НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ

 

 

СТАНОМ НА 01.01.2020

 

Загальна чисельність працівників 2800 осіб
Кількість наукових та науково-педагогічних працівників:

  • загальна 1420
  • сумісники 93
  • штатні 1327

 

Кількість докторів наук, кандидатів наук, професорів, доцентів:

 

  • загальна 1152
  • сумісники 71
  • штатні 1081
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1420/359
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1327/337
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
 

221/112

  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 860/204
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 169/103
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 444/151
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 246/22
Чисельність науково-педагогічних працівників – сумісників / в т.ч. пенсійн. віку 93/22
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
10/8
  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 61/10
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 8/8
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 11/4
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 22/5
Число кафедр, які очолюють кандидати наук 8
Число кафедр, які очолюють особи без наукового ступеня 2
Число кафедр, на яких є кадровий резерв (кандидат наук, що виконує докторську дисертацію або доктор наук) на посаду завідувача 78