НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Студентський науковий гурток

Студентський науковий гурток на кафедрі нейрохірургії був заснований під керівництвом професора В.Г.Станіславського у 1980 р. – паралельно з відкриттям кафедри. Кількість гуртківців першого набору становила 7 осіб. Робота наукового гуртка завжди сприяла  вдосконаленню практичних та теоретичних навичок студентів-гуртківців. На засіданнях гуртка студенти зачитували огляди літератури, наукові роботи з нейрохірургії, обговорювали доповіді з досягнень тогочасної нейрохірургії, наводили результати власних досліджень. Керівники гуртка знайомили студентів з теоретичним матеріалом, обговарювали цікаві клінічні випадки; демонстрували хворих, проводили клінічний огляд. Професори, викладачі кафедри, практичні лікарі охоче приймали участь у студентських науково-практичних конференціях, вступали у гарячі дискусії, приводили доповнення та роз’яснення, які у більшості випадків давали більший ефект, ніж звичайна лекція.  Керівниками гуртка  у різні роки були висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти: професор В.Г. Станіславський; академік А.П. Ромоданов; доцент І.Н. Бойченко. На сьогодні роботою студентського наукового гуртка керують зав. кафедрою професор В.І. Цимбалюк та асистент кафедри к.мед.н. О.І. Троян.

Подпись:  Заняття зі студентами наукового гуртка у лабораторії електронної мікроскопії проводить академік А.П. Ромоданов. Присутні викладачі кафедри – проф. В.І. Цимбалюк, доц. І.Н. Бойченко та ас. к.мед.н. О.М. Хонда.
Заняття зі студентами наукового гуртка у лабораторії електронної мікроскопії проводить академік А.П. Ромоданов. Присутні викладачі кафедри – проф. В.І. Цимбалюк, доц. І.Н. Бойченко та ас. к.мед.н. О.М. Хонда.

Основні напрямки наукової діяльності гуртка: травматичні пошкодження центральної та периферичної нервової системи, відновна нейрохірургія, нейротрансплантація,  патологія хребта та спинного мозку, нейроонкологія,  патологія судин головного мозку, хірургія болю.
Протягом року засідання гуртка проводяться 1–2 рази на місяць по четвергам за розкладом II навчального тижня з 17.00 по 19.30 год. на кафедрі нейрохірургії, що знаходиться на території Інституту нейрохірургії–провідного нейрохірургічного закладу України АМН України,  який є клінічною та науково-дослідною базою кафедри. Це дозволяє використовувати потенціал клінік Інституту нейрохірургії, впроваджувати в навчальний процес не тільки клінічну практику, а і сучасні досягнення фундаментальних та прикладних наук, проводити всестороннє обстеження хворих за допомогою сучасних допоміжних методів обстеження: магнітно-резонансної  томографії (МРТ), комп’ютерної томографії (КТ), краніографії, спондилографії, мієлографії,    ультразвукових та електрофізіологічних методів діагностики, ангіографії тощо.

Подпись:   Члени наукового гуртка разом із завідувачем кафедрою нейрохірургії член-кор. НАМН України, проф. В.І. Цимбалюк.
Члени наукового гуртка разом із завідувачем кафедрою нейрохірургії член-кор. НАМН України, проф. В.І. Цимбалюк.

Робота в гуртку включає ознайомлення студентів із теоретичним матеріалом з подальшим клінічним оглядом хворого за темою доповіді, відпрацювання практичних навичок, оцінка даних допоміжних методів дослідження (МРТ, КТ, спондилографії, краніографії, мієлографії, електронейроміографії, доплерографії, ЕхоЕГ, ЕЕГ), участь у роботі приймального відділення Інституту нейрохірургії.

Подпись:  Розбір клінічного випадку з гуртківцями проводить керівник гуртка ас. к.мед.н. О.І. Троян
Розбір клінічного випадку з гуртківцями проводить керівник гуртка ас. к.мед.н. О.І. Троян

