НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ, ПЕРЕВЕДЕНИМ З ДНМУ ТА ЛДМУ

22.10.2015