НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кількість працюючих

Кількість працюючих в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця станом на 01.01.2016

Загальна чисельність працівників 2840 осіб
Кількість наукових та науково-педагогічних працівників:

  • загальна 1607
  • сумісники 280
  • штатні 1327

 

   Докторів наук, кандидатів наук, професорів, доцентів:

 

  • загальна 1206
  • сумісники 154
  • штатні 1052

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1607/380
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1327/322
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
193/102
  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 859/198
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 146/91
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 402/151
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 275/22
Чисельність науково-педагогічних працівників – сумісників / в т.ч. пенсійн. віку 280/58
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
40/21
  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 114/22
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 126/15
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 17/14
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 20/3
Число кафедр, які очолюють кандидати наук 8
Число кафедр, які очолюють особи без наукового ступеня 2
Число кафедр, на яких є кадровий резерв (кандидат наук, що виконує докторську дисертацію або доктор наук) на посаду завідувача 86