СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

30.12.2015

Спільне засідання Конференції трудового колективу та  Вченої ради університету відбулося 29 грудня 2015 р. за кворуму, який необхідний для відкриття роботи:  із 271 особи складу делегатів Конференції трудового колективу Університету було зареєстровано 242 делегата, із 92 членів Вченої ради зареєструвалися 70. 

На початку засідання ректору КАТЕРИНІ АМОСОВІЙ було вручено міжнародний сертифікат якості «Визнання досконалості», який після перевірки експертів отримав Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Сертифікат вручив президент Української асоціації якості ПЕТРО КАЛИТА. 

Міністерство освіти і науки України затвердило рішення Вченої ради університету про присвоєння вчених звань співробітникам Університету й атестати про присвоєння вченого звання «професора» отримали професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НАТАЛІЯ БІДЕНКО, професор кафедри оториноларингології ЮЛІЯ ДЄЄВА, професор кафедри психіатрії та наркології НАТАЛІЯ ДЗЕРУЖИНСЬКА, професор кафедри гігієни праці і професійних хвороб ВОЛОДИМИР ТКАЧИШИН. 

Відповідно до порядку денного Конференції трудового колективу під головуванням голови профкому співробітників МАРІЇ ЛУК’ЯНЕЦЬ були розглянуті наступні питання:  
1)    звіт про виконання колективного договору за 2015 рік (доповідач – ректор НМУ, проф. КАТЕРИНА АМОСОВА);
2)    підведення підсумків виконання колективного договору за 2015 рік (доповідач – голова профкому НМУ МАРІЯ ЛУК’ЯНЕЦЬ)

У обговоренні доповідей К.Амосової та М.Лук’янець  взяти участь проректор з науково-педагогічної роботи, доцент ОЛЕНА СТЕЧЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, доцент ОЛЕКСАНДР ЗАКОРДОНЕЦЬ, проректор з наукової роботи, професор ТЕТЯНА ЧЕРЕНЬКО, академік НАМН України,  професор, завідувач кафедри хірургії №3 ПЕТРО ФОМІН, декан медичного факультету №1, доцент ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК, член.-кор. НАМН України,  професор, завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб ОЛЕКСАНДР ЯВОРОВСЬКИЙ, голова профкому студентів ВЛАСІЙ ПИЛИПКО, голова студентського парламенту КОСТЯНТИН КОВАЛІШИН.
Після відкритого голосування делегатами КТК одностайно затверджено звіт про виконання колективного договору між адміністрацією університету та трудовим колективом за 2015 рік. 

Було винесено на голосування рішення про оцінку роботи Роботодавця та профспілкових комітетів співробітників і студентів університету по виконанню колективного договору за 2015 рік: роботу було оцінено як задовільну та було прийнято загальний проект рішення Конференції з цього питання, який включає також питання контролю за виконанням колективного договору.

Про окремі питання діяльності НМУ імені О.О. Богомольця доповідали перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор ЯРОСЛАВ ЦЕХМІСТЕР та проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор ОЛЕКСАНДР НИКИТЮК.

