НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ ЗАВЕРШИЛИСЯ VII КУРСИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА МАМОЛОГІЯ»

28.03.2018

Наприкінці березня завершилися VII курси тематичного удосконалення з клінічної мамології. Учасниками курсів було 8 лікарів, з них – 3 онколога, 3 лікаря променевої діагностики, лікар акушер-гінеколог та лікар загальної практики-сімейної медицини. Лекції і практичні заняття проходили у провідних онкологічних установах столиці: міському клінічному онкологічному центрі, спеціалізованому мамологічному центрі, лікарні ізраїльської онкології LISOD. Навчальний блок, присвячений інструментальній діагностиці, був проведений у спеціалізованому мамологічному центрі. Курсанти ознайомились з алгоритмами діагностики доброякісних і злоякісних новоутворень молочних залоз, діагностичними маршрутами пацієнток. Особливу зацікавленість викликали методика виконання скринінгових досліджень. Традиційно великою популярністю користувався тренінг з пункційної і трепан-біопсії з ультразвуковою навігацією голки, в якому курсанти під керуванням досвідчених фахівців опановували цю базову для сучасної мамології діагностичну процедуру. Крім мануальних навичок, лікарі ставили багато питань щодо технічних і організаційних аспектів впровадження біопсії у повсякденну практику. Цікавим був інформаційний блок, презентований на базі клініки ЛІСОД. Був проведений цикл лекцій, присвячений всім аспектам променевої терапії раку молочної залози – від планування опромінення медичним фізиком до профілактики і лікування ускладнень.

Спеціалісти лабораторії СSD HealthCare ознайомили курсантів з сучасними технологіями патоморфологічної і молекулярної діагностики пухлин молочних залоз. Як і завжди, блискучими були лекції і практичні заняття, присвячені різним аспектам хірургії пухлин молочної залози, які проводив керівник центру сучасної мамології клініки LISOD А.В.Жигулін. Корисними були заняття з реабілітації пацієнток, зокрема з підбору коригуючої і ортопедичної білизни. На базі Київського міського онкологічного центру керівник курсу ТУ доцент О.С.Зотов запропонував case-курс, заснований на даних реальних клінічних випадків, у якому на прикладах поетапно слухачам повідомляли клінічні дані, демонстрували результати променевих і морфологічних досліджень, інтраопераційні фото і результати лікування. Така методика дозволяла наочно демонструвати особливості та послідовність діагностичного пошуку і вибору методів лікування у сучасній мамології. Добра традиція курсів ТУ «Клінічна мамологія» – кожного нового циклу впроваджувати новий освітній захід, була реалізована і цього разу. Дві нові міні-лекції «Сучасні аспекти протипухлинної антіHER2-терапії» та «Особливості рецидивування та метастазування у реконструйованій молочній залозі» представила асистент кафедри онкології к.м.н. Ю.О. Тимовська. Наприкінці циклу, виголошуючи свої враження, слухачі відмітили, що широка медична громада не свідома щодо наявності курсів з клінічної мамології, не зважаючи на наявність сторінки у Facebook, інформаційним листам, що надсилає кафедра обласним і міським департаментам охорони здоров’я і медичним закладам. Отже, побажанням було більш активно інформувати практичних лікарів про можливість підвищити кваліфікацію на кафедрі онкології НМУ. Загалом курсанти висловили задоволення набутими знаннями і навичками, які будуть корисними на робочих місцях, куди лікарі невдовзі повернуться.

Кафедра онкології