НАКАЗ № 489 ВІД 04.09.2014 РОКУ

04.09.2014
Про додаткові тренування до перескладання
ліцензійного інтегрованого іспиту
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка»
у вересні 2014 р. в Університеті
 
З метою удосконалення підготовки студентів медичних та медико-психологічного факультетів Університету до другого перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту (ЛІІ) «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», враховуючи інформацію ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» від 01.09.2014 р. про результати першого перескладання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка»,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. В. о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професору Я.В.Цехмістеру, в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, професору В.І.Степаненку, начальнику навчально-методичного відділу, доценту О.В.Стеченко, деканам медичних факультетів №№ 1-4, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (ФПЛЗСУ) та медико-психологічного факультету забезпечити організацію та проведення 4 вересня 2014 р. о 16-00 в конференц-залі фізико-хімічного корпусу виробничої наради зі студентами Університету, які не склали ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» під час першого перескладання.
2. Затвердити графік додаткових тренувань до 15 вересня 2014 р. в комп'ютерних класах студентів 3 курсу медичних факультетів №№ 1-4, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (ФПЛЗСУ) та медико-психологічного факультету, які не склали ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» під час першого перескладання (Додаток 1).
3. Деканам медичних факультетів №№ 1-4, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (ФПЛЗСУ) та медико-психологічного факультету з метою оптимізації підготовки до другого перескладання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» з 5 вересня 2014 р.:
– забезпечити роботу студентів факультету, які не склали ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» під час першого перескладання, в комп'ютерних класах згідно з затвердженим графіком;
– для дотримання регламенту роботи в комп'ютерних класах, забезпечити участь у її проведенні працівників деканату, визначених деканом відповідного факультету та відповідальних за роботу комп'ютерних класів (Додаток 2);
– забезпечити одержання студентами факультету, які не склали ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», оновленої електронної бази тестових завдань, під особистий підпис студента.
4. Заступнику начальника навчально-методичного відділу, доценту І.М.Карвацькому:
– забезпечити до 5 вересня 2014 р. передачу оновленої електронної бази тестових завдань «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» працівникам деканатів медичних факультетів №№ 1-4, факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (ФПЛЗСУ) та медико-психологічного факультету;
– провести інструктаж з відповідальними за роботу комп'ютерних класів та заступниками деканів щодо методики проведення занять студентів у комп'ютерних класах;
– забезпечити технічну можливість роботи студентів у комп'ютерних класах згідно графіку.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. проректора з науково-педагогічної роботи професора В.І. Степаненка.
 
 
   Ректор,
   член-кореспондент НАМН України,
   професор К.М. Амосова