Вченою радою під головуванням ректора Університету КАТЕРИНИ АМОСОВОЇ  було розглянуто 25 кадрових питань про обрання на посади деканів, завідувачів кафедр, директорів структурних підрозділів, професорів та 4 особові справи про присвоєння вчених звань.
Після розгляду особових справ та проведення таємного голосування  Вчена рада прийняла рішення  про обрання на посаду:
1.1. проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професора ОЛЕКСАНДРА НАУМЕНКА;
1.2. директора Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, доцента ЮРІЯ КУЧИНА;
1.3. декана медичного факультету № 3, доктора медичних наук, доцента ОКСАНИ ВИГОВСЬКОЇ; 
1.4. декана факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів, доктора медичних наук, професора ВАЛЕРІЯ ЧЕШУКА;
1.5. завідувача кафедри хірургії №2, доктора медичних наук, професора БОРИСА БЕЗРОДНОГО; 
1.6. завідувача кафедри хірургії №4, доктора медичних наук, професора Володимира МІШАЛОВА 
1.7. завідувача кафедри урології, доктора медичних наук, професора СЕРГІЯ ПАСЄЧНІКОВА; 
1.8. завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології, доктора медичних наук, професора ВАСИЛЯ ПЕТРЕНКА;
1.9. Обрання на посаду завідувача кафедри дерматології та венерології, доктора медичних наук, професора ВІКТОРА СТЕПАНЕНКА; 
1.10. завідувача кафедри психосоматичної медицини і психотерапії, доктора медичних наук, професора ОЛЕГА ЧАБАНА; 
1.11. завідувача кафедри анатомії людини, доктора медичних наук, професора ВІКТОРА ЧЕРКАСОВА; 
1.12. Обрання на посаду професора кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктора медичних наук, професора ГЕННАДІЯ БАБЕНКОВА; 
1.13. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії післядипломної освіти, доктора медичних наук, професора МИХАЙЛА БОРИСЕНКА; 
1.14. професора кафедри акушерства та гінекології №1, доктора медичних наук, професора ІРИНИ ВЕНЦКІВСЬКОЇ; 
1.15. професора кафедри дитячої хірургії, доктора медичних наук, професора ОЛЕКСАНДРА ДУБРОВІНА; 
1.16. професора кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти (0,5 ставки), доктора медичних наук, професора ІГОРЯ ЗАЙЦЕВА;
1.17. професора кафедри педіатрії №2, доктора медичних наук, професора АНАТОЛІЯ КУЗЬМЕНКО; 
1.18. професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, доктора медичних наук, професора ЯРОСЛАВИ КУЛЬБАШНОЇ; 
1.19. професора кафедри акушерства та гінекології №1, доктора медичних наук, професора ВОЛОДИМИРА ЛАКАТОША; 
1.20. професора кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктора медичних наук, професора ЮРІЯ ЛИСАЙЧУКА; 
1.21. професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, доктора медичних наук, професора ІГОРЯ ПАЛІЄНКА;
 1.22. професора кафедри хірургії №1, доктора медичних наук, професора Олександра ПОЙДИ; 
1.23. професора кафедри педіатрії №2, доктора медичних наук, професора МАРІЇ ПРОХОРОВОЇ; 
1.24. професора кафедри загальної і медичної психології та педагогіки (0,25 ставки), доктора медичних наук, професора ОЛЕКСАНДРА ТАБАЧНІКОВА;
1.25. професора кафедри медичної та біологічної фізики, доктора фізико-математичних наук, професора КИРИЛА ЧАЛОГО. 

Після розгляду особових справ та проведення таємного голосування  Вчена рада прийняла рішення  про присвоєння вченого звання:
1.26.  «професор» по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, д.мед.н., професору кафедри ОКСАНІ ВОЛОВАР;
1.27. «доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №2, к.мед.н., доценту  кафедри АНДРІЮ БЕЗРОДНОМУ;
1.28. «доцент» по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, к.мед.н., доценту кафедри МАКСИМУ ГОРДІЙЧУКУ; 
1.29. «доцент» по кафедрі організації та економіки фармації, к.мед.н., доценту кафедри НАТАЛІЇ ШОЛОЙКО. 

