладу).
Вступники можуть подавати заяви та документи до 12.00  1 серпня 2014 року в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
 
Обов’язковий перелік документів для вступу на перший курс:
–      Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
–      Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір – оригінали або копії;
–      Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
–      Медичну довідку за формою № 086-о або її копію;
–      Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
–      Три конверти з поштовими марками (в межах України).
При поданні документів вступники обов’язково мають мати паспорт і військовий квиток (приписне свідоцтво) (для чоловіків), а при поданні копій документів необхідно мати їх оригінали.
 
Прийом документів до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проводиться з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00, у суботу з 9.00 до 13.00 (24 липня 2014 року з 9.00 до 18.00; вихідний день – неділя) за адресою:
проспект Перемоги, 34, м. Київ,01001 , тел. (044) 454-49-49, 454-49-83
e-mail: nmu@nmu.edu.ua

Приймальна комісія Національного медичного університету імені О.О. Богомольця інформує, що правом першочергового поселення у гуртожитки Університету користуються виключно пільгові категорії абітурієнтів, перелік яких визначено законодавством України.
Усім іншим категоріям студентів першого курсу, у разі відсутності вільних ліжко-місць, будуть запропоновані зовнішні місця.
Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, зокрема системою «Конкурс» http://www.vstup.info.