Тематика засідань: черепно-мозкова травма, хребетно-спинномозкова травма, пухлини головного мозку та спинного мозку, відновна нейрохірургія, остеохондроз хребта,  патологія судин головного мозку, больові синдроми. Під час засідань гуртка наукові доповіді супроводжуються мультимедійними презентаціями, керівники гуртка знайомлять студентів із складними клінічними випадками, демонструють хворих, проводиться аналіз результатів консервативного та хірургічного методів лікування, розглядається теоретичний матеріал. Гуртківці наводять результати власних досліджень, читають реферати та наукові повідомлення, розбирають та обговорюють історії хвороб; мають можливість брати участь в нейрохірургічних операціях, виконанні первинних хірургічних обробок ран,  чергуванні в приймальному відділенні Інституту нейрохірургії.
Значна частина гуртківців при кафедрі займається науковою діяльністю. Чимало з них стали призерами на всеукраїнських та міжнародних  конференціях з нейрохірургії, зайняли призові місця та отримали нагороди на олімпіадах з хірургії та неврології. Староста гуртка з нейрохірургії (2001–2004) Ю. Педаченко здобув призове місце на університетській олімпіаді з неврології, у 2004р. виграв університетську олімпіаду з неврології (кафедра нервових хвороб, НМУ імені О.О. Богомольця); був переможцем на першому та другому етапах Всеукраїнської студентської олімпіади (Буковинська державна медична академія м.Чернівці, 2004р.), приймав участь у роботі Інтернаціональної федерації медичних студентських асоціацій (Німеччина, 2004р.), був призером на Всеросійській конференції молодих вчених (Санкт–Петербург, 2005). Його ім’я занесено до Золотої книги пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Староста гуртка з нейрохірургії (2005–2007) Ярмолюк Є.С. – учасник і призер Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вища медична освіта в контексті Болонського процесу» (2005), міжнародного семінару ВООЗ «Workshop strengthening capacities for Using Tools for Health Workforce Analysis for Policy Making in the European Region» (2006). Нагороджений «Подякою» від Київського міського голови (2004), стипендіями Президента України (2004), імені М.Д. Стражеска (2006), Верховної Ради України (2007).

Гуртківці Ярмолюк Є.С. та Серкіз О.В. у сезоні 2006/2007р. нагороджені дипломами за кращу наукову доповідь на 60-й Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасної медицини” (м.Київ), були відмічені призами на XLIX підсумковій науково- практичній конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Тернопіль).У сезоні 2007/2008р. вищезгадані студенти були нагороджені дипломами за кращу наукову доповідь на 61-й Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасної медицини” (Київ), відмічені призами на 35-й конференції молодих вчених (2007 р., Смоленськ) та VIII конгресі молодих вчених та фахівців (17–18 травня, 2007 р., Томськ).
У сезоні 2008/2009 р. призи за кращі наукові доповіді (62-а Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, м. Київ) отримали гуртківці кафедри Нагребецький О.В. та Пічкур О.Л.

Студент V курсу, 7 групи, 1 медичного факультету О.Л. Пічкур (чинний староста гуртка) – активний учасник науково-практичних конференцій для студентів та молодих вчених (Україна, Росія, Німеччина), дипломант „За найкращу наукову роботу” на Міжнародній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2009р., на тему „Врятуємо життя, Забезпечимо безпеку лікарень у надзвичайних ситуаціях”; був відмічений відзнакою за участь в 20-й міжнародній Європейській студентській конференції „Революція в медицині”, (Німеччина, Берлін, 4–7 жовтня, 2009 р.).


Динаміка наукових публікацій за участю гуртківців (1980–2009 рр.)

Кількість гуртківців кафедри нейрохірургії (1980–2009 рр.)

Подпись:   Засідання гуртка під головуванням асистента кафедри к.мед.н. О.І. Трояна
Засідання гуртка під головуванням асистента кафедри к.мед.н. О.І. Трояна

