НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ

 

 

СТАНОМ НА 01.01.2021

 

Загальна чисельність працівників 3011 осіб

Кількість наукових та науково-педагогічних працівників:

  • загальна 1592
  • сумісники 178
  • штатні 1414

 

Кількість докторів наук, кандидатів наук, професорів, доцентів:

 

  • загальна 1212
  • сумісники 108
  • штатні 1104

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1592/338
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників / в т.ч. пенсійн.віку 1414/312
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
219/100
  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 885/207
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 170/93
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 454/142
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 246/22
Чисельність науково-педагогічних працівників – сумісників / в т.ч. пенсійн. віку 178/26
в тому числі осіб, що мають:
науковий ступінь “доктор наук” / в т.ч. пенсійного віку
23/8
  науковий ступінь “кандидат наук” / в т.ч. пенсійного віку 85/10
  вчене звання “професор” / в т.ч. пенсійного віку 21/6
  вчене звання “доцент” / в т.ч. пенсійного віку 24/6
Кількість викладачів без наукового ступеня / в т.ч. пенсійного віку 70/5
Число кафедр, які очолюють кандидати наук 8
Число кафедр, які очолюють особи без наукового ступеня 2
Число кафедр, на яких є кадровий резерв (кандидат наук, що виконує докторську дисертацію

або доктор наук) на посаду завідувача

85