НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вступна кампанія 2021

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА 2 КУРС ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» та 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

Інформуємо Вас, що рішенням Приймальної комісії (протокол № 42 від 29 липня 2021 року) збільшено обсяг прийому на спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина»на 2-й курс, за рахунок вакантних місць понад план державного замовлення.

Обсяг прийому у 2021 році на спеціальність222 «Медицина» (2 курс) становить 138 місць та на 221 «Стоматологія» (2 курс) – 90 місць.

У разі успішного складання вступного фахового випробування Ви можете подати оригінали документів до 18:00 17 серпня 2021 року.

 

Приймальна комісія

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЩОДО ТЕРМІНІВ ПОДАЧІ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ

 

Шановні вступники!

 

Подача оригіналів документів для бюджетної форми навчання на 1 курс спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 228 Педіатрія відбувається в період з 28 липня 2021 року по 02 серпня 2021 року 18 годину.

Подача оригіналів на контрактну форму навчання на 1 курс спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 228 Педіатрія відбувається в період з 10 серпня 2021 року по 17 серпня 18 годину.

Списки вступників, рекомендованих на бюджетну форму навчання на 1 курс будуть оприлюднені 28 липня, виконати вимоги до зарахування на бюджетну форму навчання (подати оригінали і копії документів) ви повинні до 18 години 02 серпня. Наказ про зарахування на бюджетну форму навчання буде оприлюднено на сайті 09 серпня. Виконати вимоги до зарахування на контрактну форму навчання на 1 курс ви маєте з 10 серпня до 18 години 17 серпня.

Рейтингові списки на спеціальності (конкурсні пропозиції), де передбачене навчання тільки за кошти фізичних/юридичних осіб (контракт) будуть оприлюднені 28 липня. Подати оригінали документів і виконати вимоги до зарахування на обрані спеціальності контрактної форми навчання ви зможете до 18 години 17 серпня.

Звертаємо увагу, що підставою для виконання вступником вимог до зарахування є надання вступнику Приймальною комісією рекомендації до зарахування (зі зміною відповідного статусу заяви вступника в ЄДЕБО).

Окремо звертаємо увагу, що заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X   Умов прийому.

Інформуємо вступників, що під час виконання ними вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, що у разі якщо вони бажають прийняти участь у конкурсі на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, їм необхідно зробити відповідне підтвердження у власному електронному кабінеті для кожної заяви, за якою вони бажають прийнять участь у конкурсі на контракт, або написати відповідну заяву у довільній формі у Приймальній комісії з зазначенням відповідних заяв вступника.

Звертаємо увагу, що заяви вступників, які не отримали рекомендацію до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, або не виконали вимоги до зарахування (не були включені до наказів про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням) скасовуватись не будуть, а вступникам не потрібно здійснювати відповідні підтвердження в електронних кабінетах або подавати додаткові заяви до Приймальних комісій.

 

Бажаємо успіхів при вступі у 2021 році!

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЩОДО ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ У ДЕКАНАТАХ УНІВЕРСИТЕТУ І ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

Шановні вступники!

 

 

Якщо Ви будете рекомендовані до зарахування, під час подачі оригіналів документів до Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ     –

 

 

 

ПОСИЛАННЯ НА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ –

https://nmuofficial.com/vstupna-kampaniya/entrance-documents/

 

 

ОКРІМ ТОГО, просимо заздалегідь відсканувати окремими файлами оригінали своїх документів та взяти на Flesh-накопичувачі з собою:

– свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту з додатком або диплом з додатком;

– ID картка з двох сторін з витягом з реєстру або паспорт та реєстраційний номер платника податків;

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

– для пільгових категорій вступників – документ що засвідчує пільгу;

– військовий квиток або приписне посвідчення

– фотокартка 3 на 4.

Це значно пришвидшить процес подачі оригіналів документів до Приймальної комісії університету і наступну Вашу реєстрацію у деканатах на обрані вами спеціальності.

 

З повагою, Приймальна комісія НМУ

 

 

 

 

Важлива інформація для вступників до магістратури!

 

З 27 липня до 5 серпня триватиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Більш детальна інформація – https://testportal.gov.ua/spetsialna-sesiya-yevi-start-reyestratsiyi-3/

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІМАЛЬНИЙ ПРОХІДНИЙ БАЛ 2020 РОКУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Спеціальність Бюджет Контракт
Медицина 175,9 154,3
ФПЛЗСУ (чол.)* 160,1
ФПЛЗСУ (жін.)* 175,1
Педіатрія 168,0 162,9
Стоматологія 172,3 153,8
Медична психологія 190,5 117,2
Фармація, промислова фармація 130,6
Фізична терапія, ерготерапія

(ОКР – бакалавр)

118,7

 

* згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2021 році на Факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України місця загальні

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

Контакти Приймальної комісії: (044) – 454-49-83; (044)-454-49-49.

 

Електронна пошта Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця:

 

У темі електронного листа прохання зазначити суть звернення (наприклад: ПІЛЬГИ, СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ, ВСТУП ЧЕРЕЗ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР, ПИТАННЯ ПО ВСТУПУ, тощо).