Серед гуртківців кафедри, колишніх випускників НМУ, є значна кількість фахівців, які плідно продовжили наукову і практичну діяльність в нейрохірургії.
Слинько Є.І. – д.мед.н. (2002), завідувач відділення спінальної патології Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 1996). Лікар-нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: хірургічне лікування захворювань хребта та спинного мозку (патологія міжхребцевих дисків, стабілізуючі втручання на хребті, судинна спінальна патологія, інтрамедулярні утворення). Автор 260 наукових робіт, 10 монографій; 15 патентів.
Пічкур Л.Д. – д.мед.н. (2009), провідний наук. співр. відділення відновної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. Лікар-нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: лікування хворих на дитячий церебральний параліч, епілепсію, з ураженнями центральної та периферичної нервової систем травматичного і дегенеративного ґенезу; вплив ембріональних нервових та гемопоетичних клітин на патологію центральної нервової системи. Автор понад 124 наукових робіт, 10 винаходів.
Муравський А.В. – к.мед.н. (1996), доцент кафедри нейрохірургії НМАПО ім.П.Л.Шупика (з 2004). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: патологія хребта та спинного мозку, нейротравматологія. Автор понад 100 наукових робіт, методичних рекомендацій, 1 монографії.
Костюк М.Р. – к.мед.н. (1994), старший науковий співробітник клініки патології судин головного мозку  Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 2002). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: судинні ураження головного мозку, ендоваскулярні  методи профілактики ішемічних порушень мозкового кровообігу, особливості хірургічного лікування стенотичних уражень магістральних церебральних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію, ендоваскулярна емболізація аневризм головного мозку спіралями, що відділяються. Автор понад 80 наукових робіт.
Костюк К.Р. – к.мед.н. (1999), старший науковий співробітник Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 2001). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: стереотаксична нейрохірургія, хірургічне лікування епілепсії, різних форм гіперкінезів, трансплантація нервової тканини, стереотаксична радіохірургія. Автор понад 70 наукових робіт, 3 винаходів.
Борисова І.О. – к.мед.н. (1991), науковий співробітник відділення дитячої нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 1991). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки наукової і практичної діяльності: нейроонкологія, дизгенезії розвитку центральної нервової системи, гідроцефалія. Автор 34 наукових праць, 4 раціоналізаторських пропозицій, 1 винаходу.
Хмельницький Г.В. – к.мед.н. (1999), лікар-нейрохірург Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 1987). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: нейроонкологія. Автор понад 70 наукових робіт.
Вербов В.В. – к.мед.н. (2008), науковий співробітник відділення спінальної нейрохірургії №1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 2000). Нейрохірург першої категорії. Основні напрямки наукової та практичної діяльності: пухлини спинного мозку, дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта, травма хребта та спинного мозку. Автор 50 наукових робіт.
Педаченко Ю.Є. – к.мед.н. (2008), асистент кафедри нейрохірургії НМАПО ім.П.Л.Шупика (з 2008); лікар-нейрохірург відділення спінальної нейрохірургії №2 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 2006). Староста наукового студентського гуртка (2001–2004) при кафедрі нейрохірургії НМУ ім. О.О.Богомольця. Занесений до Золотої книги Пошани Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: нейротравматологія, застосування малоінвазивних методів хірургічного лікування (лазеру) при дискогенних нейрокомпресійних больових синдромах. Автор понад 50 наукових робіт, 1 патенту.
Зінькевич Я.П. – науковий співробітник відділення функціональної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 2006 ). Нейрохірург другої категорії. Основні напрямки наукової та практичної діяльності: відновна нейрохірургія, функціональна нейрохірургія, нейроонкологія. Автор понад 10 наукових робіт.
Медведєв В.В. – к.мед.н. (2008), асистент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2008). Науковий співробітник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України (2004). Основні напрямки наукової діяльності: відновна нейрохірургія, біологія стовбурових клітин, нейроонкологія, нейрофізіологія. Автор понад 50 наукових праць, співавтор 3 монографій та 3 підручників.
Марущенко М.О. – к.мед.н. (2005), асистент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2001). Основні напрямки наукової діяльності: експериментальна нейроімунологія, застосування кріометоду в нейрохірургії, історія нейрохірургії. Автор понад 30 друкованих робіт.
Резніченко В.І. – завідувач відділення хірургії хребта та спинного мозку КМКЛШМД (з 2001). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: мікрохірургічні втручання при органічних захворюваннях та травмі хребта та спинного мозку. Співавтор 15 наукових праць.
Андрейко Ю.Р. – лікар-нейрохірург відділення хірургії хребта та спинного мозку Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (з 2003). Нейрохірург вищої категорії. Основними напрямками діяльності є гуманітарні місії у складі МНС (Лівія). Пріоритетні напрямки практичної діяльності –хірургічні втручання при травмі нервової системи.
Ломако В.В. – нейрохірург Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (з 1989). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: нейросудинна патологія, нейротравматологія, доплерографічне обстеження судин голови і шиї. Автор 16 наукових праць.
Гудак П.С. – к.мед.н., зав. відділенням нейрохірургії (м. Тернопіль). Нейрохірург вищої категорії. Основні напрямки практичної та наукової діяльності:нейросудинна патологія, нейротравматологія, нейроонкологія. Автор понад 20 наукових робіт.
Ярмолюк Є.С. – лікар-нейрохірург, співробітник кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (з 2007).Староста студентського науково-практичного гуртка з нейрохірургії (2005–2007). Голова Ради Студентського наукового товариства ім. О.А.Киселя (2004–2005). Основні напрямки практичної та наукової діяльності: відновна нейрохірургія, патологія хребта та спинного мозку. Автор понад 20 наукових робіт.
Серкіз О.В. – лікар-нейрохірург Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Основні напрямки практичної та наукової діяльності: відновна нейрохірургія, патологія хребта та спинного мозку, судинні ураження головного мозку. Автор 10 наукових робіт.