УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

 

Університетська клініка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

Адреса (адміністрація стаціонар УК):  вул.Володимира Винниченка,9, м.Київ, 04053;
тел.486-60-24
Адреса (консультативно-діагностична поліклініка УК): вул. Петра Сагайдачного,10/5, м.Київ, 04070,
тел: 428-82-62

e-mail: klinikabogomolec@nmu.ua

 

Адреса (стоматологічний медичний центр УК): вулиця Зоологічна, 1, Київ, 03057

тел. 483-89-94

 

Відродження сучасної університетської медицини в Україні завдяки створенню в 2020 році Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – це не тільки рух в сторону найсучасніших і проривних технологій в рамках світової охорони здоров’я. Це ще й відродження традицій київської медичної школи в особі фахівців, які несуть в собі частинку медицини початку двадцятого століття.

 

Розвиток технологій, кадрового потенціалу та науково-практичної бази призвело до того, що сьогодні Університетська клініка НМУ імені О.О. Богомольця – це багатопрофільний медичний заклад державного рівня, де три складові закладу вищої медичної освіти  – освіта, наука і лікувальна робота – інтегруються на благо збереження здоров’я населення.

Сьогодні на базі Університетської клініки розташовано 12 кафедр, нарощуються медичні потужності, що значно підвищить рівень надання медичної допомоги, до якої активно залучатимуться студенти під час навчання.

Університетська клініка складається з наступних відділень: відділення хвороб терапевтичного профілю, неврологічне відділення, відділення хвороб хірургічного профілю, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, клініко-діагностична лабораторія, відділення променевої, ультразвукової та функціональної діагностики, відділення ендоскопічної діагностики та хірургії, патологоанатомічне відділення з морфологічною лабораторією, консультативно-діагностична поліклініка.

Відділення хвороб терапевтичного профілю в своєму складі має: 30 ліжок терапевтичного профілю, 25 ліжок гастроентерологічного профілю, 40 ліжок кардіологічного профілю та 5 ліжок ендокринологічного профілю.

Відділення хвороб хірургічного профілю складається з 25 ліжок хірургічного та 20 ліжок гінекологічного профілю.

Неврологічне відділення представлене 40 ліжками неврологічного профілю та 10 ліжками постінсультної реабілітації.

Консультативно-діагностична поліклініка, де приймають лікарі наступних спеціальностей: хірургія, акушерство і гінекологія, терапія, неврологія, кардіологія, гастроентерологія, отоларингологія, офтальмологія дерматовенерологія, фтизіатрія, інфекційні хвороби, психіатрія, психофізіологія, наркологія, онкологія, урологія, проктологія, ортопедія і травматологія, рентгенологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рефлексотерапія, терапевтична стоматологія.

 

 

 

 

Стоматологічний медичний центр

 

Директор: Діна Юріївна Шпак

 

Адреса (стоматологічний медичний центр УК): вулиця Зоологічна, 1, Київ, 03057

тел. 483-89-94

 

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – унікальна за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальна установа, в якій надають висококваліфіковану та спеціалізовану амбулаторну консультативно-лікувальну допомогу населенню м. Києва та всіх регіонів України, а також готують майбутніх лікарів-стоматологів.

На сьогоднішній день головною метою діяльності Стоматологічного медичного центру є надання високоспеціалізованої та спеціалізованої стоматологічної допомоги, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.

Стоматологічний медичний центр Університету – основна навчальна база стоматологічного факультету, головним завданням якої є забезпечення найвищого в України рівня надання послуг у сфері вищої медичної стоматологічної освіти.

Центр здійснює значний обсяг лікувальної допомоги: загальна кількість відвідувань пацієнтів в середньому за рік складає близько 240 тисяч, в тому числі дітей – більше 100 тисяч, в анестезіологічному відділенні під загальним знеболенням в амбулаторних умовах щорічно приймають більше 1400 пацієнтів. В середньому щодня Стоматологічний медичний центр приймає та консультує до 1200 пацієнтів з найтяжчими ураженнями, а також приймає пацієнтів за направленнями сільських та міських поліклінік.

Здійснюється стоматологічна допомога пільговим категоріям населення. З початку АТО на сході країни в Стоматологічному медичному центрі на безоплатній основі проліковано і запротезовано більше 1200 бійців АТО та членів їх сімей.

З 2005 року центр надає платні стоматологічні послуги, надходження від яких повністю використовуються для забезпечення потреб центру та оновлення його матеріально-технічної бази.

Лікувально-діагностичний процес забезпечується рентгенологічним відділенням з 7 рентгенівськими апаратами, анестезіологічним відділенням з повним сучасним оснащенням, клініко-діагностичною лабораторією, фізіотерапевтичним відділенням та зуботехнічною лабораторією на 73 робочих місця.

На базі центру навчається до 2500 студентів та інтернів, 86 аспірантів та клінічних ординаторів. Наразі для цього використовується понад 300 робочих місць, що дає змогу забезпечити індивідуальну практичну діяльність кожного студента.

Студенти проходять теоретичну та лікувальну підготовку в 68 навчально-лікувальних кабінетах де встановлено 271 стоматологічна установка, в 12 навчальних класах: в трьох з них встановлено 36 фантомів, а також мають три комп’ютерні класи та 2 лекційні аудиторії. Студенти навчаються стоматології з 2-го курсу, безпосередньо робота в центрі з пацієнтами розпочинається з 3-го курсу під наглядом лікарів центру та викладачів. Обов’язковим етапом іспитів є робота з пацієнтами, яка оцінюється і впливає на загальну, оцінку з дисципліни.

Стоматологічний медичний центр надає висококваліфіковану та спеціалізовану стоматологічну допомогу пацієнтам з різними видами стоматологічних захворювань і їх ускладнень.

Для максимальної ефективності надання стоматологічної допомоги в Стоматологічному медичному центрі розташовані сучасні стоматологічні кабінети з усім необхідним устаткуванням для комфортного лікування пацієнтів.