Серед поточних питань було розглянуто:
1.    Про надання рекомендації на видання та отримання грифу МОЗ навчальному посібнику «Лабораторний практикум з фармакогнозії. Частина 2» (колектив авторів кафедри фармакогнозії та ботаніки).
2.    Про затвердження навчальних планів і програм циклу тематичного удосконалення кафедри загальної хірургії №2 «Хірургія єдиного доступу», «Баріатрична хірургія», «Лапароскопічна герніопластика  вентральних гриж», «Лапароскопічні операції на стравоході та шлунку» (О.Ю.Іоффе)
3.    Про затвердження навчальних планів і програм циклу тематичного удосконалення кафедри онкології «Клінічна мамологія»  для лікарів закладів охорони здоров’я  (Р.І. Верещако)
4.    Про надання рекомендації на видання історичного нарису, підготовленого до 175 річчя НМУ «Нам – 55» (історія викладання дисципліни «професійні хвороби» в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця  (автори Парпалей І.О., Яворовський О.П., Ткачишин В.С.) та навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, магістрів «Атеросклероз у практиці лікаря профпатолога» (автори Парпалей І.О., Яворовський О.П., Карлова О.О., Луговський С.П.).
5.    Про надання рекомендації на видання підручника «Історія медицини» російською та англійською мовами та затвердження програми з історії медицини ( автор Ступак Ф.Я.)
6.    Про надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам:
Кафедра онкології (зав. каф. Верещако Р.І.)
ПІСКОРСЬКИЙ Олександр
ЯЦЕНКО Костянтин 
Кафедра ортопедичної стоматології (зав. каф. Куц П.В.)
ЖАЧКО Максим 
Кафедра оториноларингології (в.о.зав.каф. Васильєв В.М.)
ПОГРЕБНА Оксана 
7.    Про відрахування з аспірантури за сімейними обставинами аспіранта 2 року навчання заочної форми кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Головань Ганну.
8.    Затвердження тем, термінів виконання та наукових консультантів докторських дисертацій:
1)    ГАЛІЄНКО Людмилі (професор кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, к.мед.н.) «Медико-соціальне обґрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань». Науковий консультант – професор Т.С.Грузєва.
2)    ДУФИНЕЦЬ Василь (здобувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, к.мед.н) «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої системи офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності». Науковий консультант – професор Т.С. Грузєва. 
3)    КАЧАНА Костянтина (ст.викладач кафедри філософії та соціології, к.філ.н) «Еволюція релігійних концептів держави і влади в авраамістичних релігіях». Науковий консультант –  професор І.В. Васильєва. 
4)    ДЖУС Марти (докторант кафедри внутрішньої медицини №2, к.мед.н.) «Клініко-патогенетичне обґрунтування ведення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит від підліткового до дорослого віку». Науковий консультант – член-кор. НАМН України, професор К.М.Амосова. 
5)    ЗАКОРДОНЕЦЬ Людмила (асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, к.мед.н.) «Антибіотик-асоційовані діареї у дітей: патогенетичні механізми розвитку та методи корекції». Науковий консультант – професор С.О. Крамарьов.
9.    Перезатвердження наукового консультанта: здобувача кафедри дерматології та венерології КОЛЯДЕНКО Катерини «Соціально-гігієнічні основи системи перебудови дерматовенерологічної служби в Україні на базі використання вітчизняного досвіду наприкінці 19 та на початку 20 століття». Науковий консультант – д.мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини №2, директор Національного музею медицини В.П.Шипулін.

Насамкінець засідання ректор Університету КАТЕРИНА АМОСОВА привітала присутніх з наступаючими святами: «Шановні члени Вченої ради, колеги! Завершується 2015 рік – важкий, насичений історичними подіями, рік випробувань для всієї країни, рік втрат і здобутків, рік становлення нового громадянського суспільства. Таким він був і для нашого університету. Я вдячна всім співробітникам і студентам, що ми всі разом гідно пройшли ці випробування, розпочали непростий шлях перебудови діяльності університету, змін взаємовідносин адміністрації і співробітників, професорсько-викладацького складу і студентства. 
Щиро вітаю Вас з наступаючим Новим 2016 роком і Різдвом Христовим! Миру нашій країні і кожному з нас, здоров’я Вам і Вашим родинам, оптимізму, натхнення і сил для подальшої роботи на благо нашого університету і всієї країни. Всього Вам найкращого». 

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця