НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Наукова робота

Відповідальний співробітник (ПІБ, посада, контакти):

Колосович Ігор Володимирович, професор кафедри, д.мед.н, проф.

 • Основні напрямки роботи:
 • Гостра та хронічна патологія органів черевної порожнини (механічна жовтяниця, гострий панкреатит);
 • Келоїдні та гіпертрофічні рубції шкіри;
 • Варикозна хвороба вен нижнії кінцівок та потромботичний синдром;
 • Діабетична стопа;
 • Хронічні рани.
 • НДР: “Розробка та впровадження методів діагностики та лікування хірургічної патології органів черевної порожнини та кровообігу”,
  № держреєстрації 0118U100439
 • Грантова діяльність: немає
 • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)(додаток): 24 книги, з них 3 монографії, 21 навчальний посібник.

 

АНОТАЦІЇ

Короткий В.М., Колосович І.В., Спицин Р.Ю. Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.- Київ : Валрус Дизайн, 2008.- 236 с.

Монографію присвячено питанням етіології, патогенезу, гастроканцерогенезу, діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Автори книги діляться досвідом лікування 1005 хворих на гастродуоденальну виразку, у тому числі 776 пацієнтів, яким було виконано різноманітні оперативні втручання на виразці, а також усунуто супутню виразці патологію органів черевної порожнини. У монографії конкретизовано показання до оперативного лікування хворих та обґрунтовано патогенетичний принцип хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та ДПК. Авторами розроблено нові оригінальні методи дослідження функціонального стану шлунка, удосконалено морфологічні методики, а також впроваджено в клінічну практику органозберігаючі способи хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку.

Безродний Б.Г., Короткий В.М., Колосович І.В., Сидоренко Р.А. Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози.- Київ: Валрус Дизайн, 2011.- 256 с.

Навчальний посібник присвячено питанням етіології, патогенезу, канцерогенезу, діагностики та лікування хірургічних захворювань підшлункової залози. У монографії конкретизовано показання до оперативного лікування хворих та обґрунтовано патогенетичний принцип хірургічного лікування хворих на гострий та хронічний панкреатит. Авторами розроблено нові оригінальні методи діагностики та хірургічного лікування захворювань підшлункової залози, впроваджено принципи органо- та функцієзберігаючого оперативного лікування доброякісних захворювань підшлункової залози.

Безродний Б.Г., Колосович І.В., Лебедєва К.О. Гострий апендицит.- Київ: Валрус Дизайн, 2013.- 182 с.

Монографію присвячено питанням етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та лікування гострого апендициту. Автори книги діляться досвідом лікування 1005 хворих на гострий апендицит, у тому числі 776 на деструктивні та ускладнені форми даної патології. Авторами розроблено нові оригінальні методи хірургічного лікування хворих на ускладнений гострий апендицит.

Безродний Б.Г., Колосович І.В., Ганоль І.В. Хірургічне лікування захворювань селезінки.- Київ: Валрус Дизайн, 2014.- 208 c.

Монографію присвячено селезінці, як важливому морфо-функціональному органу, і з врахуванням цього клініці, діагностиці та лікуванню найбільш відомих хірургічних захворювань, які уражають селезінку. Авторський колектив складається с практичних хірургів, які протягом понад 20 років вивчали особливості топографічної анатомії судин селезінки, удосконалювали методики оперативних втручань та запровадили органозберігаючу концепцію хірургічного лікування травм селезінки, у тому числі важкого ступеня.

Безродний Б.Г., Теплий В.В., Колосович А.І. Діагностика, профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на хірургічну патологію органів черевної порожнини.- Київ: Валрус Дизайн, 2017.- 144 с.

Монографію присвячено питанням етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та лікування внутрішньочеревної гіпертензії.  Автори книги також діляться досвідом лікування хворих на гостру та хронічну патологію органів черевної порожнини, ускладнену внутрішньочеревною гіпертензією. Авторами розроблено нові оригінальні методи діагностики та лікування даної патології.

Монографія призначена для студентів та викладачів медичних вузів, а також  для хірургів, анестезіологів, сімейних лікарів.

Безродний Б.Г., Колосович І.В., Сидоренко Р.А., Циганок А.М.  Хірургічне лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.- Київ: LAT & K, 2019.- 450 с.   ISBN 978-617-7061-80-8

Посібник присвячено вивченню питань етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. Автори діляться власним досвідом лікування даної категорії хворих. У роботі детально описано сучасні методи діагностики та новітні методики оперативного лікування хворих на захворювання печінки та жовчовивідних шляхів.

 

Навчальні посібники

Звіт про науково-дослідну роботу 2019

PREVENTION OF INTRAABDOMINAL HYPERTENSION AFTER ABDOMINOPLASTY

ВПЛИВ ЛІПОСАКЦІЇ ТУЛУБА НА КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПРОЯВИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

ЕКСПРЕСІЯ Р-СЕЛЕКТИНУ, ТКАНИННОГО ФАКТОРА ТА ЕНДОТЕЛІНУ-1 В ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ПОВЗДОВЖНЬОЇ АРТЕРІЇ ВПЛИВ ПРОПОФОЛУ

МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТОВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ СЕЛЕЗІНКИ

ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧА КОНЦЕПЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ СЕЛЕЗІНКИ

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖОВЧНИХ ПРОТОКІВ, УСКЛАДНЕНИХ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Висновки по закінченій НДР

Звіт про науково-дослідну роботу

Звіт про науково-дослідну роботу (архів .ppt)